Agricultura din zonă: Peisajele HNV

Târnava Mare este un peisaj tipic cu Înaltă Valoare Naturală (HNV)- un concept important al protejării biodiversității, ce pune accent pe:

  • Peisaje antropice sau semi-naturale ce au adesea o biodiversitate mai mare sau o bogăție naturală mai consistentă decât zonele sălbatice și care merită să fie protejate în aceiași măsură
  • Terenurile agricole HNV (HNVF) se găsesc adesea în afara zonelor definite ca arii protejate
  • Sprijinul local activ este esențial pentru succesul protejării peisajelor HNVF.


Nevoia ca măsurile de protejare să fie concepute consultând comunitățile locale, care devin parteneri importanți de dialog, este vitală în astfel de peisaje economice cum sunt cele HNVF. Beneficiile locale vor fi convingătoare. Măsurile de protejare a peisajelor cu o biodiversitate ridicată, de care depinde existența oamenilor, trebuie corelate cu prosperitatea locală, altfel aceste măsuri nu vor avea efecte.

Peisajele HNV sunt fragile Utilizarea îngrășămintelor artificiale ar provoca daune grave sau ar distruge pajiștile cu flori, permițând ierburilor de proastă calitate să înlocuiască speciile de flora valoroase.

Cele mai importante amenințări la adresa speciilor de plante și animale sălbatice și a habitatelor acestora din peisajele HNV sunt:

  • Managementului pajiștilor în sistem intensiv, cu supra-utilizarea de nutrienți din îngrășăminte sau supra-pășunatul, și în special de către ovine;
  • Abandonul terenurilor sau încetarea metodelor de gospodărire tradițională a terenurilor precum cositul sau înlăturarea stufărișului.

Târnava Mare ca model al protejării peisajelor agricole HNV în Europa. Fundația ADEPT întreprinde proiecte în:

Conservarea Biodiversității

ADEPT a alocat eforturi considerabile pentru crearea unui inventar și a unei baze de date GIS cu habitatele și speciile protejate sub Directiva UE Habitate, iar în prezent eforturile se îndreaptă spre recomandări practice de management urgent necesare.

În același timp, ADEPT întreprinde cercetări despre măsurarea eficienței acestor recomandări de practici de management pentru conservarea habitatelor/speciilor practice și modalități de îmbunătățire a acestora.

Proiecte

RBAPS- Plăți pentru Biodiversitate pe Baza Rezultatelor: O nouă schemă pilot de agri-mediu pentru regiunile Târnava Mare și Pogany Havas

O schemă de agri-mediu ”bazată pe rezultate” ce are în centru fânețele cu Înaltă Valoare Naturală, și oferă recompense managementului practic ce produce fân de de calitate și protejează speciile sălbatice.

Finanțat de: DG Mediu, Comisia Europeană
Durată proiect: 2016 - 2019 (3 ani)

Cercetare: identificarea și conservarea habitatelor și speciilor din Târnava Mare ca model pentru conservarea europeană

Studii necesare pentru a justifica protecția sitului Târnava Mare

Finanțat de: UK Darwin Initiative
Durată Proiect: 2004 - 2007 (4 ani)

STACCATO - Susținerea schimbării agro-culturale prin ingineria ecologică și utilizarea optimă a resurselor naturale

Analiza și evaluarea Serviciilor Ecosistemice (ESS), atât în mod izolat, cât și în raport unele cu celelalte, și sensibilitatea acestora față de modelele de utilizare a terenurilor în peisaje dominate de agricultură.

Finanțat de:BiodivERsA, fonduri UE
Durată proiect: 2014 - 2018 (4 ani)

Târnava Mare SCI: Salvarea unui important ecosistem pastoral al Transilvaniei (STIPA)

Îmbunătățirea stării de conservare a sitului Sighișoara-Târnava Mare SCI Natura 2000, un habitat prioritar pentru pășuni uscate

Finanțat de: Programul LIFE +, Programul Natura și Biodiversitate al Uniunii Europene
Durată Proiect: 2011 - 2014 (3 ani)

Flori Sălbatice ale Europei – sărbătoare a culturilor și peisajelor rurale

Celebrarea diversității artistice și culturale în comunitățile rurale și promovarea acestei diversități în Europa

Finanțat de: DG Cultura - Comisia Europeană
Durată Proiect: 2012 - 2014 (2 ani)

Agro-mediu

ADEPT promovează participarea fermierilor în schemele de agro-mediu și furnizează servicii de consultanță în conceperea acestor măsuri în România.

În același timp, ADEPT întreprinde cercetări specifice despre managementul pajiștilor cu Înaltă Valoare Naturală: identificarea speciilor indicator și elaborarea de metode de a măsura beneficiile pentru biodiversitate rezultate din recomandările de management al agro-mediului și îmbunătățirea eficienței acestora.

Proiecte

RBAPS- Plăți pentru Biodiversitate pe Baza Rezultatelor: O nouă schemă pilot de agri-mediu pentru regiunile Târnava Mare și Pogany Havas

O schemă de agri-mediu ”bazată pe rezultate” ce are în centru fânețele cu Înaltă Valoare Naturală, și oferă recompense managementului practic ce produce fân de de calitate și protejează speciile sălbatice.

Finanțat de: DG Mediu, Comisia Europeană
Durată proiect: 2016 - 2019 (3 ani)

STACCATO - Susținerea schimbării agro-culturale prin ingineria ecologică și utilizarea optimă a resurselor naturale

Analiza și evaluarea Serviciilor Ecosistemice (ESS), atât în mod izolat, cât și în raport unele cu celelalte, și sensibilitatea acestora față de modelele de utilizare a terenurilor în peisaje dominate de agricultură.

Finanțat de:BiodivERsA, fonduri UE
Durată proiect: 2014 - 2018 (4 ani)

Cercetare

Numărul în creștere al dovezilor cu privire la progresul protejării pajiștilor în Europa indică un declin constant în ceea ce privește întinderea și calitatea habitatelor din aceste pajiști, diversitatea pajiștilor și a vieții sălbatice asociate cu acestea, inlcusiv a fluturilor.

Numeroși factori au fost numiți responsabili pentru acest declin, inclusiv:

  • politicile europene (și PAC, în mod particular) eșecul de a răspunde eficient amenințărilor la adresa biodiversității (și anume agro-mediu) din cadrul axelor de dezvoltare rurală.
  • Intensificarea agriculturii și dezvoltarea transporturilor

  • Expansiunea construcțiilor și a industriilor au contribuit de asemenea la fragmentarea habitatelor.

În ciuda implicării considerabile a statului și a ONG-urilor în implementarea legislatiei de mediu, atât naționale cât și europene, declinul continuă.

Obiectivele inițiativei din 2010 nu au fost atinse.

ADEPT monitorizează efectele negative ale factorilor enumerați mai sus, dar și efectele pozitive ale măsurilor de agro-mediu, identificând specii indicator de flori de câmp și fluturi.
Rolul scalării habitatelor, managementul de tip mozaicat și conectivitatea terenurilor ca factori pozitivi în protejarea speciilor vor fi puse în balanță cu pierderea întinderii habitatelor, calitate și fragmentare ce duc la pierderea speciilor.
ADEPT a gestionat parcele experimentale prin proiectul UE LIFE Aquila Pomarina, precum și monitorizarea siturilor restaurate prin proiectul UE LIFE STIPA.

Proiecte

RBAPS- Plăți pentru Biodiversitate pe Baza Rezultatelor: O nouă schemă pilot de agri-mediu pentru regiunile Târnava Mare și Pogany Havas

O schemă de agri-mediu ”bazată pe rezultate” ce are în centru fânețele cu Înaltă Valoare Naturală, și oferă recompense managementului practic ce produce fân de de calitate și protejează speciile sălbatice.

Finanțat de: DG Mediu, Comisia Europeană
Durată proiect: 2016 - 2019 (3 ani)

Cercetare: identificarea și conservarea habitatelor și speciilor din Târnava Mare ca model pentru conservarea europeană

Studii necesare pentru a justifica protecția sitului Târnava Mare

Finanțat de: UK Darwin Initiative
Durată Proiect: 2004 - 2007 (4 ani)

STACCATO - Susținerea schimbării agro-culturale prin ingineria ecologică și utilizarea optimă a resurselor naturale

Analiza și evaluarea Serviciilor Ecosistemice (ESS), atât în mod izolat, cât și în raport unele cu celelalte, și sensibilitatea acestora față de modelele de utilizare a terenurilor în peisaje dominate de agricultură.

Finanțat de:BiodivERsA, fonduri UE
Durată proiect: 2014 - 2018 (4 ani)

Târnava Mare SCI: Salvarea unui important ecosistem pastoral al Transilvaniei (STIPA)

Îmbunătățirea stării de conservare a sitului Sighișoara-Târnava Mare SCI Natura 2000, un habitat prioritar pentru pășuni uscate

Finanțat de: Programul LIFE +, Programul Natura și Biodiversitate al Uniunii Europene
Durată Proiect: 2011 - 2014 (3 ani)

Flori Sălbatice ale Europei – sărbătoare a culturilor și peisajelor rurale

Celebrarea diversității artistice și culturale în comunitățile rurale și promovarea acestei diversități în Europa

Finanțat de: DG Cultura - Comisia Europeană
Durată Proiect: 2012 - 2014 (2 ani)

Creșterea veniturilor din agricultura terenurilor cu Înaltă Valoare Naturală

Protejarea peisajelor HNV depinde în fapt de o economie sănătoasă derivată din agricultura HNV.

Adăugarea de valoare produselor alimentare locale nu ese un lux pentru micile comunități agricole- este o metodă de supraviețuire.

ADEPT implementează o serie de măsuri pentru a genera cerere pentru produse, de a crește veniturile locale din agricultură aflate într-o strânsă legătură cu imaginea pe piață a peisajelor HNV.

Proiecte

RBAPS- Plăți pentru Biodiversitate pe Baza Rezultatelor: O nouă schemă pilot de agri-mediu pentru regiunile Târnava Mare și Pogany Havas

O schemă de agri-mediu ”bazată pe rezultate” ce are în centru fânețele cu Înaltă Valoare Naturală, și oferă recompense managementului practic ce produce fân de de calitate și protejează speciile sălbatice.

Finanțat de: DG Mediu, Comisia Europeană
Durată proiect: 2016 - 2019 (3 ani)

AgriSpin- Spațiu pentru Inovare în Agricultură

Agrispin sporește diseminarea inovațiilor agricole în comunitatea agricolă europeană, prin amplificarea exemplelor de bună practică în ceea ce privește sistemele de sprijin al inovării și prin studierea multifactorială a metodelor de stimulare a inovării și de eliminare a obstacolelor.

Finațat prin: Programul de cercetare și inovare al UE Horizon 2020
Durată proiect: 2014-2017 (3 ani)

Promovarea producției durabile în comunitățile agricole mici, într-un sit Natura 2000 din Transilvania

Sprijinirea comunităților rurale în identificarea beneficiilor locale rezultate din managementul tradițional al terenurilor

Finanțat de: Innovation Norway
Durată Proiect: 2009 - 2011 (2 ani)

Noutăți

Premii

Afilieri

Dorești să ne susții proiectele?

Parteneri Strategici

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității în Transilvania
TOP