ADEPT și comunitatea locală

Supraviețuirea micilor comunități agricole tradiționale este amenințată la nivel european, dar și în România. Aceste comunități sunt importante în mod particular din perspectiva economică și culturală.

Proiectele fundației ADEPT conferă prioritate supraviețuirii micilor comunități agricole, în egală măsură protejării biodiversității. Trebuie ca fiecare dintre acestea să sprijine supraviețuirea celeilalte. ADEPT insistă pe creșterea conștientizării în rândul bărbaților, femeilor și copiilor din comunitățile locale cu privire la importanța protejării acestei zone și cum aceste procese le pot aduce beneficii. Protejarea acestei zone poate fi realizată doar dacă aceste comunități locale sprijină în mod activ viziunea de protejare a ariei. Localnicii vor adera la această viziune, nu datorită impunerii anumitor restricții, ci realizând că aceasta le va oferi lor și copiilor lor un viitor mai bun.

Dezvoltăm cursuri de instruire și programe de creștere a nivelului de conștientizare la nivelul publicului larg: cărți, programe școlare, postere, newsletter-e și festivaluri sătești, esențiale pentru a câștiga sprijinul comunităților pentru protejarea zonei dar și pentru o mai bună înțelegere a posibilelor beneficii economice.

Despre comunitatea locală

Prima și, încă, cea mai importantă zonă în care ADEPT își desfășoară activitățile este zona Târnava Mare din sudul Transilvaniei, România. Este o zonă de șes cu o biodiversitate ridicată, de aproximativ 85,000 ha, gospodărită de 5,000 de familii organizate în 24 de mici comunități agricole. Situl se află în zona istorică a satelor săsești. Sașii, care au sosit în sudul Transilvaniei în secolele 12-13 din Flandra, Luxemburg și Mosel, au întemeiat 200 de sate săsești și șapte orașe fortificate.

Agricultura extensivă, mixtă, ce a fost întreprinsă în această regiune vreme de peste opt secole a creat unele dintre cele mai bogate peisaje mozaicate cu Înaltă Valoare Naturală, ce există încă în Europa. Agricultura a rămas în mare parte de tip tradițional, fiecare gospodărie având fâșii de teren arabil în zone diferite, propice anumitor recolte și parcele mai mari, de obicei de 5-10 ha de fâneață - pășune.

Un sat tipic din zonă este compus din 200 de familii, dintre care fiecare deține 2-3 vaci și 10-20 de oi.

Pășunatul animalelor satului se face pe o zonă comunală întreținută prin sistemul vecinătăților. Fiecare proprietar de animale este obligat să doneze un anumit număr de zile de lucru, în funcție de numărul de capete de vite sau ovine pe care le deține, pentru a curăța pășunea de arbuști sau pentru alte activități, dar acest sistem străvechi trebuie sprijinit prin plăți compensatorii.

Zona Târnava Mare și comunitățile acesteia au primit recunoaștere, sprijin și protecție ca sit Natura 2000.

Proiecte

Servicii Ecosisteme din Zonele Agricole cu Înaltă Valoare Naturală - Industria Verde - România

Producția ecologică și profitabilă a agricultorilor în cinci comunități locale din regiunea transilvănenei prin combinarea serviciilor tradiționale de gestionare a terenurilor și a ecosistemelor

Finanțat de:o subvenție din partea Norvegiei prin Granturile Norvegiei 2009-2014, în cadrul Programului de Inovare a Industriei Verzi din România
Durată Proiect: 2012 - 2014 (2 ani)

Dezvoltare Rurală și Terenuri Agricole cu Înaltă Valoare Naturală în România

Creșterea viabilității economice a comunităților din zone cu Înaltă Valoare Naturală din România și menținerea beneficiilor generate de agricultură și mediu.

Finanțat de: Programul de Cooperare Elvețiano-Român
Durată Proiect: 2013 - 2016 (3 ani)

Infrastructura verde din Sighișoara-Târnava Mare Natura 2000 - Descoperă Târnava Mare pe Bicicletă

Crearea unei rețele sau a unei infrastructuri verzi, "deținută" de comunitățile locale, care va cataliza cooperarea locală în dezvoltarea întreprinderilor ecologice

Proiect finanțat de un grant din Elveția prin Contribuția Elvețiană la Programul Extins al Uniunii Europene în România
Durată proiect: 2013 - 2016 (3 ani)

AgriSpin- Spațiu pentru Inovare în Agricultură

Agrispin sporește diseminarea inovațiilor agricole în comunitatea agricolă europeană, prin amplificarea exemplelor de bună practică în ceea ce privește sistemele de sprijin al inovării și prin studierea multifactorială a metodelor de stimulare a inovării și de eliminare a obstacolelor.

Finațat prin: Programul de cercetare și inovare al UE Horizon 2020
Durată proiect: 2014-2017 (3 ani)

Operațiunea Wallacea

În 2013, Fundația ADEPT a început un parteneriat pe termen lung cu Operațiunea Wallacea. OpWall întreprinde un program la scară globală cu elevi și studenți universitari pentru a colecta informații despre schimbările și amenințările cu care se confruntă la nivel mondial zonele importante ca biodiversitate. Târnava Mare a fost selectată drept zonă extrem de importantă din punct de vedere al biodiversității din Europa.

Finanțat de: Opwall Trust
Durată proiect: 2013 - (perioadă deschisă)

ESSEDRA- Dezvoltare Socio-Economică și de Mediu durabilă a Zonelor Rurale

Proiect internațional elaborat în parteneriat cu Slow Food International și cu încă alte 10 organizații din 8 țări, pentru a împărtăși experiențe și promovarea produselor locale/tradiționale din întreaga Europă.

Finanțat de: Comisia Europeană prin DG pentru Extindere
Durată Proiect: 2012- 2016 (4 ani)

GIRO- Dezvoltarea Produselor cu Indicație Geografică în România

Proiect internațional dezvoltat în parteneriat cu AGRIDEA și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru a construi un sistem corespunzător de protejare a produselor agro-alimentare cu Indicație Geografică.

Finanțat de: Comisia Europeană
Durată proiect: 2012- 2016 (4 ani)

Amenințări la adresa peisajelor și comunităților

Lipsa unor stimulente sociale și aconomice
Fermierii locali și alți proprietari de terenuri dispun de puține stimulente pentru a continua să lucreze pământul. Această amenințare va avea un impact din ce în ce mai mare în următorii ani sub presiunea UE pentru competitivitate, ceea ce va duce la intensificarea agriculturii în zonele mai viabile din punct de vdere economic și abandonul în zonele cu accesibilitate redusă.

Managementul agricol defectuos- intensificare sau abandon
Intensificarea agriculturii prin îngrășăminte sau schimbarea modului de folosință al terenurilor vor duce la distrugerea rapidă a pajiștilor. Abandonul reprezintă o amenințare la fel de mare datorită faptului că arbuștii și scaieții se înmulțesc cu repeziciune în pajiștile abandonate și că un smoc de iarbă moartă se va dezvolta peste fânețe, sufocând plantele de dedesubt. Aceasta va duce la creșterea accentuată a tufelor/ arbuștilor cu spini și o reducere masivă a diversității plantelor ce vor fi înlocuite de ierburi și arbuști, de o valoare inferioară pentru biodiversitate.

Soluțiile noastre

Prin activitățile noastre încercăm să deblocăm posibilele beneficii de interes internațional în această zonă și avantajele creșterii potențialului economic și calității vieții fermierilor ce rezultă din continuarea gospodăririi în mod tradițional al acestor peisaje.

  • Stabilirea de stimulente prin corelarea unei buni gestiuni a habitatelor și subvențiile de agromediu;

  • Stabilirea de linii orientative în gospodărirea terenurilor pentru fermieri, ca parte a procesului de consiliere prin care spijinim fermierii să obțină o creștere a veniturilor lor;

  • Încurajarea înființării de asociații de mici fermieri, doar printr-o bună colaborare vor putea micii fermieri să supraviețuiască în condițiile impuse de piața modernă;

  • Implicarea fermierilor, a școlilor și asociațiilor de mici fermieri în activități de protejare prin metode educaționale inovatoare, informări și publicații menite să crească aprecierea față de aceste comunități la nivel local și general;

ADEPT implementează o serie de măsuri pentru a crea cerere pentru produse și pentru a impulsona creșterea veniturilor din agricultură. Aceste măsuri vor duce la îmbunătățirea viabilității economice a micilor producători și a micilor comunități agricole.

Puncte de Colectare a Laptelui


ADEPT a ajutat la autorizarea a 8 puncte de colectare a laptelui în satele din zonă și a oferit instruire și echipamente de testare a laptelui pentru a monitoriza menținerea standardelor de calitate.

Crearea unui brand


ADEPT a dezvoltat un brand umbrelă pentru zonă și pentru toate produsele și serviciile din zonă, care este în același timp și un gir al calității produselor locale. Produsele din brandul Târnava Mare au o piață bună în România.

Protejarea produselor tradiționale ale României

ADEPT a introdus o nouă măsură în Programul Național de Dezvoltare Rurală din România care susține procesul de înregistrare și acoperă o parte din costul și promovarea produselor tradiționale și GI.

Întreprindere comunitară


ADEPT a creat un model de bază pentru o micro-unitate de procesarea alimentară la nivelul satelor, în conformitate cu normele și reglementărilor de igienă și siguranță alimentară impuse de UE.

Marketing inovator


Art of DAR este un produs innovator ce combină unicitatea produselor alimentare din Transilvania cu meșteșugurile de înaltă calitate ale zonei și reprezintă o metodă inovatoare de finanțare a activităților noastre.

Primul Convivium Slow Food din România

ADEPT a sprijinit crearea Slow Food Târnava Mare (initial SF Sighișoara), primul Convivium Slow Food din România, ce reunește consumatorii (în principal hotelurile și restaurantele) cu fermierii și producătorii locali.

Networking

Fundația ADEPT a creat rețele informaționale eficiente și atractive, inclusiv prin creșterea capacității organizaționale ale asociațiilor de fermieri și, împreună cu partenerii locali, a înființat Asociația de Turism Târnava Mare sub numele de Discover Târnava Mare. Rețeaua promovează turismul responsabil, sustenabil și accesibil ca principal factor al creșterii economice și a dezvoltării zonei Târnava Mare și, în același timp, ca instrument important de promovare și protejare a peisajelor unice cu Înaltă Valoare Naturală a Satelor Săsești din Transilvania.

Rețeaua își propune să contribuie la diminuarea gradului de sărăcie al populației, creșterea veniturilor din activitățile conexe turismului și la încurajarea dezvoltării sustenabile a zonei, cu recunoașterea permanentă a necesității protejării biodiversității. Prin această asociație, Fundația

ADEPT Transilvania dorește să genereze o recunoaștere din partea consumatorilor, să promoveze turismul competitiv și sustenabil și să transforme turismul într-un instrument eficient de dezvoltare a zonei, în viitor.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.discovertarnavamare.org

Proiecte

Dezvoltare Rurală și Terenuri Agricole cu Înaltă Valoare Naturală în România

Creșterea viabilității economice a comunităților din zone cu Înaltă Valoare Naturală din România și menținerea beneficiilor generate de agricultură și mediu.

Finanțat de: Programul de Cooperare Elvețiano-Român
Durată Proiect: 2013 - 2016 (3 ani)

AgriSpin- Spațiu pentru Inovare în Agricultură

Agrispin sporește diseminarea inovațiilor agricole în comunitatea agricolă europeană, prin amplificarea exemplelor de bună practică în ceea ce privește sistemele de sprijin al inovării și prin studierea multifactorială a metodelor de stimulare a inovării și de eliminare a obstacolelor.

Finațat prin: Programul de cercetare și inovare al UE Horizon 2020
Durată proiect: 2014-2017 (3 ani)

Conștientizare & Educație

ADEPT lucrează pentru a crește gradul de conștientizare în rândul comunităților locale și al publicului larg, subliniind importanța conservării acestor peisaje cu Înaltă Valoare Naturală și beneficiile pe care le primesc dinspre acestea.

Educația este un element important al activităților noastre. Dorim să educăm generația mai tânără de mici fermieri, să îi apropiem de natură și să îi învățăm mai mult despre îngrijirea peisajelor lor prețioase. Dorim să implicăm și comunitatea mai largă pentru a deveni susținători ai inițiativelor noastre.

Excursii pe teren

În fiecare an ținem ore pentru cunoaşterea naturii și organizăm excursii pe teren pentru aproximativ 280 de copii din 8 școli. și organizăm concursuri menite să motiveze copiii să se implice în acest program educațional. De asemenea, am format echipe de Junior Rangers în două sate, pentru a promova înțelegerea și responsabilitatea față de natură. Am construit un pavilion pentru a servi drept punct interactiv de învățare, pe care l-am donat asociației Vecinătatea Tinerilor din Saschiz. Am organizat expediții de ciclism montan, combinate cu panouri inovatoare de interpretare a florei și faunei locale.

Angofa: școală pentru natură

ADEPT intenționează să reabiliteze și să utilizeze școala abandonată din Angofa ca centru de educație pentru copiii de vârstă școlară, inclusiv copiii din comunitățile vulnerabile și copiii cu dizabilități. Acesta va oferi copiilor din satele din zonă și din orașe din apropiere, precum Sighișoara și Târgu Mureș, o mai bună înțelegere a naturii și o mai mare apreciere a peisajelor noastre.
În prezent nu există școli dedicate studiului naturii în România, așa că acest proiect se suprapune pe o nevoie importantă. Școala din Angofa va pune la dispoziția unui număr mare de copiii un concept dedicat și bine conturat dedicat studiului naturii. Grupul țintă îl reprezintă aproximativ 1.000 de copii care se află în bazinul hidrografic imediat, în școlile din cele 8 comune cu care deja suntem în contact. Planificăm să utilizăm echipamente inovatoare care ne vor permite, de asemenea, să oferim cursuri copiilor cu deficiențe de auz sau de vedere din întreaga țară.
Școala va oferi, de asemenea, formare profesională. Educația în natură are în sine beneficii indirecte asupra atitudinilor copiilor față de învățare, comunității și societății, sănătății și responsabilității generale.
Susține-ne proiectul! Contribuția ta va face diferența!

Monitorizarea zonei

Suntem singurul partener european al Operațiunii Wallacea, program ce aduce elevi și studenți din universități din întreaga lume, în diverse locații, pentru monitorizarea pe termen lung a zonelor naturale importante.

Operațiunea Wallacea desfășoară activități de monitorizare a biodiversității și socio-economice în zona Târnava Mare. Peste 150 de studenți ne vizitează anual. Aceștia colaborează cu studenți români. Aceasta va genera date valoroase, pe termen lung, despre evoluția zonei.

Citește mai mult despre proiectul Operațiune Wallacea.

Video

Fundatia ADEPT - Transilvania

Operațiunea Wallacea - Expediție în România

Operațiunea Wallacea - Expediții Școlare în Transilvania 1

Operațiunea Wallacea - Expediții Școlare în Transilvania 2

Operațiunea Wallacea - Transilvania Asistent Cercetare

Operațiunea Wallacea în Transilvania - Pisică sălbatică europeană

Proiecte

Operațiunea Wallacea

În 2013, Fundația ADEPT a început un parteneriat pe termen lung cu Operațiunea Wallacea. OpWall întreprinde un program la scară globală cu elevi și studenți universitari pentru a colecta informații despre schimbările și amenințările cu care se confruntă la nivel mondial zonele importante ca biodiversitate. Târnava Mare a fost selectată drept zonă extrem de importantă din punct de vedere al biodiversității din Europa.

Finanțat de: Opwall Trust
Durată proiect: 2013 - (perioadă deschisă)

Cursuri și ateliere de lucru pentru fermieri

Am acordat o prioritate deosebită instruirii fermierilor și consolidării capacităților locale, astfel încât activitățile noastre să aducă beneficii economice durabile. Cursurile și atelierele de lucru au acoperit teme ca: agro-mediu, producția și marketingul produselor alimentare, igiena produselor alimentare și turismul rural, și s-au adresat mai multor fermieri din zonă.

Agro-mediu: am publicat o serie de materiale pentru a ajuta fermierii și micii producători să înțeleagă minimul cerințelor pentru primirea de subvenții de agro-mediu, inclusiv evidența contabilă; să dezvolte piețe pentru a aduce valoare produselor lor; și să dezvolte asociații de producători și strategii marketing, esențiale pentru supraviețuirea lor viitoare.

Agroturism: contabilitate; utilizarea calculatorului și prelucrarea datelor; comunicarea limbilor moderne, turismul responsabil, oportunități; gastronomie; cazare și mese; îndrumări și activități conexe; arte și Mmeserii; elementele de bază ale unei afaceri, promovarea turismului și marketing.

Igienă alimentară (curs RSPH): am oferit ghiduri practice pentru ca micii producători să poată evita reglementările excesive, care constituie o amenințare majoră pentru continuarea producției locale la scară mică. Am negociat acceptarea de către autorități a planurilor pentru unitățile de procesare simplificate, pentru microproducători. Aceste planuri le punem la dispoziția celor interesați.

Igiena laptelui: ADEPT a organizat cursuri de instruire privind utilizarea/menținerea echipamentelor în centrele de colectare a laptelui. 100 de fermieri au fost instruiți în certificarea agriculturii ecologice, igiena laptelui, marketingul produselor.

Practici tradiționale legate de pomii fructiferi: întreținerea pomilor fructiferi tradiționali pentru generarea de venit suplimentar, ca parte a managementului durabil al terenurilor.

Publicații

Condiții minime de igienă și siguranță alimentară pentru micii producători
Ghid pentru Managementul calității laptelui
De la Subzistență la Profit
(Cum să trăiesc mai bine din ferma mea)
Să știm ce mâncăm

Călătoria pe munte. Sustenabilitatea montană: transformarea cercetării în practică.

Într-un proiect comun cu mai multe țări din UE, ADEPT a publicat o serie de broșuri pentru a ajuta comunitățile românești de mici dimensiuni să devină mai prospere, printr-o mai bună strategie de marketing, formare și cooperare.

Campanii informative dedicate consumatorilor

ADEPT se străduiește să sensibilizeze comunitățile locale și publicul larg, accentuând importanța conservării acestor peisaje cu Înaltă Valoare Naturală și beneficiile pe care acestea le aduc. Importanța majoră a piețelor de mici fermieri este că producătorii înșiși își vând propriile produse, care sunt locale sau regionale. Consumatorii se întâlnesc cu producătorul, stabilind un nivel sporit de încredere în produsul alimentar.

Consumatorii devin conștienți cu privire la legătura dintre alimentele locale, de înaltă calitate, sănătoase și prosperitatea comunităților rurale și supraviețuirea multor aspecte ale tradițiilor și peisajelor rurale naționale.

Lanțurile alimentare locale și scurte sunt bune atât pentru producători și consumatori, cât și pentru publicul larg. Acestea prezintă, de asemenea, avantaje suplimentare în reducerea amprentei de carbon, reducând astfel poluarea și încălzirea globală.

Cunoaște-ți mâncarea, află de unde provine

În 2011, am desfășurat această campanie, un mesaj care susține că UE sprijină alimentele locale și tradiționale, micii producători și lanțurile alimentare scurte, care sunt strâns legate de peisajele de Înaltă Valoare Naturală. Campania a ajuns la mii de cetățeni români, transformând piețele locale într-o poveste mediatică.

Mâncare țărănească pentru oamenii moderni

Prin campania noastră națională de comunicare, parte a proiectului ESSEDRA, ne-am propus să informăm cât mai mulți oameni cu privire la importanța și relevanța țăranilor (micilor fermierii) într-o piață mondială aflată în permanentă schimbare și creștere. Este extrem de important ca oamenii să conștientizeze faptul că acești  mici fermieri, care au o legătură specială cu pământul și, prin urmare, cu produsele alimentare pe care le produc, dețin în cunoștințele lor tradiționale cheia pentru o agricultură durabilă, capabilă să livreze alimente de înaltă calitate, bune, curate și echitabile.

Publicații

Când cumperi, fă-o cu cap!
Să știm ce mâncăm

Proiecte

Măsura de informare a PAC

Piețe demonstrative, sensibilizare internațională cu privire la sprijinul PAC pentru o agricultură durabilă, ce răspunde așteptărilor sociale ale Europei

Finanțat de: Uniunea Europeană, Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
Durată Proiect: 2011 (1 an)

ESSEDRA- Dezvoltare Socio-Economică și de Mediu durabilă a Zonelor Rurale

Proiect internațional elaborat în parteneriat cu Slow Food International și cu încă alte 10 organizații din 8 țări, pentru a împărtăși experiențe și promovarea produselor locale/tradiționale din întreaga Europă.

Finanțat de: Comisia Europeană prin DG pentru Extindere
Durată Proiect: 2012- 2016 (4 ani)

GIRO- Dezvoltarea Produselor cu Indicație Geografică în România

Proiect internațional dezvoltat în parteneriat cu AGRIDEA și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru a construi un sistem corespunzător de protejare a produselor agro-alimentare cu Indicație Geografică.

Finanțat de: Comisia Europeană
Durată proiect: 2012- 2016 (4 ani)

Informare și economie locală

Întâlnirea fermierilor și a micilor producători din zona Sighișoara – Târnava Mare - eveniment anual dedicat comunității locale, ce aduce împreună peste 200 de participanți: fermieri locali, specialiști și organizații care contribuie la păstrarea și dezvoltarea comunităților locale. Evenimentul este organizat la inițiativa ADEPT, care a identificat nevoia fermierilor și producătorilor locali de a avea un dialog deschis cu autoritățile și specialiștii în domeniu. Fermierii consideră că evenimentul este cu adevărat util, fapt demonstrat de numărul fermierilor participanți care a crescut continuu de la o ediție la alta.

Micii fermieri din România au nevoie de informații și de asistență tehnică pentru a utiliza integrat toate măsurile programului de dezvoltare rurală, pe care le au la dispoziție.

În vara anului 2011, Fundația ADEPT Transilvania a derulat un proiect dedicat piețelor tradiționale ale micilor fermieri, punând accentul pe branding și promovare modernă cu scopul de a genera un mai mare interes media și de a folosi aceste știrile pentru a promova mesajul că PAC sprijină agricultura durabilă și ocuparea forței de muncă în zonele rurale.

Vatra Saschizana - ziarul comunității din Saschiz

Încă de la lansarea sa, la sfârșitul anului 2006, ziarul comunității din Saschiz a fost un mare succes, fiind livrat în fiecare lună, la fiecare casă din comună (3 sate, 3 000 de persoane). În anii 2007 și 2008 au existat ediții lunare. Sătenii așteaptă noile informații și întreabă personalul nostru când va apărea următorul număr. Ziarul prezintă știri locale, anunțuri, reclame, având chiar și o coloană dedicată inimilor singuratice! Ziarul prezintă, de asemenea, o serie de articole care explică noul program de dezvoltare rurală - această serie de articole va fi repetată în alte ziare regionale.

Designul a fost îmbunătățit prin software-ul de publicare de birou, iar din decembrie 2008 este produs în Primăria Comunei Saschiz, asigurându-i viabilitatea pe termen lung.

SMS Family Farms (SMSFF)

Un serviciu gratuit de informare prin SMS pentru fermierii români. Pe baza informațiilor pe care aceștia le oferă și a profilului lor de activitate, trimitem regulat știri și evenimente relevante, informații legate de schimbări legislative, târguri naționale, internaționale, seminarii, cursuri, plăți de subvenții, termenele limită de aplicare a finanțării etc.

Proiecte

ESSEDRA- Dezvoltare Socio-Economică și de Mediu durabilă a Zonelor Rurale

Proiect internațional elaborat în parteneriat cu Slow Food International și cu încă alte 10 organizații din 8 țări, pentru a împărtăși experiențe și promovarea produselor locale/tradiționale din întreaga Europă.

Finanțat de: Comisia Europeană prin DG pentru Extindere
Durată Proiect: 2012- 2016 (4 ani)

Măsura de informare a PAC

Piețe demonstrative, sensibilizare internațională cu privire la sprijinul PAC pentru o agricultură durabilă, ce răspunde așteptărilor sociale ale Europei

Finanțat de: Uniunea Europeană, Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
Durată Proiect: 2011 (1 an)

Dezvoltarea Grupului de Acțiune Locală din Târnava Mare prin programul LEADER, UE

Fundația ADEPT a sprijinit înființarea Grupului de Acțiune Locală “Dealurile Târnavelor” în anul 2007, care include autorități locale, reprezentanți ai grupurilor comunitare locale, ONG-uri locale active și antreprenori din cele opt comune din zonă.

Conform reglementărilor LEADER, GAL-urile trebuie să reprezinte autorități locale, interese de afaceri locale, grupuri comunitare și ONG-uri care activează în zonă. Autoritățile locale nu trebuie să alcătuiască majoritatea comitetelor GAL, pentru a se asigura că deciziile privind utilizarea fondurilor GAL sunt într-adevăr bazate pe nevoile comunității și nu sunt utilizate ca o prelungire a finanțării autorităților locale.

Fiecare GAL-uri primește un buget anual, în cadrul Planului Național de Dezvoltare Rurală, iar fiecare GAL trebuie să decidă asupra proiectelor pe care bugetul poate fi cheltuit. Pot exista proiecte comerciale private, atâta timp cât există beneficii comunitare, sau pot fi proiecte realizate de grupuri comunitare, cum ar fi școlile, asociațiile agricole.

GAL-ul din Târnava Mare a fost ales drept Grup  pilot, fiind unul din primul val în România, de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. GAL-ul este, de asemenea, membru al unui parteneriat internațional al grupurilor de acțiune locală, cu alte patru GAL-uri din Regatul Unit și Irlanda. Schimbul de idei între aceste grupuri s-a dovedit foarte stimulator pentru comunitățile sate din Târnava Mare.

LEADER este măsura UE pentru dezvoltarea rurală, cu scopul de a oferi comunităților locale un control mai mare asupra modului în care este cheltuit bugetul pentru dezvoltarea locală. Măsura se bazează pe Grupuri de Acțiune Locală (GAL-uri), care ghidează utilizarea fondurilor de dezvoltare. Pentru mai multe informații referitoare la Planul Strategic de Dezvoltare Locală și la activitățile Grupului de Acțiune Locală “Dealurile Târnavelor” , vizitați site-ul http://www.tarnava-mare.ro/ro/

 

Proiecte

ESSEDRA- Dezvoltare Socio-Economică și de Mediu durabilă a Zonelor Rurale

Proiect internațional elaborat în parteneriat cu Slow Food International și cu încă alte 10 organizații din 8 țări, pentru a împărtăși experiențe și promovarea produselor locale/tradiționale din întreaga Europă.

Finanțat de: Comisia Europeană prin DG pentru Extindere
Durată Proiect: 2012- 2016 (4 ani)

Măsura de informare a PAC

Piețe demonstrative, sensibilizare internațională cu privire la sprijinul PAC pentru o agricultură durabilă, ce răspunde așteptărilor sociale ale Europei

Finanțat de: Uniunea Europeană, Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
Durată Proiect: 2011 (1 an)

Produsele Locale

Produsele noastre provin din zone agricole cu Înaltă Valoare Naturală (HNVF), aflate în zonele rurale unde agricultura tradițională reprezintă principala activitate economică și un factor important în protejarea naturii. Zonele agricole HNV furnizează o paletă largă de beneficii publice (bunuri și servicii), inclusiv peisaje culturale valoroase, apă și hrană de o calitate superioară, calitatea vieții, oportunități de recreere, sechestrarea emisiei de carbon, controlul inundațiilor. Aceste beneficii depășesc granițele acestor comunități HNV, fiind resimțite de societatea la scară mai largă.

Beneficii legate de calitatea hranei din zonele HNV:

  • Producția de alimente: fermele mai mici din România produc de două ori mai mult pe hectar decât fermele mai mari (măsurat ca diferență între valoarea producției și costurile de producție, Eurostat 2011). Acestea au un rol semnificativ în furnizarea de hrană spre localitățile învecinate și familia extinsă.

  • Securitatea alimentară pentru viitor: agricultura din zonele HNV asigură o utilizare sustenabilă a terenurilor, inclusiv populații sănătoase de albine pentru polenizare. Peisajele mozaicate HNV sunt mai flexibile în activitățile agricole, mai adaptabile schimbărilor de climă și a provocărilor de mediu.

  • Hrană diversificată, nutritivă și gustoasă
  • O paletă largă de tradiții și obiceiuri agricole sau ce au legătură cu gastronomia locală


Cumpărând produsele noastre, nu doar vă bucurați de hrană gustoasă și sănătoasă, dar aveți un aport important la protejarea acestor peisaje unice, la păstrarea identității locale și la creșterea economică a fermelor familiale din zona Satelor Săsești.

Fructe proaspete și congelate
Legume proaspete și conservate
Gemuri
Plante uscate
Brânză
Pâine

Pentru detalii privind produsele disponibile și prețurile acestora, vizitați magazinul nostru virtual https://www.fruleco.ro sau vizitați Centrul nostru de Informare Turistică din Saschiz.

ADEPT implementează o varietate de măsuri pentru a crea cerere pentru produse și pentru a crește veniturile locale provenite din agricultură. Aceasta va îmbunătăți în timp viabilitatea economică a micilor producători și a fermelor de familie.

Puncte de Colectare a Laptelui


ADEPT a ajutat la autorizarea a 8 puncte de colectare a laptelui în satele din zonă și a oferit instruire și echipamente de testare a laptelui pentru a monitoriza menținerea standardelor de calitate.

Crearea unui brand


ADEPT a dezvoltat un brand umbrelă pentru zonă și pentru toate produsele și serviciile din zonă, care este în același timp și un gir al calității produselor locale. Produsele din brandul Târnava Mare au o piață bună în România.

Protejarea și adăugare de valoare produselor tradiționale românești

Introducerea unei noi măsuri în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală pentru susținerea procesului de înregistrare a produselor tradiționale și ale celor cu Indicație Geografică, asigurând totodată suport financiar pentru promovarea acestora.

Întreprindere comunitară


ADEPT a creat un model de bază pentru o micro-unitate de procesarea alimentară la nivelul satelor, în conformitate cu normele și reglementărilor de igienă și siguranță alimentară impuse de UE.

Marketing inovator


Art of DAR este un produs innovator ce combină unicitatea produselor alimentare din Transilvania cu meșteșugurile de înaltă calitate ale zonei și reprezintă o metodă inovatoare de finanțare a activităților noastre.

Primul Convivium Slow Food din România


ADEPT a sprijinit crearea Slow Food Târnava Mare (initial SF Sighișoara), primul Convivium Slow Food din România, ce reunește consumatorii (în principal hotelurile și restaurantele) cu fermierii și producătorii locali.

Proiecte

Dezvoltare Rurală și Terenuri Agricole cu Înaltă Valoare Naturală în România

Creșterea viabilității economice a comunităților din zone cu Înaltă Valoare Naturală din România și menținerea beneficiilor generate de agricultură și mediu.

Finanțat de: Programul de Cooperare Elvețiano-Român
Durată Proiect: 2013 - 2016 (3 ani)

GIRO- Dezvoltarea Produselor cu Indicație Geografică în România

Proiect internațional dezvoltat în parteneriat cu AGRIDEA și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru a construi un sistem corespunzător de protejare a produselor agro-alimentare cu Indicație Geografică.

Finanțat de: Comisia Europeană
Durată proiect: 2012- 2016 (4 ani)

ESSEDRA- Dezvoltare Socio-Economică și de Mediu durabilă a Zonelor Rurale

Proiect internațional elaborat în parteneriat cu Slow Food International și cu încă alte 10 organizații din 8 țări, pentru a împărtăși experiențe și promovarea produselor locale/tradiționale din întreaga Europă.

Finanțat de: Comisia Europeană prin DG pentru Extindere
Durată Proiect: 2012- 2016 (4 ani)

Promovarea producției sustenabile pentru comunitățile de ferme de familie într-un sit Natura 2000 din Transilvania

Sprijinirea comunităților rurale în identificarea beneficiilor locale rezultate din managementul tradițional al terenurilor

Finanțat de: Innovation Norway
Durată Proiect: 2009 - 2011 (2 ani)

Turism Sustenabil

Agro-turismul și turismul pentru natură pot contribui în mod semnificativ la o viabilitate economică continuă a acestei zone speciale, reprezentând o legătură directă între peisajele cu Înaltă Valoare Naturală și veniturile locale.

În timp ce continuitatea modului de gospodărire tradițională a terenurilor reprezintă factorul cheie a păstrării și supraviețuirii peisajelor și a biodiversității din zonă, venitul suplimentar pentru gospodării provenit din agro-turism și turismul pentru natură este foarte important pentru viabilitatea pe termen lung a comunităților agricole de ferme familiale.

ADEPT este implicată în mod activ în formarea localnicilor în agro-turism și marketing pentru a promova extinderea rețelei de unități de cazare și de activități asociate cu acestea, în zonă.

Atât timp cât dezvoltarea turismului se realizează cu atenție și rămâne la scară relativ mică, aceasta nu diminuează cu nimic atmosfera specială și biodiversitatea regiunii, ba poate chiar să contribuie la acestea.

Conectarea experiențelor vizitatorilor cu veniturile locale

Turismul nu doar că reprezintă o sursă de venit pentru cei care dețin unități de cazare, dar crează o piață pentru multe produse locale, în care cunoștințele locale și o bună gospodărire sunt recunoscute și valorificate în mod adecvat. Este o metodă ideală de a genera venituri producătorilor locali, și în special femeilor.

Există în prezent o varietate mare de evenimente gastronomice, culturale și de recreere în zona Târnava Mare, la care pot participa atât turiștii independenți cât și clienții agențiilor de turism. Acestea sunt descries într-o serie de broșuri ce pot fi obținute în mod gratuit la Centrul de Informare Turistică din Saschiz sau descărcate din secțiunea Publicații.

Activități

Transilvania Bike Trails
Ateliere de Ceramică
La stână
Trekking
La întâlnire cu albinele
La întâlnire cu ursul
În vizită la fierărie
Visit the Saxon Churches

Descoperă Târnava Mare

Vă rugăm să vizitați www.discovertarnavamare.org pentru mai multe informații cu privire la alte activități existente în zonă. Site-ul furnizează informații, în limba română și engleză, pentru cei interesați de vizitarea zonei, dar și pentru cei interesați să obțină produse și servicii locale special în zonă.

Fundația ADEPT și partenerii locali au înființat Asociația de Turism Târnava Mare, promovând turismul responsabil în zonă.

Centrul de Informare Turistică Saschiz

Fundația ADEPT operează un Centru de Informare Turistică în Saschiz pentru a furniza vizitatorilor infomații despre zonă și pentru a-i ajuta să găsească cazare sau alte facilități în zonă.
Produsele locale disponibile pentru vânzare în centru inlcud gemuri, miere, coșuri și alte produse artizanale. Totodată în centru există cărți poștale și alte tipuri de suvenire. Tot aici se pot organiza tururi cu ghid.

Program de funcționare: 9:00 - 13:00 și 14:00-18:00, de miercuri și până duminică
Program de funcționare pentru biroul ADEPT: 9:00- 17:00, de luni și până vineri

Centru de Informare Turistică - situat la baza turnului Bisericii Fortificate din Saschiz
Addresă: Str. Principală nr. 166 Saschiz, Mureș 547510 • Romania
Telefon: 40 (0)265 711 733
E-mail: info@discovertarnavamare.org

Publicații

Un gust al Transilvaniei O prezentare generală a zonei Târnava Mare, cu hartă.
Tururi gastronomice și culturale. 12 pagini despre produsele alimentare locale specifice şi modul de preparare în zona Târnava Mare.
Plimbare prin Târnava Mare - hărți detaliate ale traseelor mai lungi și mai scurte din zonă.
Saschiz - satul celor șapte biserici
Peisajul istoric al satelor săseşti din sudul Transilvaniei
Specii de păsări indicatoare pentru peisajele cu Înalta Valoare Naturală din Transilvania

Proiecte

Infrastructura verde din Sighișoara-Târnava Mare Natura 2000 - Descoperă Târnava Mare pe Bicicletă

Crearea unei rețele sau a unei infrastructuri verzi, "deținută" de comunitățile locale, care va cataliza cooperarea locală în dezvoltarea întreprinderilor ecologice

Proiect finanțat de un grant din Elveția prin Contribuția Elvețiană la Programul Extins al Uniunii Europene în România
Durată proiect: 2013 - 2016 (3 ani)

Reanimarea vechilor meșteșuguri locale - Atelierul de Ceramică din Saschiz

Inițierea unor tineri din zona satelor săsești din Transilvania în arta olăritului pentru a resuscita fostul centru de ceramică de Saschiz, renumit pentru albastrul intens încă din anii 1700.

Finanțat de: Fundația Camelia Botnar
Durată Proiect: 2012- 2017 (5 ani)

Atelierul de Ceramică Saschiz

ADEPT, cu sprijinul Fundației Camelia Botnar și a Primăriei Saschiz, a înființat și deschis un Atelier de Ceramică permanent în Saschiz, cu scopul de a contribui la renașterea meșteșugurilor tradiționale din zona Târnava Mare, combinând tehnicile tradiționale ale olăritului cu beneficiile tehnologiei moderne, îmbunătățind astfel calitatea și rezistența acestor opere de artă, dar și de a încuraja turismul și educația,  oferindu-le turiștilor și celor dornici să învețe, posibilitatea de a participa la ateliere de lucru interactive.

Vasele de ceramică pot fi achiziționate din Centrul de Informare Turistică Saschiz, iar, la cerere, putem să vă oferim și obiecte personalizate.

Saschiz a fost un vechi centru de olărit, renumit pentru culoarea albastră și tehnica specială de decorare, încă din anii 1700.

Micul atelier a fost închis în anii 1970 și motivele tradiționale albe pe fond albastru au fost înlocuite de cele ale ceramicii de Corund/ Korond, din zona secuiască și modelele inversate (albastru pe alb).

Sașii ce au trăit în Saschiz de-a lungul anilor nu au fost doar fermieri. Ei au avut și bresle ale meșteșugarilor, prin care s-a transmis mai departe meșteșugul olăritului. Documentele atestă pe teritoriul comunei existența meșterilor olari, care și-au croit loc printre celelalte bresle tradiționale ale secolului al XVII-lea, printre pielari, cojocari, fierari sau tâmplari.

Ceramica de Saschiz se distinge prin piesele de albastru-cobalt pe care motivele sunt realizate manual. Acest tip de ceramică a fost creat în secolul al XVII-lea, dar, din păcate, din motive necunoscute, formula a fost pierdută.

Prin forma și tehnica sa perfectă, decorarea săsească în albastru cobalt a ocupat un loc special în printre celelalte tipuri de ceramică din Transilvania și a captat interesul cercetătorilor încă de la finele secolului al XIX-lea.

Originea

Originea acestui tip de ceramică a fost motivul unor controverse. La finele secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea, în sudul Boemiei sau Moravia, un set de vase de lut alb, acoperite de cobalt albastru și decorate cu ornamente –căprioară, pasăre, lalea, strugure, vreji și altele- au fost realizate conform unei tehnici speciale, ce nu presupunea acoperirea unor porțiunui cu smalț albastru. Aceste farfurii sunt expuse astăzi la muzeele din Parga și Brunn ca piese decorative distincte. Asemănarea albastrului cobalt de pe vasele din Transilvania cu cele din Cehia au dus la dezvoltarea teoriei conform căreia piesele de ceramică săsească pot fi considerate o continuare a ceramicii de Moravia.

Motive Decorative

Pentru a decora farfuriile și cănile, olarii obișnuiau să traseze elemente geometrice precum punctul, linii groase, cercul, spirala, funia, table de șah, dar și simboluri precum vulturul bicefal, cerbul, ursul cu coarne de berbec, pasărea, strugurele, laleaua, floarea-sorelui și rodia, în forma abstracte. Cel mai des întâlnit motiv este strugurele, ca simbol al creștinătății, bogăției, abundenței și bucuriei, dar și vița de vie, în special în zonele viticole. Motivul păsărilor este reprezentat de asemenea pe fundalul albastru. Cioara, puiul, potârnichea au fost reprezentate individual sau ca parte a unei compoziții (de exemplu: pasărea ce caută un vierme, ce poate fi considerat un ornament classic al ceramicii albastr-cobal din Transilvania).

Vase de înaltă calitate erau realizate la comandă pentru nunți, zile de naștere și alte serbări. În astfel de cazuri, piesele prezintă anul în care au fost făcute și numele sau inițialele celui care a realizat comanda.

Tehnici de Ornamentare

Tehnica sgraffito, folosită în prezent în Atelierul de Ceramică din Saschiz

În momentul de față, tehnica realizării este controversată.

Janos Pap, în anul 1888 a denumit ceramica de Saschiz ceramică sgraffito după metoda de realizare a decorului. Tehnica sgraffito presupune ca pe un vas să se aplice două straturi de angobă de culori diferite, iar cea aflată deasupra să fie zgâriată în aşa fel încât să se vadă stratul inferior. Vasele lucrate din argilă, în stadiul nearse, erau date cu o angobă albă, după a cărei uscare se aplica o altă angobă, albastră. După uscarea celui de al doilea strat s-ar fi gravat modelul decorativ, astfel că stratul alb de dedesubt ar fi apărut la suprafaţă. Ar fi urmat smălţuirea cu un smalţ transparent, incolor şi arderea vasului.

Alți cercetători, au exclus posibilitatea folosirea unei tehnici de sgraffitare pe unele vase în albastru de cobalt, căci motivele gravate într-o mişcare continuă, ar fi trebuit să lase urme vizibile, de culoare albastră în porţiunile denivelate ale şanţurilor concentrice, produse prin modelarea la roata olarului. Aceștia susțin că motivele produselor de o calitate superioară erau executate în tehnica batic. Prin tehnica batic ornamentele sunt desenate cu ceară de albine, fluidă, încălzită şi acoperită cu un smalţ albastru. Pe părţile îmbibate cu ceară de albine smalţul nu se prinde, astfel că decorul rămâne în culoarea bazei.

Deși metoda de realizare a decorului ceramicii albastre de Saschiz este un subiect controversat, aceasta se remarcă prin forma perfectă şi tehnica de prelucrare ajunsă la un nivel rareori atins. După 1815 aceste piese, de o valoare deosebită, au fost imitate, însă fără a se ajunge la standardul artistic initial al meșterilor olari*.
*sursă Horst Klusch şi Karla Roşca, Ceramica transilvăneană în albastru de cobalt. Marfa Saschiz.

Galerie Foto

Proiecte

Reanimarea vechilor meșteșuguri locale - Atelierul de Ceramică din Saschiz

Inițierea unor tineri din zona satelor săsești din Transilvania în arta olăritului pentru a resuscita fostul centru de ceramică de Saschiz, renumit pentru albastrul intens încă din anii 1700.

Finanțat de: Fundația Camelia Botnar
Durată Proiect: 2012- 2017 (5 ani)

Parteneri Strategici

Conservarea biodiversitații și dezvoltarea comunității în Transilvania
TOP