English | home | site map | căutare google  
Conservarea biodiversităţii şi dezvoltare comunitară în Transilvania
Biodiversity conservation and community development in Transylvania

Agricultura din zonă: un peisaj de Valoare Naturală Ridicată

Zona este un peisaj tipic cu valoare naturală înaltă- un concept important pentru conservare, care accentuează:
  • Peisajele semi-naturale sau antropice prezintă deseori o biodiversitate mai pronunțată sau bogăție natural decât zonele sălbatice și sunt la fel de important de conservat,
  • Terenurile agricole cu valoare natural înaltă sunt deseori regăsite în afara zonelor protejate bine definite.
  • Sprijinul local este esențial în succesul protejării terenurilor agricole cu valoare naturală înaltă. Măsurile de conservare trebuie proiectate în așa fel încât să asigure beneficii comunităților locale. Câștigul local trebuie să fie convingător: este posibilă și chiar imperativă stabilirea unui caz economic pentru zonele protejate care asigură trai oamenilor.
agri-environment

Deşi acest peisaj străvechi şi special a rămas în mare parte intact, întreaga zonă este extrem de fragilă. Aplicarea îngrăşămintelor chimice ar provoca daune însemnate asupra multor pajişti cu flori sălbatice sau chiar le-ar distruge, permiţând păioaselor rezistente să le colonizeze. Amenințările sunt reprezentate de::
  • Intensificarea managementului pajiştilor, cu supra-îmbogăţire de nutrienţi datorită aplicării de îngrăşăminte chimice sau a aglomerării de animale, sau a păşunatului intensiv, mai ales al oilor.
  • Abandonarea sau restrângerea practicilor de gospodărire agricolă tradiţională, cum ar fi cositul sau tăierea arbuştilor.

Târnava Mare as a model for the conservation of HNV farmed landscapes across Europe

Fundatia ADEPT is carrying out projects in:

Biodiversity conservation and research
- ADEPT has funded and coordinated considerable work in creating an inventory and GIS-database of habitats and species that are protected under EU Habitats Directive, and work continues on urgently-needed practical management measures. At the same time, ADEPT is carrying out research on now to measure the effectiveness of these habitat/species conservation management measures, and how to improve them.  → Further details.

Agri-environment management and research - ADEPT is promoting farmer participation in agri-environment schemes, and has advised on the design of these schemes in Romania. At the same time, ADEPT is carrying out specific research on the management of High Nature Value grasslands: identifying indicator species, and devising ways of measuring the biodiversity benefits of agri-environment management prescriptions and of improving their effectiveness. Further details

Improving incomes from High Nature Value farming - HNV landscape conservation actually depends on a healthy HNV farming economy. Adding value to local food is not a luxury for small-scale farming communities – it is a means of survival.  ADEPT is implementing a range of measures to create demand for products, and to boost local income from agriculture linked to the marketing image of the HNV landscape. See → local products 

Agricultură

Agricultură din zonă

Agri-mediu

Cercetare

Igienă alimentară

EFNCP logo

Fundatia ADEPT este membru Forumului European pentru Conservarea Naturii și Pastoralism (EFNCP), o rețea europeană care încearcă să conștientizeze importanța agriculturii neintensive pentru conservarea naturii.

Pentru mai multe informații despre Peisajele cu Valoare Naturală Înaltă din Europa, vizitați
www.efncp.org/high-nature-value-farmland/ , iar despre informații referitoare la proiectele EFNCP din România și  Bulgaria, vă rugăm să vizitați www.efncp.org/projects/hnv-bulgaria-romania/  Farming cows

Conservarea biodiversității acestei zone semi-naturale, antropice este posibilă doar prin menținerea viabilității economice a regiunii.

horse and cart


Sponsorul Oficial - Fundația Orange România