English | home | site map | căutare google  
Conservarea biodiversităţii şi dezvoltare comunitară în Transilvania
Biodiversity conservation and community development in Transylvania

Ameninţări

Deşi acest peisaj străvechi şi special a rămas în mare parte intact, întreaga zonă este extrem de fragilă. Aplicarea îngrăşămintelor chimice ar provoca daune însemnate multor pajişti cu flori sălbatice sau chiar le-ar distruge, permiţând păioaselor rezistente să le colonizeze.
Cercetările au identificat următoarele ameninţări ca fiind cele mai frecvente şi cu efect substanţial asupra plantelor şi animalelor sălbatice şi asupra habitatelor din Satele Săseşti. Acestea trebuie luate în calcul şi rezolvate în cadrul strategiilor de conservare a zonei:
 • Intensificarea managementului pajiştilor, cu supra-îmbogăţire de nutrienţi datorită aplicării de îngrăşăminte chimice sau a aglomerării de animale, sau a păşunatului intensiv, mai ales al oilor.
 • Abandonarea sau restrângerea practicilor de gospodărire agricolă tradiţională, cum ar fi cositul sau tăierea arbuştilor.
threats  village flock

 • Practici forestiere de scurtă durată, cum ar fi defrişările şi pierderea de zone împădurite, sau plantarea de copaci exotici.
 • Drenarea sau modificarea micilor zone umede existente.
 • Colonizarea de către buruieni invazive, mai ales specii adventive agresive, cum ar fi boroşteanul de toamnă (Fallopia japonica).
 • Dezvoltarea unei infrastructuri neadecvate pentru turism sau industrie
 • Colectarea necontrolată a plantelor medicinale sau a altor specii sălbatice.
 • Pierderea plantelor ruderale din jurul satelor, inclusiv plante aromatice medicinale şi alte specii cu valoare economică sau culturală.
 • Schimbările climatice, inclusiv perioadele lungi de secetă.
 • Lipsa de conştientizare de către populaţie şi lipsa informaţiilor despre valoarea ecologică şi culturală a zonei.
 
 

Biodiversitate

Biodiversitate din zona

Flora şi fauna

Ameninţări

Conservare

Cercetare

Referinţe

threat of erosion 
Stricăciunile provocate de autovehicoleFurther reading

 • Akeroyd, J. R. & Page, N. (2006) The Saxon Villages of Southern Transylvania: Conserving Biodiversity in a Historic Landscape. In Gafta, D. & Akeroyd, J.[R.], Eds (2006) Nature Conservation: Concepts And Practice, pp. 199–210. Springer Verlag, Heidelburg, Germany.
 • Jones, A. (2007) The challenge of High Nature Value grassland conservation in Transylvania. In Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research, 4 – The Saxon Villages Region of southeast Transylvania, Curtean-Bănăduc, A., Bănăduc, B., and Sîrbu, I., Eds (2007), Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu.
See also references for further reading on the area.See also references for further reading on the area. 

Sponsorul Oficial - Fundația Orange România