English | home | site map | căutare google  
Conservarea biodiversităţii şi dezvoltare comunitară în Transilvania
Biodiversity conservation and community development in Transylvania

Noul Parteneriat ESSEDRA a fost lansat cu scopul de a salva produse ameninţate cu dispariţia, în Balcani

Proiectul Slow Food ESSEDRA (Environmentally Sustainable Socio-Economic Development of Rural Areas – Dezvoltare Socio-Economică Durabilă în Zonele Rurale), finanţat de către Commisia Europeană, a început în luna decembrie 2012. În mai 2013, a fost lansată faza operaţională a proiectului, în cadrul conferinţei „ Conservarea biodiversităţii alimentelor, ca principal instrument pentru dezvoltarea rurală şi micile gospodării ţărăneşti”/ “Food biodiversity preservation as a main tool for rural development and small scale farmers’ support” în Belgrad, Serbia.

Multe produse alimentare tradiţionale (fie că este vorba de rase, soiuri sau produse procesate) sunt pe cale de dispariţie, victime nu doar ale schimbărilor sociale, globalizării şi agriculturii industriale, dar şi ale unor norme şi reguli nepotrivite şi inutile, introduse pe negândite ca parte a procesului de aderare la Uniunea Europeană. Acelaşi proces oferă şi perspectiva mecanismelor de sprijin pentru agricultura tradiţională, micii producători ş meşteşugari, dar acestea trebuie să fie activate şi aplicate în mod eficient.

Cele mai importante trei rezultate ale proiectului ESSEDRA sunt: studierea legislaţiei relevante şi a politicilor, un inventar al produselor agricole/ alimentare ameninţate cu dispariţia în Balcanii vestici şi în Turcia şi instruirea personalului partenerilor din proiect. Activităţile îşi propun să pledeze pentru rolul agriculturii la scară mică în protejarea biodiversităţii, să promoveze modele concrete şi acţiuni pentru conservarea biodiversităţii şi pentru schimburi de experienţă şi cunoştinţe la nivel multiregional. Obiectivul general al proiectului este sprijinirea procesului de integrare în UE prin întărirea capacităţiilor şi creşterea vizibilităţii şi a puterii de exprimare a Organizaţiilor Societăţii Civile din Balkani şi Turcia care activează în domeniul agriculturii, dezvoltării rurale şi a calităţii alimentare. Aşadar, scopul principal este implicarea comunităţilor în protejarea mediului, în mod special salvgardarea biodiversităţii, stoparea schimbărilor climatice şi asigurarea bunăstări durabile a comunităţilor locale. Mulţumită acestui proiect, se va îmbunătăţi atât capacitatea reţelei de a influenţa procesul de formulare al politicilor se va îmbunătăţi, cât şi calitatea dialogului dintre părţile interesate din zonă.

În acest proiect sunt patru parteneri din Comunitatea Europeană: Slow Food Italia, EFNCP (Forumul European pentru Natură, Conservare şi Pastoralism), Fundaţia ADEPT Transilvania şi Slow Food Bulgaria; ultimele două sunt localizate în România şi, respectiv, Bulgaria şi aduc cu ele experienţa recentă a procesului de aderare şi a impactului pe care aceasta l-a avut asupra producătorilor şi produsele de tip Slow Food. Dintre ţările candidate la UE (Instrumentul de Asistenţă la Preaderare – ţări IPA), membrii sunt Voluntari Internaţionali din Svillupo din Albania, Okusi Hercegovinu din Bosnia-Herzegovina, Slow Food Bitola din Macedonia, Mutfak Dostları Derneği din Turcia, Natura Balkanika din Serbia şi Udrugu Kinookus din Croaţia.

Lucrând simultan în opt ţări din regiune – Albania, Bosnia – Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Macedonia, România, Serbia şi Turcia, partenerii de proiect îşi unesc experienţa şi cunoştinţele de organizaţii europene negurvernamentale mature, puternice cu două asociaţii din noile state membre UE din Balcani (România şi Bulgaria), şi şase organizaţii din ţările IPA. Organizaţiile mai puternice vor deveni mentori şi facilitatori pentru alte organizaţii care au nevoie să-şi îmbunătăţească aptitudinile în ceea ce priveşte cercetarea politicilor europene şi analizarea deţinătorilor de interese pentru a se angaja plenar în activităţile de lobby precum şi în dialogul pe politici.
Experienţa acumulată de către România şi Bulgaria înainte de aderare vor canaliza către reţea învăţămintele din procesul de aderare. Partenerii au fost identificaţi dintre organizaţiile care s-au dovedit a fi cele mai de încredere şi cele mai proactive, care au o viziune clară şi o înţelegere profundă a realităţilor din ţările lor în ceea ce priveşte nevoile şi limitările.
O realizare importantă pe care şi-o propune proiectul ESSEDRA este ca cetăţenii din ţările participante să devină conştienţi de rolul pe care îl au în conservarea mediului prin activităţi şi decizii bazate pe informare, dar şi prin participarea la dialogul Societăţii Civile.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi pagina de Facebook a proiectului:
https://www.facebook.com/pages/Essedra-Project-Terra-MadreBalkans/169502376536928

Partenerii proiectului ESSEDRA

Partener 1: Forumul European pentru Conservarea Naturii şi a Pastoralismului UK. EFNCP este singura organizaţie dedicată păstrării sistemului de agricultură cu impact scăzut asupra naturii, responsabilă pentru o biodiversitate înaltă. Organizaţia furnizează desemenea bunuri publice de nivel înalt şi servicii de ecosistem.

Partener 2: Asociaţia Slow Food Convivia Bulgaria
Scopul Asociaţiei este acela de a descoperi, documenta şi restaura cultura rurală, inclusiv bucatele tradiţionale în diferite zone ale Bulgariei şi promovarea acestora ca parte a moştenirii naţionale şi ca instrument de dezvoltare durabilă pentru comunităţile locale.

Partener 3: Fundaţia ADEPT Transilvania
România deţine unele dintre cele mai importante peisaje cu Înaltă Valoare Naturală (HNV – High Nature Value), care au supravieţuit în Europa cotemporană. Din 2002, Fundaţia ADEPT a lucrat cu fermieri, comunităţi locale, universităţi, alte ONG-uri şi autorităţi la toate nivelurile pentru a rezolva o serie de probleme care ameninţă supravieţuirea acestor peisaje remarcabile apărute în jurul gospodăriilor mici ţărăneşti, precum şi a micilor comunităţi de fermieri, care le-au creat. ADEPT este un program integrat care face legătura între beneficiile economico – sociale şi conservarea biodiversităţii, întărind capacitatea locală pentru o bună gestionare a resurselor şi pe viitor.

Partener 4: VULLNETARIZMI NDERKOMBETAR PER ZHVILLIM NE SHQIPERI, VIS ALBANIA
VIS Albania este o filială a organizaţiei internaţionale VIS – Voluntari Internaţionali pentru Dezvoltare, cu sediul la Roma (Italia). VIS activează în Albania încă din 1995. De atunci, strategia VIS a fost să sprijine înainte de toate, copiii albanezi şi tinerii, identificând diferite oportunităţi de educaţie formală şi informală şi formare profesională. Au fost dezvoltate continuu activităţi cu scopul de a ajuta, într-un mod profesionist, cât mai mulţi beneficiari.

Partenerul 5: Udruzenje Mladih za promociju tradicionalnih proizvoda “Okusi Hercegovinu” Mostar
Okusi Hercegovinu este o reţea de asociaţii de producători (brânzeturi, miere, agricultură organică etc.) şi de mici producători individuali, ce joacă un rol important în promovarea produselor agro-turistice din zona Herzegovinei prin organizarea unui număr mare de târguri si activităţi conexe valorificării produselor tradiţionale şi locale.

Partenerul 6: Slou Fud Bitola
Slou Fud Bitola urmăreşte construirea unei culturi gastronomice noi, bazate pe bucătăria macedoniană tradiţională, diverse produse agricole de la fermierii locali şi transmiterea informaţiilor spre generaţiile noi.

Partenerul 7: MUTFAK DOSTLARI DERNEGI- MDD
Mustfak Dostlari Dernegi- MDD (înfiinţat în 1991 la Istanbul) este unul dintre liderii ONG-urilor gastronomice din Turcia, iar ideea de bază a membrilor fondatori ai acestuia a fost promovarea, protejarea şi susţinerea bucătăriei turceşti unice.
Principalele obiective ale MDD sunt de a dezvălui şi de a dezvolta bogăţia bucătăriei, a băuturilor şi a modului de prezentare al mâncării prin cercetări ştiinţifice specifice, precum şi organizarea de seminarii, panouri, târguri gastronomice, loterii, balete, concerte, conferinţe, excursii, concursuri, expoziţii şi activităţi similare pentru promovarea bucătăriei locale, atât în Turcia, cât şi în străinătate.

Partenerul 8: Asociatia “Natura Balkanika”
NB este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit si nepărtinitoare fondată în Dimitrovgrad în 2000. Fundamentul NB este ideea conform căreia conservarea naturii trebuie realizată prin conservarea întregii ţesături a vieţii -umane şi naturale.

Partenerul 9: Udruga Kinookus
KINOOKUS (Cinetaste, fondată în ianuarie 2010) este o asociaţie de 15 tineri profesionişti din domeniul audio-vizualului, educaţional, ştiinţific, artistic şi managerial, care s-au reunit în proiecte care aduc abordări multidisciplinare şi holistice problemelor legate de pământ şi mâncare, noi modele de cultură şi societate şi a complexităţii înnăscute a condiţiei umane.

ESSEDRA Galerie foto

ESSEDRA

Environmentally Sustainable Socio-Economic Development of Rural Areas. For more information see the ESSEDRA website www.essedra.com

Cand faceti cumparaturi alegeti cu grija!

ESSEDRA - Activități

Sponsorul Oficial - Fundația Orange România