English | home | site map | căutare google  
Conservarea biodiversităţii şi dezvoltare comunitară în Transilvania
Biodiversity conservation and community development in Transylvania

Alţi parteneri

AVES FRANCE (Association for Wildlife Conservation) 
AVES France has been an active partner of Fundaţia ADEPT, helping with river and village cleaning projects, fauna inventories, and design of brochures for community awareness-raising on environmental and conservation issues. AVES France is a non-profit association which proposes ways to find practical solutions to the problems of co-existence with large carnivores, and to develop a more positive and sustainable relationship with the natural environment. Projects include educating the public about the conservation of both polar bears and spectacled bears, and a community waste project in the Tarnava Mare area (cleaning up a stream and public awareness). www.aves.asso.fr

Barbara Knowles Fund
Established by Barbara Knowles to encourage projects to support rural incomes and natural heritage. The fund works with Fundaţia ADEPT and Pogány-havas microregion association, scientists, farmers and local communities, the fund is running two major projects to improve rural incomes, support traditional agriculture, understand the ecology and biology of important wetland habitats, and identify and protect key species and habitats in need of conservation. One project focuses on the ecology and conservation of ponds and wetlands. The other aims to increase milk quality and value. What could two such disparate topics have in common? The natural and cultural treasures of this special part of the world are closely connected. By helping local people to realise their value (in both senses of the word) we aim to improve the rural economy in its modern context, while supporting activities that keep it special. www.barbaraknowlesproject.org

Coalitia ONG Natura 2000 Romania
Fundatia ADEPT este membru a Coalitiei ONG Natura 2000 Romania. Constituita in 2003, are 52 de membrii, organizatii nonguvernamentale din domeniul protectiei naturii. Printr-un parteneriat al organizatiilor neguvernamentale, ce ofera reprezentativitate si forta la nivel national, coalitia actioneaza in domeniile: arii protejate, conservarea biodiversitatii, implementarea retelei Natura 2000 in Romania.
 www.natura2000.ro

Ecotur
Ecotur este o organizaţie non-guvernamentală non-profit, profesională, ştiinţifică şi culturală, înregistrată ca atare în România încă din 1994, şi având ca obiectiv dezvoltarea ecologică durabilă. Principalele activităţi ale acesteia sunt: reabilitarea parcurilor şi a zonelor naturale; consultanţă şi asistenţă profesională pentru cetăţeni şi instituţii ecologice; evaluarea impactului asupra ecosistemelor acvatice şi terestre; elaborarea unor planuri ecologice pentru bazinele hidrografice; monitorizare ecologică de calitate; organizarea unor cursuri de instruire/ perfecţionare pentru membrii altor asociaţii ecologice; educaţie ecologică pentru cetăţeni (fotografii/ diapozitive, filme, seminarii, simpozioane, conferinţe, mass media); editarea de postere, broşuri şi cărţi. Organizaţia este membru de marcă al coaliţiei ONG-urilor ecologice din România.

European Forum on Nature Conservation and Pastoralism
EFNCP is a Europe-wide network which raises awareness of the importance of low-intensity farming for nature conservation and aims to improve the way public policies respond to the needs of these farming systems. It is a leader in the campaign for preserving High Nature value landscapes. www.efncp.org

Milvus Group
Milvus Group activează în domenii ca educaţia, conservarea şi consultanţa, cu scopul de a face din România un loc mai bun pentru păsări, natură şi oameni. Milvus a fost înfiinţat în 1991, funcţionând iniţial ca sucursală a Societăţii Române de Ornitologie. Iniţiind şi coordonând proiecte naţionale şi internaţionale, şi extinzându-şi astfel aria de activitate, a devenit organizaţie independentă în 2001, sub numele Asociaţia pentru Protecţia Pasărilor şi a Naturii ‘Milvus Group’. Instituţia are ramificaţii şi grupuri şcolare afiliate în mai multe localităţi şi realizează proiecte la nivel regional, naţional şi internaţional, majoritatea activităţilor fiind coordonate de Working Group. www.milvus.ro

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sprijină în mod activ elementele de dezvoltare rurală şi de agro-mediu ale proiectului. Biroul de servicii pentru consultanţă/ dezvoltare al acestuia, ANCA, a promis că va contribui activ la programe de instruire în toate ariile de agricultură ecologică, marketing şi venituri rurale alternative. Printre obiectivele ANCA se află instruirea populaţiei rurale din sectorul agro-silvic în vederea integrării în Uniunea Europeană, diversificarea activităţilor rurale şi promovarea programelor de dezvoltare rurală. Reprezentanţii ANCA ce locuiesc în zona de proiect constituie un canal de comunicare natural pentru consultarea agricultorilor locali şi a altor localnici implicaţi în aceste activităţi, în vederea definirii unor măsuri practice pentru administrarea ecologică a pajiştilor şi pentru o bună informare cu privire la conceptele şi tehnicile agro-ecologice.

Ministerul Mediului şi  Pădurilor
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor (MMGA) sprijină proiectul ADEPT şi includerea zonei în reţeaua Natura 2000. Agenţiile pentru Protecţia Mediului din judeţele Mureş, Sibiu şi Braşov, sub jurisdicţia MMGA, răspund de implementarea politicilor de mediu, a legislaţiei şi a prevederilor curente; coordonarea şi elaborarea planurilor de acţiune; coordonarea activităţilor de protecţie a mediului; sprijinirea iniţiativelor de protecţie a mediului ale societăţii civile; inventarul local al Zonelor Speciale de Conservare şi ale Zonelor Speciale de Protecţie a Păsărilor (Natura 2000).

Pro Patrimonio
Pro Patrimonio, Fundația Patrimoniului Național Românesc este o organizație neguvernamentală non-profit internațională, înregistrată în România, Marea Britanie Franța și SUA . Misiunea Fundației este de a identifica, proteja și sprijini patrimoniul istoric al României. Pro Patrimonio își dorește să restaureze și să salveze patrimoniul construit și natural al țării pentru beneficiul generațiilor următoare
Fundaţia Pro Patrimonio a fost selectată de Ministerul Culturii din România pentru activităţi de consiliere specializată în vederea definirii unui nou cadru legislativ care să se ralieze legislaţiei Uniunii Europene în domeniul întreţinerii şi conservării patromoniului arhitectural. În decursul celor zece ani de acord partenerial, Pro Patrimonio va lua parte, de asemenea, la alte câteva proiecte – unul dintre ele fiind coordonarea dezvoltării centrelor istorice urbane din România.  www.propatrimonio.org

Slow Food
Slow Food este o organizaţie internaţională non-profit cu sediul în Italia, având în prezent aproape 1.000 de filiale. Vasta reţea de peste 80.000 de membri din mai bine de 100 de ţări constituie un element cheie al acestei mişcări. Abordând gastronomia din perspectiva relaţiei cu politica, agricultura şi mediul înconjurător, Slow Food joacă un rol important în domeniul agricol şi în cel ecologic. Prin activităţile sale, asociaţia susţine biodiversitatea alimentaţiei, diseminarea "educaţiei gusturilor”, precum şi punerea în legătură a producătorilor unor alimente de înaltă calitate cu consumatorii, prin diverse iniţiative şi evenimente pe care le organizează. www.slowfood.org

Primăria Saschiz
Primăria Saschiz este autoritatea locală ce reprezintă comuna Saschiz, adică 3 sate şi 10.000 ha – o treime din aria totală a proiectului. Saschiz este strategic poziţionat pentru a găzdui proiectul, are un procent semnificativ de habitate şi specii de înaltă prioritate, îşi administrează propriul lot de pădure, iar comunitatea locală – cu sprijinul fundaţiei ADEPT – a elaborat un plan administrativ de dezvoltare durabilă. Primarul, Consiliul Local şi Comitetul Consultativ Saschiz împărtăşesc viziunea acestui proiect şi îşi vor oferi sprijinul prin întruniri, parcele pentru instalarea panourilor informative, activităţi informative, întâlniri cu localnicii etc. www.saschiz.ro

Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca este un leader printre universităţile de stat în domeniul ştiinţelor naturale. Catedra de Taxonomie şi Ecologie a colaborat la realizarea a numeroase proiecte de cercetare, cum ar fi ‘Inventarierea pajiştilor din România’ (PIN MATRA) sau ‘Importante zone protejate din România’ (Natura 2000). Echipa ştiinţifică a Catedrei e compusă din specialişti în plante terestre, ecologie şi taxonomie animală (alge, mucegaiuri, licheni, briofite, plante vasculare, nevertebrate şi vertebrate). În 2007, universitatea va găzdui conferinţa internaţională Planta Europaea, în cadrul programului Natura 2000.

Universitatea Lucian Blaga, Sibiu
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu se află printre primele universităţi de stat în domeniul ştiinţelor naturale. Catedra de Ecologie şi Protecţie a Mediului se bucură de o experienţă remarcabilă în domeniul proiectelor de cercetare pe teme ca zonele protejate, vegetaţie şi floră, faună, habitate, utilizarea terenurilor, administrarea terenurilor, administrarea apelor etc. Catedra are specialişti cu studii post-doctorale în domenii ca ecologia terestră şi acvatică, taxonomia şi sistematizarea plantelor şi animalelor, geologia, climatologia, geografia, chimia, toxicologia, genetica populaţiilor.

Universitatea de Medicină şi Farmacie, Târgu Mureş
Universitarea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, Catedra de Botanică Farmaceutică, include cei mai buni botanişti de teren din regiune. Membru al Asociaţiei Române a Grădinilor Botanice. UMF Târgu Mureş a lucrat împreuna cu Universitatea Cluj la proiectul ‘Importante zone protejate din România’ (Natura 2000) şi face parte din Asociaţia Internaţională de Fitosociologie. Prof. Oroian şi colegii acestuia au publicat un studiu al zonelor protejate (actuale şi potenţiale) din Mureş, pe baza cercetării realizate pe teren.

World Wide Fund for Nature – Programul Dunăre-Carpaţi România
World Wide Fund for Nature – Programul Dunăre-Carpaţi România a ocupat un loc de seamă în dezvoltarea reţelei Natura 2000 în România. WWF-PDC are o experienţă considerabilă în problema conservării pădurilor din România şi conduce, în prezent, proiectul LIFE – ‘Habitate forestiere, alpine şi sub-alpine de înaltă prioritate din România’ – cu care proiectul ADEPT întreţine utile interacţiuni.
  

Parteneri

Despre partenerii noştri

CAP Information Measure

Darwin

EFNCP

Fauna and Flora International

Grundtvig

Innovation Norway

LIFE+

Orange

Alţi parteneri

 Tour operator partners

Asociația de Ecoturism în România
Asociația de Ecotourism în România (AER) este un parteneriat pentru conservarea naturii şi  turism în România între asociaţii de turism, organizații neguvernamentale de dezvoltare locală şi conservarea naturii, proiecte de conservarea naturii şi agenţii de turism. AER este continuarea parteneriatului dezvoltat de Grupul de Iniţiativă pentru Ecoturism. Pentru informații suplimentare și  tururi ghidate vă rugăm să vizitați www.eco-romania.ro

Discover România

Discover Romania este un tur operator licențiat din Brașov care este specializat în organizarea intinerariilor cu interes special pentru grupuri mici, deoarece mărimea scăzută ale acestora permite flexibilitatea utilizării variate a transportului local și a locurilor de cazare. Călătoriile sunt, în așa fel, foarte personalizate, croite parcă pentru grupuri de prieteni și nu grupuri de călători. www.discoveromania.ro
 
 Savor Transylvania
Savor Transylvania offers travel support services for English-speaking visitors to Transylvania. Our services include travel advice, booking assistance, and custom itineraries for guided or self-guided tours. In designing your unique holiday we draw from an extensive network of local partners offering tours, accommodation, excursions and more. We have partners across Transylvania who are carefully chosen to ensure your experience is comfortable, engaging, authentic and fun. Our commitment to comfort and authenticity goes hand in hand with our dedication to environmentally and socially responsible tourism. In addition to more traditional holiday activities, we can organize conservation and volunteer projects for a more personal and satisfying experience. www.savortransylvania.com.
 
Transylvania Uncovered
Transylvania Uncovered este o agenție de turism specializată, dedicată tuturor aspectelor de călătorie în România. Rezervări de biletele de avion, autovehicule, cazare sau servicii de ghidaj cu siguranța unei re țele de speciali ști din toată țara care sunt to ți la dispoziția turistului! www.beyondtheforest.com
Sponsorul Oficial - Fundația Orange România