English | home | site map | căutare google  
Conservarea biodiversităţii şi dezvoltare comunitară în Transilvania
Biodiversity conservation and community development in Transylvania

Agri-mediu

Agri-mediul reprezintă punctul de întâlnire dintre conservarea biodiversităţii şi agricultură. Spre deosebire de cea mai mare parte a Europei, în Transilvania măsurile de agri-mediu reprezintă, de fapt, continuarea gospodăririi tradiţionale curente.

Biodiversitatea zonei nu poate fi păstrată decât dacă se menţin procedeele agricole tradiţionale. Fundaţia ADEPT acordă o mare importanţă stimulentelor pe termen lung oferite pentru agricultura tradiţională, fie prin subvenţii, fie sub formă comercială.

ADEPT a conceput modelul și implementarea măsurilor de agri-mediu în zonă, cu specific la:
  • identificarea pajiştilor de o mare valoare naturală
  • crearea unor linii directoare pentru continuarea administrării tradiţiionale a acestora, cum ar fi:
  • promovarea unor stimulente financiare pentru administrarea agricolă tradiţională. Măsurile agri-mediu impun agricultorului costuri suplimentare, de aceea este esenţial ca acesta să primească stimulente economice sub forma unor plăţi compensatorii
These activities are supported by EU agri-environment grants under the Romanian Program Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR).

ADEPT a colaborat cu și a sprijinit Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în pregătirea Planului Național de Dezvoltare Rurală, care stabilește cadrul ajutoarelor financiare disponibile după includerea României în Uniunea Europeană. Una dintre problemele-cheie a fost asigurarea integrării măsurilor de dezvoltare socială și economică pentru zonele rurale în măsurile de utilizare sustenabile a resurselor naturale.  Fundația ADEPT a desemnat o zonă pilot în regiune pentru acordarea subvențiilor de agri-mediu- succesul acestui proiect a avut un rol hotărâtor la interpretarea și implementarea politicilor de agri-mediu în București.

The work of  ADEPT has contributed useful pilot experience that has fed back into policy in Bucharest. Fundaţia ADEPT is a member of the National Consultative Committee for Rural Development.

Further information on traditional farming systems

For more information on the farming systems of the Romanian Carpathians and Sub-Carpathians, visit the HNV showcases at the European Forum on Nature Conservation and Pastoralism (EFNCP) website. 
 

Agricultură

Agricultură din zonă

Agri-mediu

Cercetare

Igienă alimentară
Agri-environment image

Biodiversitatea acestei zone poate fi conservată doar dacă se continuă gospodărirea tradițională.

 
Sponsorul Oficial - Fundația Orange România