Sigrid Rausing Trust

Suntem încântați să anunțăm că Sigrid Rausing Trust ne-a acordat o finanțare de 3 ani, începând cu august 2020, pentru a susține proiectele noastre dedicate conservării biodiversității peisajelor de înaltă valoare naturală. Acest parteneriat este o continuare a unei subvenții acrodate inițial pe un an, începând în august 2019. Parteneriatul cu Sigri Rausing Trust va permite Fundației ADEPT Transilvania să se focuseze și mai mult asupra activităților de conservare a biodiversității de bază și să își păstreze flexibilitatea și abordarea inovatorarea în demersul început încă din 2004, în această lume aflată într-o permanentă și accelerată schimbare.

Rainforest Concern

La finalul anului 2018, ADEPT, a început colaborarea cu Rainforest Concern, a cărei misiune este aceea de a proteja habitatele amenințate, și în special pădurile și habitatele asociate acestora precum pajiștile, din America Latină, India și România. Pădurile și pajiștile naturale sau semi-naturale sunt două grupe de habitate care au cel mai ridicat grad de pierderi antropogene la nivel mondial, iar multe specii depind de interacțiunea dintre acestea. Împreună cu Rainforest Concern vom dezvolta proiecte menite să pună accent pe modul în care interacțiunea dintre păduri, grupurile de arbori, peticele de fânețe și cele arabile, pășuni vaste și arbuști crează o serie de habitate ce asigură refugiu pentru multe specii, pierdute demult în alte zone ale Europei.

Fundația Earthworm

ADEPT a început să lucreze cu Fundația Earthworm, fosta The Forest Trust, în 2017. Earthworm creează în moduri inovatoare legături valorice între oamenii și natura. În special, ADEPT se bucură că a contribuit la introducerea Programului Rural al Fundației Earthworm în România, program ce valorifică puterea lanțurilor de aprovizionare locale și globale prin antrenarea furnizorilor, producătorilor și mărcilor pentru a stimula schimbarea și transformarea care generează valoare pentru toți, în special pentru fermieri. Cu ajutorul Earthworm, am încheiat un parteneriat cu Fundația Carrefour pentru construirea centrului de procesare lapte din Viscri (vezi Proiecte). Sperăm să dezvoltăm în continuare activități comune cu Fundația Earthworm în România, în special în cadrul programului dedicat zonei rurale și conservării peisajelor.

Carpathian Convention

Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților (Convenția Carpaților) a fost adoptată și semnată de cele șapte părți (Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România, Serbia, Republica Slovacă, Ucraina) în mai 2003 la Kiev, Ucraina și a intrat în vigoare în ianuarie 2006. Este singurul mecanism de guvernare pe mai multe niveluri care acoperă întreaga zonă carpatică și, pe lângă convenția alpină, al doilea regim subregional bazat pe tratate pentru protecția și dezvoltarea durabilă a unei regiuni montane din întreaga lume.

Comisia Europeană

Cu ajutorul finanțării din partea Comisiei Europene, ADEPT a contribuit cu idei și cunoștințe constructive și practice în ceea ce privește provocările cu care se confruntă comunitățile rurale din România și zonele lor agricole valoroase. ADEPT a derulat mai multe proiecte în zona Târnava Mare cu finanțare din partea Comisiei Europene::

 • RBAPS- Plăți pentru Biodiversitate pe Baza Rezultatelor
 • STACCATO - Susținerea schimbării agro-culturale prin ingineria ecologică și utilizarea optimă a resurselor naturale
 • AgriSpin- Spațiu pentru Inovare în Agricultură
 • ESSEDRA- Dezvoltare socio-economică și de mediu durabilă a zonelor Rurale
 • Flori Sălbatice ale Europei – sărbătoare a culturilor și peisajelor rurale
 • Măsura de informare a PAC


UE oferă finanțare pentru o gamă largă de proiecte și programe care acoperă domenii precum: dezvoltarea regională și urbană, ocuparea forței de muncă și incluziunea socială, agricultura și dezvoltarea rurală, politicile maritime și pescuit, cercetarea și inovarea, ajutorul umanitar.

LIFE+

Proiectul ADEPT finanțat de LIFE + (STIPA) a avut ca scop îmbunătățirea stadiului de conservare a două habitate de pășuni uscate prioritare în SCI Sighișoara-Tărnava Mare: pajiști semi-naturale uscate și fânețe substraturile calcaroase (Festuco-Brometalia) cu situri importante de orhidee și pășuni pasponiale subpanonice. Ambele habitate sunt incluse în anexa I la Directiva habitate.

Programul LIFE este instrumentul de finanțare al UE pentru mediul înconjurător și acțiune în domeniul climei. Obiectivul general al LIFE este de a contribui la punerea în aplicare, actualizarea și dezvoltarea politicii și legislației UE în materie de mediu și climă prin cofinanțarea proiectelor cu valoare adăugată europeană.

Fauna & Flora International

Din 2009, Fauna & Flora International a ajutat ADEPT în conservarea zonei Târnava Mare, cu asistență tehnică și finanțare. În 2013, FFI a început un parteneriat major cu ADEPT, în cadrul căruia va ajuta ADEPT să-și dezvolte rolul în protejarea peisajelor agricole din Transilvania cu o înaltă valoare naturală.

FFI a realizat întotdeauna conservarea biodiversității pe principiul că proiectele peisagistice vor avea succes și durabilitate numai dacă vor genera beneficii localnicilor care trăiesc în aceste peisaje și care au contribuit la crearea lor. Acest principiu se aplică în mod clar în zona Târnava Mare din Transilvania.

Fundația Orange România

Sprijinul oferit de Orange România și, din 2013, de Fundația Orange România, a permis Fundației ADEPT să-și dezvolte un rol unic în România, contribuind la prosperitatea și stabilitatea economică a mii de fermieri mici, protejând în același timp peisajul cu Înaltă Valoare Naturală, unic în Europa .

Fundația Orange finanțează programe care îmbunătățesc viața comunităților dezavantajate. În 5 ani de activitate, Fundația Orange a investit peste 3,5 milioane de euro în proiecte de educație și dezvoltare digitală în zonele rurale și în proiecte educaționale, de sănătate sau culturale pentru integrarea socială a persoanelor cu dizabilități senzoriale.

Marcela Trust

Cu ajutorul Marcela Trust, ADEPT a readus la viață vechiul Centru de Ceramică din Saschiz și reabilitează vechea clădire a școlii din Angofa.

Orgaizația oferă sprijin pentru cauze selectate, în conformitate cu obiectivele lor, fiind interesați de activități cu scopuri caritabile generale: copii / tineri și alte organizații de caritate sau de voluntariat. Marcela Trust oferă granturi diferitelor organizații, sponsorizări sau fonduri pentru cercetare.

Innovation Norway

Prin programul Norway Grants, ADEPT a contribuit la creșterea beneficiilor aduse comunităților rurale, legate de gestionarea tradițională a terenurilor. Proiecte finanțate prin program:

 • "Promovarea producției durabile în comunitățile agricole mici, într-un sit Natura 2000 din Transilvania "

 • "Servicii Ecosistemice ale terenurilor agricole cu Înaltă Valoare Naturală- Industrie Verde în România"

Innovation Norway este partener al programului de donatori în programele de industrie ecologică din Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania și Slovacia, precum și într-un program privind cercetarea și dezvoltarea în domeniul mediului și al schimbărilor climatice din Spania. Innovation Norway acționează, de asemenea, ca operator de programe pentru programele de inovare a industriei ecologice din Bulgaria, Polonia și România. De asemenea, acșionează ca operator de programe pentru fondul global pentru o încurajarea unei munci decente și a unui dialog tripartit, care finanțează proiecte în 12 țări.

Programul de Cooperare Elvețiano-Român

Prin Programul de Cooperare Elvețiano-Română, ADEPT a contribuit la menținerea și valorificarea valorilor sociale, economice și de mediu ale celor mai importante peisaje agricole din Europa de Vest, printr-o abordare inovatoare care poate crește prosperitatea, protejând în același timp utilizarea durabilă a resurselor naturale.


ADEPT, alături de partenerii săi, a derulat trei proiecte cofinanțate de Programul de Cooperare Elvețiano-Română:

 • Dezvoltare Rurală și Terenuri Agricole cu Înaltă Valoare Naturală în România
 • GIRO - Dezvoltarea Produselor cu Indicație Geografică în România
 • Infrastructura verde din Sighișoara-Târnava Mare Natura 2000 - Descoperă Târnava Mare pe Bicicletă

The Swiss financial contribution aims to reduce the economic and social disparities within the enlarged European Union and between different regions of development of beneficiary countries.

Darwin Initiative

În perioada 2005-2009, Inițiativa Darwin pentru Biodiversitate (din cadrul Departamentului pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale, Defra, UK), în parteneriat cu Orange România, au fost principalii sponsori pentru gama de activități desfășurate de ADEPT: studii privind conservarea biodiversității și măsuri inovatoare de sprijinire a comunităților de mici fermieri din zonă. Citiți mai multe informații despre cele două proiecte:

Târnava Mare - asigurând viitorul peisajului HNV transilvănean

Cercetare: identificarea și conservarea habitatelor și speciilor din Târnava Mare ca model pentru conservarea europea

Darwin Initiative este o schemă de granturi guvernamentale oferite de Regatul Unit al Marii Britanii, care ajută la protejarea biodiversității la nivel global și a mediului natural prin proiecte locale.

Dorești să ne susții proiectele?

Noutăți

Premii

Afilieri

Video

Vezi clipurile despre activitățile ADEPT dedicate naturii, proiectelor educaționale și agricole în Târnava Mare.

Parteneri Strategici

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității din Transilvania
TOP