English | home | site map | căutare google  
Conservarea biodiversităţii şi dezvoltare comunitară în Transilvania
Biodiversity conservation and community development in Transylvania

Habitate, flora şi fauna

some of the highest recorded plant species diversity in the world

In July 2009 Dr Jurgen Dengler, one of the founders of the European Dry Grassland Group, carried out field work in Transylvania including a few days in the ADEPT project area where he worked with ADEPT Foundation grassland specialists Dr Andrew Jones and Dr John Akeroyd and two young Romanian botanists Monica Beldean and Dan Tutureanu of Cluj University.
Dr Dengler concluded that some dry grassland types he studied on this trip may have the highest species diversity recorded in any plant community worldwide.

As part of a study visit to Cluj, Mures and Brasov areas, Dr Dengler met the British and Romanian grassland specialists working in the ADEPT project area, and carried out field work with them in some of the hotspots that they have identified. His visit confirmed the outstanding extent, diversity, and conservation status of the grasslands compared to European standards.

Dr Dengler mentioned the very high species richness in Transylvania compared to similar dry grassland types in Germany - including at some locations near Cluj what is possibly the highest ever species diversity recorded in any plant community worldwide for two spatial sampling scales, 0.1 m sq and 10 m sq.

Dr Dengler added that these communities represent an outstanding and highly valuable part of Europe’s natural heritage that need stronger conservation efforts, in particular as many of them are threatened by land use changes.

Zona este dominată habitate-prioritate definite de Anexa 1 și Anexa 1* din Directiva Habitatelor Uniunii Europene, cele mai importante fiind:

Habitate
0A0 *
Tufișuri sub-continentale peripanonice
6210 *Pajiști uscate semi-naturale și terenuri acoperite cu tufișuri pe substrat calcaros (situri importante pentru orhidee)
6240 *Pajiști stepice subpanonice
62C0 *Stepe ponto- sarmatice
6510 *Preerii de altitudine joasă slabe la secerat
6520 *Preerii montane de cosit
9130 *Păduri de fag
9170 *Păduri de stejar și carpen
91G0 *Păduri de gorun și carpen
91H0 *Stejăreț de stejar pufos
91V0 *Păduri de fag

Peisajul găzduieşte numeroase specii de floră şi faună menţionate în anexele II, II* şi IV ale Directivei Habitate a UE, precum şi peste 40 de specii de păsări din Anexa I a Directivei, inclusiv 4 species prioritate cu Ornis. Speciile amenințate cu dispariția lor identificate până în momentul de față includ:

Flora
 • 10 familii de plante ameninţate în Europa, incluse în anexele la Directiva Habitatelor UE şi în Convenţia de la Berna (printre care Quercus pubescens, Agromonia pilosa, Angelica palustris, Adenophora lilifolia, Crambe tataria, Cypripedium calceolus, Echium russicum, Cephalaria radiata, Salvia transylvanica);
 • 77 de familii de plante ameninţate cu dispariţia la nivel naţional, incluse în ‘Lista roşie’ a României.
 • o biodiversitate agricolă de importanţă globală, sub forma unor specii sălbatice ale plantelor de cultură şi ale animalelor domestice. Peste 50 de plante sălbatice avându-şi originea în această zonă sunt înrudite cu plante de cultură, consituind o potenţială resursă pentru încrucişarea speciilor. Îndeosebi varietăţile locale sălbatice ale plantelor furajere (cum ar fi sub-speciile de lucernă şi trifoi existente în zonă) rămân un important element de agro-biodiversitate.
Fauna
 • 23 specii de mamifere ameninţate în Europa şi protejate sub Directiva Habitate UE şi Convenţia de la Berna, inclusiv Canis lupus, Lutra lutra, Ursus arctos, şi câteva specii de lilieci
 • 55 specii de pasari ameninţate în Europa incluse în Directiva UE pentru Păsari Sălbatice, printre care Aquila pomarina, Pernis apivorus, Strix uralensis, Caprimulgus europaeus, Crex crex, Lanius corullio, Lanius minor, precum şi 76 de specii protejate la nivel naţional;
 • 10 specii de reptile şi amfibieni protejate sub Directiva Habitate UE şi Convenţia de la Berna, printre care Bombina variegata, Emys orbicularis, Triturus cristatus;
 • 11 specii de peşti protejate de Directiva Habitate UE şi Convenţia de la Berna, printre care Gobio kessleri, Gobio uranoscopus, Sabanejewia aurata)
 • dintre cele 600 de specii de fluturi a căror prezenţă a fost semnalată în zonă, multe sunt protejate sub Directiva Habitate UE şi Convenţia de la Berna (printre care Eriogaster catax, Euphydrias maturna, Lopinga achine, Callimorpha quadripunctaria, Proserpinus proserpina, Maculinea teleius, Lycaena dispar ) iar 22 sunt ameninţate cu dispariţia la nivel naţional.

Guides to wildlife of the area

Guides to wildlife of the area

Fundaţia ADEPT will publish pocket guides to the wildlife of the area, in 2010 (initially in Romanian, subsequently in English):
 • Ghidul Păsărilor din Siturile Natura 2000 – Sighişoara-Târnava Mare şi Podişul Hârtibaciului - by Milvus Group
 • Ghidul Floristic din siturile Natura 2000 – Sighişoara-Târnava Mare şi Podişul Hârtibaciului - by John Akeroyd
 • Ghidul Fluturilor din siturile Natura 2000 – Sighişoara-Târnava Mare şi Podişul Hârtibaciului - by Prof. Laszlo Rakosy. 
These will promote appreciation of the fauna and flora by local people and by visitors to the area.

Biodiversitate

Biodiversitate din zona

Flora şi fauna

Ameninţări

Conservare

Cercetare

Referinţe

flora image

fauna

butterflyFurther reading

Akeroyd, J. R. & Page, N. (2006) The Saxon Villages of Southern Transylvania: Conserving Biodiversity in a Historic Landscape. In Gafta, D. & Akeroyd, J.[R.], Eds (2006) Nature Conservation: Concepts And Practice, pp. 199–210. Springer Verlag, Heidelburg, Germany.

Curtean-Bănăduc, A., Bănăduc, B., and Sîrbu, I., Eds (2007) Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research, 4 – The Saxon Villages Region of southeast Transylvania, 216 pages, Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, ISSN 1841­­-7051.

Jones, A. (2007) The challenge of High Nature Value grassland conservation in Transylvania. Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research, 4 .

See also references for further reading on the area.
Sponsorul Oficial - Fundația Orange România