Inovare în Dezvoltarea Rurală

De-a lungul ultimelor decenii, agricultura a cunoscut progrese considerabile în cee ace privește productivitatea. Dar acest progres a încetinit în ultimii ani în țările mai dezvoltate. Aceste câștiguri au fost realizate parțial prin suprasolicitarea unor resurse naturale și a mediului. 45% din solurile europene se confruntă cu probleme de tipul calității solului (care se identifică printr-un nivel scăzut al materiei organice) și 25% suferă din cauza eroziunii. Ecosisteme valoroase și, împreună cu acestea, și serviciile ecosistemice importante au suferit daune sau, în unele cazuri, au și dispărut.

Aceste fenomene nu s-au limitat însă la cele mai avansate, din punct de vedere tehnologic, părți ale Uniunii Europene. Europa încă deține un potential imens în zonele caracterizate prin ferme mici și tradiționale. Totuși, dacă aceste ferme vor permite instalarea aceluiași model de dezvoltare, în zonele în care există habitate și o biodiversitate bogată se vor produce daune de mediu importante și vor fi afectate funcționalitatea atât a solului cât și a resurselor de apă.

Pentru a pune bazele unei agriculturi competitive și sustenabile în Europa și pentru a asigura continuitatea serviciilor ecosistemice de care avem nevoie cu toții, este necesară o schimbare a direcției de dezvoltare.

Aceasta este cu atât mai urgentă și adevărată în acele părți ale Europei în care ecologia peisajelor agricole încă funcționează: este mult mai ușor și mai puțin costisitor să păstrăm ecosistemele decât să le recreăm.

Vedeți și Comunicarea spre Comisie către Parlamentul European și Consiliul Europei cu privire la Parteneriatul European Inovator pentru Productivitatea și Sustenabilitatea Agricolă, Bruxelles, 29.02.2012 COM (2012) 79 final.

Noua cale se conturează sub tema inovării, ca parte a noului Parteneriat European pentru Inovare (EIP) a Comisiei Europene. Aceasta nu este o sursă directă de finanțae, ci o viziune pentru factorii de decizie politică și pentru integrarea posibilităților variate de finanțare și sprijin tehnic care există.

Fundația ADEPT pune în practică diverse politici integrate și inovatoare pentru a crește viabilitatea economică a fermelor de familie, a comunităților rurale și a peisajelor agricole.

Punct unic de informare

Furnizarea de informații privind o gamă largă de subiecte: cereri de măsuri; obligațiile legate de aceste măsuri; siguranța alimentelor și normele de igienă pentru prelucrarea și vânzările directe; marketing.

Informații și economie locală

Informații despre ambalare și promovarea acestora prin intermediul grupurilor de fermieri. Utilizarea SMS-ului în colaborare cu Orange România. Legături cu Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală.

Comunicarea cu consumatorul

Cum ar fi campania "Știi ce mănânci, știi de unde vine" și produse de cea mai bună calitate pentru a genera publicitate. Cu susținerea Orange România, dezvoltăm aplicații pentru telefoane mobile destinate consumatorilor.

Cursuri

Training of individual farmers, and of farmers’ associations, to increase their capacity to carry out individual and joint actions.

Mașini inovatoare

Pentru gestionarea pășunilor tradiționale în cadrul sistemelor de agromediu, dar adaptate așteptărilor moderne.

Procesare inovatoare

Asistăm micii producătorii să depășească problemele de legate autorizare, oferim materialele consultative, uscătoarele solare pentru fructe și legume, înființarea de întreprinderi comunitare.

Marketing inovator

Dezvoltarea de branduri și ambalaje moderne, grupuri de producători, lanțuri scurte de aprovizionare și piețe autentice ale fermierilor din România.

Diversificarea imaginativă

Cum ar fi rețelele inovatoare de mountain-bike, care leagă pensiunile și atrag vizitatorii și veniturile în zonă.

Dezvoltarea politicilor

Colaborarea cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România și consultări cu DG Agricultură UE, astfel încât proiectarea și implementarea măsurilor în programele de dezvoltare rurală actuale și viitoare să fie informate prin experiența practică a ADEPT.

Proiecte

Dezvoltarea unei rețele europene pentru protejarea terenurilor private – LIFE ELCN

Programul LIFE, Proiectele pregătitoare LIFE. Înființarea unei rețele europene pentru protejarea terenurilor private ADEPT - acțiune pilot: Crearea de stimulente comerciale pentru cooperarea proprietarilor de terenuri cu scopul protejării naturii

Finanțat de: Comisia Europeană
Durată proiect: 2017 - 2020 (3 years)

RBAPS- Plăți pentru Biodiversitate pe Baza Rezultatelor: O nouă schemă pilot de agri-mediu pentru regiunile Târnava Mare și Pogany Havas

O schemă de agri-mediu ”bazată pe rezultate” ce are în centru fânețele cu Înaltă Valoare Naturală, și oferă recompense managementului practic ce produce fân de de calitate și protejează speciile sălbatice.

Finanțat de: DG Mediu, Comisia Europeană
Durată proiect: 2016 - 2019 (3 ani)

STACCATO - Susținerea schimbării agro-culturale prin ingineria ecologică și utilizarea optimă a resurselor naturale

Analiza și evaluarea Serviciilor Ecosistemice (ESS), atât în mod izolat, cât și în raport unele cu celelalte, și sensibilitatea acestora față de modelele de utilizare a terenurilor în peisaje dominate de agricultură.

Finanțat de:BiodivERsA, fonduri UE
Durată proiect: 2014 - 2018 (4 ani)

AgriSpin- Spațiu pentru Inovare în Agricultură

Agrispin sporește diseminarea inovațiilor agricole în comunitatea agricolă europeană, prin amplificarea exemplelor de bună practică în ceea ce privește sistemele de sprijin al inovării și prin studierea multifactorială a metodelor de stimulare a inovării și de eliminare a obstacolelor.

Finațat prin: Programul de cercetare și inovare al UE Horizon 2020
Durată proiect: 2014-2017 (3 ani)

ESSEDRA- Dezvoltare Socio-Economică și de Mediu durabilă a Zonelor Rurale

Proiect internațional elaborat în parteneriat cu Slow Food International și cu încă alte 10 organizații din 8 țări, pentru a împărtăși experiențe și promovarea produselor locale/tradiționale din întreaga Europă.

Finanțat de: Comisia Europeană prin DG pentru Extindere
Durată Proiect: 2012- 2016 (4 ani)

Infrastructura verde din Sighișoara-Târnava Mare Natura 2000 - Descoperă Târnava Mare pe Bicicletă

Crearea unei rețele sau a unei infrastructuri verzi, "deținută" de comunitățile locale, care va cataliza cooperarea locală în dezvoltarea întreprinderilor ecologice

Proiect finanțat de un grant din Elveția prin Contribuția Elvețiană la Programul Extins al Uniunii Europene în România
Durată proiect: 2013 - 2016 (3 ani)

Dorești să ne susții proiectele?

Video

Vizualizați clipurile despre activitățile ADEPT și despre proiectele dedicate naturii, educației și agriculturii în Târnava Mare.

Noutăți

Premii

Afilieri

Parteneri Strategici

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității în Transilvania
TOP