English | home | site map | căutare google  
Conservarea biodiversităţii şi dezvoltare comunitară în Transilvania
Biodiversity conservation and community development in Transylvania

ADEPT și comunitatea locală

Supraviețuirea comunităților agricole tradiționale mici este amenințată pe tot continentul Europei, iar în România, aceste zone sunt de o importanță economică și culturală însemnată.

Proiectul ADEPT acordă prioritate egală supraviețuirii comunităților agricole mici și conservării biodiversității- aceste două componente se vor susține reciproc.

ADEPT desfășoară activități de conștientizare în interiorul comunităților locale despre importanța zonei și despre beneficiile care derivă din conservarea regiunii Târnava Mare- iar acest exercițiu va avea succes doar dacă este sprijinit comunitatea locală. Oamenii din zonă vor îmbrățișa această viziune nu din cauza constrângerilor regulamentare ci pentru că acceptă oferta unui viitor mai promițător pentru ei și copii lor.

Proiectele școlare, instruirea și Fondul Comunitar sunt toate elementele acestei abordări, pe lângă măsurile de sporire a veniturilor locale din agricultura tradițională și turismul rural.

Vatra Saschizeana

Vatra SaschizeanaSince its launch in late 2006, the Saschiz community newspaper has been a great success, delivered each month to every house in the commune (3 villages, 3,000 people). There were monthly editions in 2007 and 2008. Villagers await the new issues, and ask our staff when the next one will come out.

The newspaper has local news, plus announcements, advertisements, even a lonely hearts column! The newspaper also has a series of articles explaining the new rural development programme – this series of articles may be repeated in other regional newspapers.

The design of the paper has been improved with desk top publishing software. It is now being produced in the Town Hall, since December, ensuring its longer-term viability. The concept will be developed into a Tarnava Mare newspapers, to be distributed to all 8 communes of tarnava mare area, in 2009.

rule

LEADER

Development of Tarnava Mare Local Action Group under the EU’s LEADER programme

LEADER logo

LEADER reprezintă măsura UE pentru dezvoltare rurală prin care se atribuie comunităților locale mai mult control asupra bugetelor de dezvoltare locală.

Programul se bazează pe Grupurile de Acțiune Locală (GAL-uri) pentru a ghida utilizarea fondurilor de dezvoltare.  

ADEPT a susținut înființarea GAL-ului Tărnava Mare în mai 2007, care include autoritatea locală, reprezentanți ai comunităților locale precum și intreprinzători din 8 comune din zonă. Comitetul s-a întâlnit în 2007 și 2008, și  va întâlni mai frecvent în 2009 pentru discutarea măsurilor concrete de finanțare.

Zona de implementare a proiectului a fost aleasă de către Ministerul Agriculturii ca un Grup de Acțiune Locală pilot.

Tărnava Mare este membru al unui parteneriat internațional de GAL-uri, format împreună cu patru alte grupe din Marea Britanie și Irlanda- schimbul de idei dintre acestea se dovedește a fi un proces excelent de stimulare pentru zona noastră.

Comunitate

ADEPT şi comunitatea locală

Şcoli

Cursuri educative

Granturi mici comunitare
Community

ADEPT desfășoară activități de conștientizare în comunitățile locale despre importanța zonei și despre beneficiile care derivă din conservarea regiunii.

Community meeting

Comitetul Grupului de Acţiune Locală s-a întâlnit în 2007 și 2008, si se va întruni mai frecvent în viitor pentru discutarea măsurilor concrete de finanțare.
  

Involving the community in keeping villages tidy

The management of litter and domestic waste is a problem in many of the villages of the Tarnava Mare area. Two inspiring Saschiz villagers, Anca Calugar and Charlie Dalmasso, have worked with the NGO Aves France, as well as ADEPT, to create a community project to keep their village tidy. They have created simple brochures for schools (see publications) and are also working directly in schools, and arranging stream cleaning and other small environmental projects. We hope that this initiative will spread to other villages in the area. If you want to support this with small donations, or volunteer labour, please contact them directly: charlie@saschiz.com

Sponsorul Oficial - Fundația Orange România