Buletine informative ale proiectului UE LIFE STIPA (de conservare a habitatelor prioritare de pajiști uscate din zona Sighișoara-Târnava Mare)

Am elaborat primele newsletter-uri STIPA, pe care le-am distribuit și au fost foarte bine primite de către școlile și primăriile din zonă. Printre altele, prin proiectul STIPA a asigurat disponibilitatea cositorii Brielmeier și am inaugurat traseul de biciclete printr-un concurs de biciclete pentru copii.

Parteneri Strategici

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității în Transilvania
TOP