English | home | site map | căutare google  
Conservarea biodiversităţii şi dezvoltare comunitară în Transilvania
Biodiversity conservation and community development in Transylvania

Zona Satelor Săsești

Zona Satelor Săsești din sudul Transilvaniei se întinde pe o suprafață de aproximativ 300.000 de ha și are o populație de aproximativ 100.000 de locuitori, răspândită în 150 de mici așezări și sate. Agricultura neintensivă coexistă cu o abundență de floră și faună, inclusiv cu specii amenințate nu doar la nivel național ci și internațional. Zona este situată în interiorul triunghiului format de orașele Sibiu, Sighișoara și Brașov (a se vedea harta de mai jos).

Zona Satelor Săseşti reprezintă unul dintre ultimele peisaje medievale ale Europei, iar pajiştile de aici sunt probabil cele mai întinse pajişti înflorite care au mai rămas în Europa depresionară practic neschimbate de sute de ani, unde agricultura moderată complementează abundența de floră și faună. Pajiștile, fânețele, pădurile și terenurile arabile, ne duc cu gândul spre vremurile medievale prin organizarea lor – cu crestele și rigolele împădurite, cu pășunile și fânețele prezente pe terasele și colinele domoale și cu terenurile arabile, întinse mai ales în văi, strâns apropiate de așezările sătești. Asemenea peisaje au dispărut aproape complet de pe harta Europei moderne.

Importanța la nivel european a peisajelor cu Înaltă Valoare Naturală a zonei Satelor Săsești a fost recunoscută abia recent. Ea este văzută atât în România cât și în Europa ca o zonă prioritară pentru conservarea ecologiei, ecologie care încă există și pentru studii care să ne ajute să înțelegem cum pot fi păstrate sau (mult mai greu de realizat) restaurate aceste zone în alte părți ale Europei.

Fundația ADEPT este unul dintre inițiatorii acestui proces de recunoaștere.

Zona Târnava Mare și importanța acesteia

Fundația ADEPT își desfășoară activitatea în principal în zona Târnava Mare, zonă ce cuprinde 85.000 ha de peisaj deosebit de bogat din inima zonei Satelor Săsești, la sud de Sighișoara (a se vedea harta de mai jos). Zona Târnava Mare și comunitățile ei se bucură acum de recunoaștere, sprijin și protecție ca sit Natura 2000. Acest tip de peisaj a dispărut aproape în totalitate din regiunile depresionare ale Europei. Peisajele pastorale cu Înaltă Valoare Naturală există în multe zone ale Alpilor și ale Carpaților, dar sunt extrem de rare în afara zonelor de munte ale Europei.

Faptul că este una dintre cele mai vaste suprafețe din zona depresionară a Europei cu ample peisaje străvechi, sate intacte și agricultură tradițională face ca această zonă să fie unică. Pajiștile bogate în biodiversitate, fânețele depresionare, pădurile de stejar și de carpen, mlaștinile sunt habitate amenințate cu dispariția în Europa și sunt protejate cu strictețe sub Directiva Habitate a UE. Zona găzduiește numeroase specii de floră și faună amenințate cu dispariția atât la nivel național cât și la nivel internațional, incluzând nu doar cele mai vaste fânețe non-alpine de o diversitate florală impresionantă, ci și ultimii urși și lupi ai continentului.

Aceasta reprezintă un peisaj agricol cu Înaltă Valoare Naturală datorită faptului că biodiversitatea peisajelor create de către om este adesea mai bogată decât cea a zonelor de sălbăticie. Mozaicul de habitate încurajează diversitatea speciilor. Întrucât trebuie luat în considerare interesul populației umane locale și încurajată continuarea gospodăririi tradiționale a terenurilor, protejarea acestora este mai complexă. Comunitățile de mici-fermieri și practicile lor agricole ne asigură oportunitatea de a studia ecologia istorică prin intermediul observării directe. Aceste practici agricole non-intensive devin din ce în ce mai relevante în condițiile economice actuale.

Zona este amenințată de practicarea agriculturii intensive și de către abandonul terenurilor și renunțarea la practicile agricole tradiționale.

Hărțile zonei

Harta României, cu detalii despre zonă
Pentru a mări imaginea, atingeți-o cu mouse-ul

Click aici pentru a deschide o fereastră separată cu o versiune pdf (876K) de rezoluție înaltă

Harta cu zonele de interes special.
Pentru a mări imaginea, atingeţi-o cu mouse-ul.

Click aici pentru a deschide o fereastră separată cu o versiune pdf (2.8MB) de rezoluție înaltă.
Sponsorul Oficial - Fundația Orange România