Primăria Comunei Saschiz

Primăria Comunei Saschiz - autoritatea locală ce reprezintă comuna Saschiz, 3 sate și 10.000 ha, o zecime din suprafața totală a proiectului. Comuna Saschiz este bine plasată pentru a găzdui proiectul pilot ADEPT,  prezintă o mare parte a habitatelor și speciilor prioritare, iar comunitatea locală a convenit asupra unui plan de management pentru o dezvoltare durabilă, elaborat cu sprijinul Fundației ADEPT. Primarul, Consiliul Local și Comitetul Consultativ din Saschiz împărtășesc viziunea acestui proiect și contribuie la succesul proiectului cu întâlniri, locații pentru indicatoare, activități de diseminare, contact cu localnicii etc.

Grupul de Acțiune Locală "Dealurile Târnavelor"

Fundația ADEPT a sprijinit înființarea GAL-ului din Târnava Mare în 2007, care include autorități locale, reprezentanți ai grupurilor comunitare locale, ONG-uri locale active și antreprenori din cele opt comune din zonă. Fiecare GAL-uri primește un buget anual, în cadrul Planului Național de Dezvoltare Rurală, iar fiecare GAL trebuie să decidă asupra proiectelor pe care bugetul poate fi cheltuit. Pot exista proiecte comerciale private, atâta timp cât există beneficii comunitare, sau pot fi proiecte realizate de grupuri comunitare, cum ar fi școlile, asociațiile agricole.

GAL-ul din Târnava Mare a fost ales drept Grup  pilot, fiind unul din primul val în România, de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. GAL-ul este, de asemenea, membru al unui parteneriat internațional al grupurilor de acțiune locală, cu alte patru GAL-uri din Regatul Unit și Irlanda. Schimbul de idei între aceste grupuri s-a dovedit foarte stimulator pentru comunitățile sate din Târnava Mare.

Slow Food International

Slow Food este o organizație non-profit internațională cu sediul în Italia, care este în prezent alcătuită din aproape 1.000 de convivii, a căror rețea vastă de peste 80.000 de membri, în peste 100 de țări, reprezintă cea mai mare forță a mișcării. Prin înțelegerea gastronomiei în strânsă legătură cu politica, agricultura și mediul, Slow Food a devenit un jucător activ în agricultură și ecologie. Activitățile organizației încearcă să apere biodiversitatea în aprovizionarea cu alimente, să răspândească educația gustului și să conecteze consumatorii prin intermediul evenimentelor și inițiativelor creative.

Asociația ASURA

Asociația ASURA este o organizație non-guvernamentală, înființată în anul 2013 din dorința de a mobiliza actorii sociali din România în diferite proiecte și strategii, în vederea promovării coeziunii economice și sociale și a dezvoltării durabile. Dintre obiectivele asociației amintim: dezvoltarea sectorului cultural-educativ din spațiul rural românesc; dezvoltarea sectorului socio-economic (economie socială) din comunitățile defavorizate; dezvoltarea antreprenoriatului și sprijinirea tinerilor antreprenori; dezvoltarea sustenabilă a sectorului turistic (cu accent pe zonele care au un potențial turistic ridicat, dar nerecunoscut și neexploatat).

AVES FRANCE (Asociația pentru Conservarea Vieții Sălbatice)

AVES France a fost partener activ al Fundației ADEPT, ajutând la proiecte de curățare a râurilor și a satelor, inventare de faună și proiectare de broșuri pentru creșterea gradului de conștientizare a comunității în probleme de mediu și de conservare. AVES France este o asociație non-profit care propune modalități de a găsi soluții practice la problemele de coexistență cu carnivorele mari și de a dezvolta o relație mai pozitivă și mai durabilă cu mediul natural. Proiectele includ educarea publicului despre conservarea atât a urșilor polari, cât și a unui proiect de deșeuri comunitare în zona Tarnava Mare.

Barbara Knowles Fund

Înființată de Barbara Knowles pentru a încuraja proiectele dedicate îmbunătățiriiveniturilor rurale și protejării patrimoniului natural, fondul lucrează cu Fundația ADEPT și Asociația Pogány-havas, cu oameni de știință, fermieri și comunități locale. Fondul desfășoară două proiecte majore pentru a îmbunătăți veniturile din mediul rural, pentru a sprijini agricultura tradițională, pentru a înțelege ecologia și biologia habitatelor umede importante și pentru a identifica și proteja speciile cheie și habitatele care au nevoie de conservare. Un proiect se concentrează asupra ecologiei și conservării iazurilor și zonelor umede. Alt proiect urmărește să crească calitatea și valoarea laptelui. Ce ar putea avea în comun două subiecte disparate? Comorile naturale și culturale ale acestei părți speciale a lumii sunt strâns legate. Sprijinind oamenii locali pentru a-și păstra valorile, organizația își propune să îmbunătățească economia rurală în contextul său modern, sprijinind în același timp activitățile speciale care o mențin.

Colinele Transilvaniei

Unii o ştiu ca zona satelor cu biserici fortificate din Transilvania, leagănul culturii săseşti din România. Alţii o ştiu ca o arie protejată Natura 2000, unde cuibăresc mii de specii de păsări ce te încântă cu triluri felurite sau ca o regiune de terenuri agricole cu înaltă valoare naturală (High Nature Value Farms), cu biodiversitate extrem de variată, în care sunt păstrate practicile tradiționale. Iar alţii ştiu că aici găseşti monumente parte a Patrimoniului UNESCO (Biertan, Saschiz, Valea Viilor sau Viscri) sau că aici e unul dintre locurile româneşti preferate de Prinţul Charles de Wales.

Dezvoltarea destinaţiei de ecoturism Colinele Transilvaniei (Transylvanian Highlands) este o inițiativă comună a 7 ONG și 4 GAL (Grupuri de Acțiune Locală) active în zona rurală dintre Sighișoara - Sibiu - Făgăraș - Rupea, care își propune stimularea și promovarea turismului sustenabil, în contextul existenței în această regiune, a celei mai mari arii naturale protejate continentale din România

Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

DBU a fost înființată în 1990, sub rezerva unei legi adoptate de Parlamentul German la inițiativa ministrului finanțelor, dl Theo Waigel, de a folosi suma de 1,3 miliarde de euro, în urma privatizării fostei grupări de oțel Salzgitter AG, pentru o fundație de mediu. Veniturile sunt utilizate pentru activitățile de promovare. Din 1991, mai mult de 9200 de proiecte au primit finanțare totală de circa 1,6 miliarde de euro. Activitățile de promovare se concentrează asupra tehnologiilor și cercetării de mediu, conservării naturii, comunicării de mediu și a bunurilor culturale.

Consiliul consultativ este comitetul executiv al fundației, votând asupra celor mai importante decizii. Este compus din 16 membri numiți de Guvernul Federal.

Ecotur

Ecotur este un ONG de mediu, non-profit, profesional, științific și cultural. Scopul său este dezvoltarea ecologică și durabilă, fiind înregistrată ca organizație de caritate în România încă din 1994. Principalele activități sunt: ​​reabilitarea parcurilor și a zonelor naturale; asistență și consultanță profesională pentru cetățeni și instituții de mediu; evaluări de impact pentru ecosistemele acvatice și terestre; elaborarea planurilor de management ecologic pentru bazine hidrografice; monitorizarea calității mediului; pregătirea pentru ceilalți membri ai asociațiilor de mediu; educație ecologică pentru cetățeni (fotografii/diapozitive, filme, ateliere, simpozioane, conferințe, emisiuni); editarea de postere, broșuri și cărți. Ecotur este un membru de frunte al coaliției ONG-urilor de mediu din România.

Greensolar Equipment Manufacturing Ltd.

Greensolar Equipment Manufacturing Ltd. este o companie de investitori și dezvoltatori, activă în domeniile industriale fotovoltaice, având o experiență vastă în energii regenerabile și soluții conexe. Compania a fost înființată în 2009. Cu un fond stabil GS este interesată în prezent de dezvoltarea proiectelor de panouri fotovoltaice.

.

Milvus Group

Grupul Milvus este o organizație non-guvernamentală, non-profit, dedicată protecției păsărilor și naturii, care acționează în domeniul conservării, educației, cercetării și consultanței pentru a face din România un loc mai bun pentru păsări, fauna sălbatică și pentru oameni. Grupul Milvus a fost înființat în 1991 și a lucrat inițial ca ramură a Societății Ornitologice Române. Prin inițierea și coordonarea proiectelor naționale și internaționale și extinderea zonei de muncă, a devenit organizație independentă în 2001 sub numele de Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii "Milvus Group". Are sucursale în diferite localități și realizează proiecte la nivel regional, național și internațional.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) sprijină activ proiectele ADEPT dedicate dezvoltării rurale și agro-mediului. Serviciul de  consultanță, ANCA, cooperează în ceea ce privește toate aspectele legate de agricultura, marketingul și veniturile rurale alternative.

Ministerul Mediului

Ministerul Mediului și Agenția Regională pentru Protecția Mediului (ARPM) și Agențiile de Protecție a Mediului (APM) ale județelor Mureș, Sibiu și Brașov sprijină proiectul ADEPT și includerea zonei în rețeaua Natura 2000. ARPM și APM sunt responsabile pentru implementarea politicilor și legislației de mediu; coordonarea și elaborarea planurilor de acțiune și a activităților de protecție a mediului; sprijinirea inițiativelor de protecție a mediului ale societății civile; inventarierea locală a zonelor speciale de conservare și a zonelor de protecție a speciilor de păsări speciale (Natura 2000).

Mozaic Art Sighisoara

Mozaic Art Sighisoara ne-a susținut proiectul de renovate a școlii din Angofa donând toată gresia și faianța necesare în întreaga clădire. Mozaic Art Sighisoara este fabrica cu productie manufacturiera de mozaic ceramic decorativ inaugurata anul acesta in Sighisoara.

Asociația Microregiunii Pogány-havas

Asociația a fost înființată în 1999 la inițiativa Consiliului Județean Harghita și este compusă din administrații locale, ONG-uri și întreprinderi care operează în regiune. Asociația încurajează turismul din regiune oferind un serviciu de rezervări turistice, colaborează cu proprietarii de pensiuni, oferă informații turistice și organizează mese rotunde dedicate tematicii turismului pentru antreprenorii locali. Asociația colaborează, de asemenea, cu oameni de știință și ONG-uri pentru inverntarierea și conservarea speciilor de animale și plante din regiune, în special în zonele sale umede și fânețe.

ProPark

Fundația ProPark pentru Arii Protejate este una dintre cele mai importante organizații dedicate  conservării zonelor protejate din România, al cărei scop este acela de a sprijini sistemul de arii protejate din România și fin alte țări est europene, continuând să construiască capacități organizaționale prin dezvoltarea unor standarde profesionale pentru managerii de arii protejate și rolurile asociate, oferind o gamă largă de oportunități de pregătire și dezvoltare  pentru personalul din zonele protejate. ProPark colaborează îndeaproape cu IUCN, al cărui Program de Dezvoltare a Capacității Zonelor Protejate a inițiat Parteneriatul Global pentru Gestionarea Profesională a Zonelor Protejate (GPPPAM), care lucrează la standardele de competență pentru profesioniștii zonei protejate la nivel de sit, sistem și sector și un program de certificare pilot pentru zona protejată la nivel de sit pentru profesioniști.

Fundația Pro Patrimonio

Pro Patrimonio,Trustul Național al Patrimoniului Național Român este o organizație internațională non-profit, înregistrată ca organizație de caritate în România, Marea Britanie, Franța și SUA. Misiunea sa este de a identifica, păstra și susține moștenirea istorică a României. Scopul său este de a restabili, salva și revitaliza patrimoniul construit și natural, pe cale de dispariție, în beneficiul generațiilor viitoare.

Școala A FI, AZI

Scoala A FI, AZI este locul unde împreună, părinții și copiii, pot experimenta și cultiva acele obiceiuri de calm și echilibru ale Minții, Corpului și Sufletului. Scoala A FI, AZI  organizează anual o tabără medievală, cu o săptămână înainte de Festivalul Medieval din SIghișoara. Copii din toată țara, ce doresc să se înscrie la tabără, au șansa de a trăi în spirit medieval: cântă, dansează, creează, joacă teatru, experimentează trăirile simple și pline de viață și bucurie din epoca medievală.

Universitatea Babeș-Bolyai – Cluj

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (o universitate lider de stat în științele naturii). Departamentul de Taxonomie și Ecologie a gestionat în comun cu ADEPT diferite proiecte de cercetare precum "Inventarul pajiștilor din România" (PIN MATRA), "Zonele importante protejate în România" (Natura 2000). Personalul științific al Departamentului este alcătuit din specialiști în taxonomia și ecologia plantelor și animalelor terestre și vegetale (alge, fungi, licheni, briofite, plante vasculare, nevertebrate și vertebrate). În 2007 a găzduit conferința internațională Planta Europaea în cadrul programului Natura 2000.

Universitatea Lucian Blaga – Sibiu

Universitatea Lucian Blaga, Sibiu (o universitate lider de stat în științele naturii). Departamentul de Ecologie și Protecția Mediului are o experiență considerabilă în proiecte de cercetare privind ariile protejate, vegetația și flora, fauna, habitatele, utilizarea terenurilor, managementul terenurilor, managementul apelor etc. Departamentul are specialiști postdoctorali în ecologie terestră și acvatică, plante și taxonomia animalelor și sistematice, geologie, climatologie, geografie, chimie, toxicologie, genetica populației.

Universitatea de Medicină și Famacie – Târgu Mureș

Universitateade Medicină și Farmacie, Târgu Mureș, Departamentul de Botanică Farmaceutică, are lideri botaniști dedicați muncii pe teren. Este membru al Asociației Române a Grădinilor Botanice. UMF-TGM a lucrat în colaborare cu Universitatea din Cluj în proiectul "Zone Protejate Importante din România" (Natura 2000) și este membru al Asociației Internaționale de Fitosociologie. Profesorul Oroian și colegii săi au publicat un studiu al zonelor protejate actuale și potențiale din Mureș, pe baza studiilor realizate pe teren.

World Wide Fund for Nature – Programul Carpato-Danubian

World Wide Fund for Nature –Programul Carpato-Danubian din Romania s-a aflat în avangarda dezvoltării rețelei Natura 2000 în România. WWF-DCP are o experiență considerabilă în domeniul conservării pădurilor în România. Misiunea WWF este de a conserva natura și de a reduce cele mai presante amenințări la adresa diversității vieții de pe Pământ.

Ziarul de București

Ziarul de București informează cetățenii în mod imparțial, nefiind afiliat politic cu niciun partid, despre știri din diferite sectoare, evenimente, sănătate. Viziunea ziarului este de a promova lucrurile bune cu speranța de a face din București și România un loc mai bun.

Dorești să ne susții proiectele?

Noutăți

Premii

Afilieri

Video

Vezi clipurile despre activitățile și proiectele despre natură, educație și agricultură derulate de ADEPT în Târnava Mare.

Parteneri Strategici

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității din Transilvania
TOP