Peisajele cu Înaltă Valoare Naturală

Fundația ADEPT își desfășoară activitatea în principal în zona Târnava Mare, în sud-estul Transilvaniei, în România, în triunghiul format de orașele istorice Sibiu, Sighişoara și Braşov – vezi harta mai jos.
85.000 ha de peisaj deosebit de bogat din inima zonei Satelor Săsești.
Aceasta este este una dintre cele mai vaste suprafețe din zona depresionară a Europei, în esență neschimbate de sute de ani, în care agricultura neintensivă coexistă cu o abundență de floră și faună, inclusiv cu specii amenințate nu doar la nivel național ci și internațional. Zona reprezintă unul dintre ultimele peisaje medievale ale Europei, iar pajiştile de aici sunt probabil cele mai întinse pajişti înflorite care au mai rămas în Europa depresionară practic neschimbate de sute de ani, unde agricultura moderată complementează abundența de floră și faună. Pajiștile, fânețele, pădurile și terenurile arabile, ne duc cu gândul spre vremurile medievale prin organizarea lor – cu crestele și rigolele împădurite, cu pășunile și fânețele prezente pe terasele și colinele domoale și cu terenurile arabile, întinse mai ales în văi, strâns apropiate de așezările sătești. Asemenea peisaje au dispărut aproape complet de pe harta Europei moderne.

Zona Târnava Mare și comunitățile ei se bucură acum de recunoaștere, sprijin și protecție ca sit Natura 2000.

Harta României indicând zona noastră
Harta zonei indicând situri de interes
Harta României utilizare generală a terenurilor

Ce reprezintă terenurile agricole cu Înaltă Valoare Naturală și care este rolul lor în dezvoltarea rurală?

Zonele agricole cu Înaltă Valoare Naturală (HNVF) sunt situate în zonele rurale unde agricultura tradițională este principala activitate economică și un factor-cheie în conservarea naturii. Acestea se caracterizează prin prezența vegetației naturale și semi-naturale (pajiști), în general foarte bogate în specii și, în unele cazuri, integrate într-un peisaj mozaic continuu pe scară largă, care include elemente structurale naturale (cum ar fi marginile câmpului, pereți de piatră, pături de pădure sau scrub, mici râuri) și pături de teren arabil și livezi.

Suprafața agricolă HNV din România reprezintă aproximativ 30% din totalul suprafeței agricole utilizabile: 5 milioane ha, asociate cu dimensiuni de exploatație mai mici în zonele deluroase din arcul carpatic.

Practicile agricole tradiționale sunt responsabile de menținerea multor terenuri agricole din România (și din Europa), ce oferă o serie de beneficii publice (bunuri și servicii), inclusiv peisaje culturale valoroase, apă și hrană de înaltă calitate, calitatea vieții, oportunități de recreere, controlul inundațiilor. De acestea beneficiază societatea la scară largă, nu numai comunitățile care trăiesc în zonele HNV. Suprafața agricolă HNV este demnă de sprijin pentru productivitatea economică și agricolă care asigură mijloacele de existență mai multor comunități agricole din România. Sprijinul acordat fermelor agricole de înaltă calitate contribuie la prosperitatea comunităților locale prin oferirea de oportunități pentru diversificarea pieței, cum ar fi dezvoltarea turismului rural și a întreprinderilor bazate pe produse de calitate și sănătoase.

Care sunt beneficiile terenurilor agricole cu Înaltă Valoare Naturală?

Ocuparea forței de muncă și vitalitatea rurală: comunitățile agricole mici oferă locuri de muncă locale considerabile și variate. Cele patru zone cele mai sărace din România se regăsesc tocmai în zonele cu cele mai mari ferme industrializate (Otiman, 2013).

Producția alimentară: fermele mai mici din România produc de două ori mai mult pe hectar decât fermele mai mari (măsurate ca diferență între valoarea producției agricole și costul inputurilor, Eurostat 2011). Ele au un rol semnificativ în furnizarea de alimente localităților și familiilor mai largi.

Siguranță alimentară pentru viitor: agricultura HNV asigură o utilizare durabilă a terenurilor, inclusiv populații sănătoase de albine pentru polenizare. Peisajele HNV mozaicate cultivate sunt mai flexibile în activitățile agricole, mai adaptabile schimbărilor climatice și provocărilor legate de mediu.

Mâncare diversificată, nutritivă și gustoasă.  O bogăție de tradiții și obiceiuri legate de agricultură și gastronomie.

Aer curat și apă și prevenirea inundațiilor: Peisajele mozaicate HNV reduc inundațiile și îmbunătățesc calitatea apei, prin absorbția, filtrarea și eliberarea lentă /dispersarea apei.

Soluri sănătoase ce stochează cantități mari de carbon. Împreună cu consumul redus de energie al agriculturii tradiționale și al lanțurilor scurte de aprovizionare cu alimente, aceste peisaje și sisteme reduc emisiile de CO2 și atenuează schimbările climatice.

Populații sănătoase de prădători naturali pentru controlul dăunătorilor naturali.

Agro-biodiversitate: protejarea raselor tradiționale de animale de fermă și a soiurilor de plante permite îmbunătățirea producției în condiții diferite și asigurarea rezistenței la schimbările climatice.

Paradis pentru plantele și animalele sălbatice pe cale de dispariție în  Europa: pajiștile și pășunile semi-naturale și peisajul mozaicat, creat prin proprietatea fragmentată și gestionarea terenurilor, sunt foarte favorabile biodiversității.

Care sunt amenințările pentru terenurile agricole cu Înaltă Valoare Naturală?

În ciuda valorii lor recunoscute, majoritatea acestor pășuni semi-naturale și mozaicate, se află sub presiune tot mai mare din cauza abandonului, intensificării și schimbărilor în utilizarea terenurilor.

Acestea sunt amenințate deoarece sistemele agricole mici nu mai oferă securitate financiară. Aceasta reprezintă o provocare majoră socio-economică, dar și ecologică.

Limitări din cauza politicilor de agromediu: suprafața actuală eligibilă pentru plățile de pajiște HNV este de numai 2,5 milioane ha, din cauza direcționării ineficiente a fondurilor și definirii restrictive a terenurilor agricole. În prezent, 230 000 de fermieri din zone HNV beneficiază de un anumit sprijin, însă acestea reprezintă doar 25-30% din numărul total al familiilor de agricultori din zone HNV.

Bariere în calea pieței pentru produsele HNV: micii fermieri se confruntă cu bariere administrative și comerciale pe piață. Standardele de igienă și siguranță pe care unitățile de producție trebuie să le îndeplinească sunt adesea prea înalte pentru producătorii la scară mică și au, de asemenea, o capacitate scăzută de a găsi, de a accesa piețele și de a-și prezenta produsele în mod atractiv consumatorilor.

Identificarea unor modalități de a menține sistemele agricole tradiționale este esențială nu numai pentru asigurarea supraviețuirii comunităților rurale vibrante și a hranei de înaltă calitate, ci și pentru conservarea naturii și a beneficiilor pe care le oferă. Este esențial să îi ajutăm pe agricultori să obțină accesul la cele două surse de venit: vânzările pe piață (bunuri și servicii HNV) și finanțarea de la stat (care nu ar trebui considerată ca finanțare de sprijin, ci ca plată pentru bunuri publice valoroase).

Peisaje cu Înaltă Valoare Naturală în România

România găzduiește cele mai extinse și mai bine conservate ferme HNV din Europa. Acesta este un element de mare importanță, din punct de vedere ecologic, cultural, social și economic. Este în interesul național al României, precum și obligația sa în cadrul UE de a menține și de a sprijini în continuare aceste peisaje cu Înaltă Valoare Naturală, beneficiind astfel de avantajele sociale și economice pe care le pot aduce, dar și ca mijloc de a construi o rezistență tot mai mare provocările climatice.

Unele dintre cele mai importante peisaje HNV din Europa de Vest se găsesc în România. Acestea ocupă cel puțin 30% din suprafața agricolă totală, reprezentând aproximativ 5 milioane de hectare. Acestea se găsesc cu precădere în zonele deluroase din arcul carpatic, în special în Transilvania, Maramureș și în pantele sudice carpatice ale Olteniei. Aceste peisaje au fost create de-a lungul secolelor prin practici agricole tradiționale.

Aceste peisaje HNV oferă multe beneficii publice - bunuri și servicii - inclusiv peisaje culturale valoroase, apă și alimente de înaltă calitate, calitatea vieții, oportunități de recreere, sechestrarea carbonului, controlul inundațiilor. Acestea sunt în beneficiul societății la scară mai largă, nu numai al comunităților care trăiesc aici.

Suprafața agricolă HNV este, de asemenea, demnă de sprijin pentru productivitatea economică și agricolă care asigură mijloacele de existență mai multor comunități agricole din România. Sprijinul acordat terenurilor agricole HNV contribuie la prosperitatea comunităților locale, oferind oportunități pentru diversificarea pieței, cum ar fi dezvoltarea turismului rural și a întreprinderilor bazate pe produse de înaltă calitate și sănătoase.

Peisaje HNV în România
Pachete de agro-mediu în România

Zona Târnava Mare și importanța sa

Acest tip de peisaj a dispărut aproape în totalitate din regiunile depresionare ale Europei. Peisajele pastorale cu Înaltă Valoare Naturală există în multe zone ale Alpilor și ale Carpaților, dar sunt extrem de rare în afara zonelor de munte ale Europei.

Zona Satelor Săseşti reprezintă unul dintre ultimele peisaje medievale ale Europei, iar pajiştile de aici sunt probabil cele mai întinse pajişti înflorite care au mai rămas în Europa depresionară practic neschimbate de sute de ani, unde agricultura moderată complementează abundența de floră și faună. Pajiștile, fânețele, pădurile și terenurile arabile, ne duc cu gândul spre vremurile medievale prin organizarea lor – cu crestele și rigolele împădurite, cu pășunile și fânețele prezente pe terasele și colinele domoale și cu terenurile arabile, întinse mai ales în văi, strâns apropiate de așezările sătești.

Pajiștile bogate în biodiversitate, fânețele depresionare, pădurile de stejar și de carpen, mlaștinile sunt habitate amenințate cu dispariția în Europa și sunt protejate cu strictețe sub Directiva Habitate a UE. Zona găzduiește numeroase specii de floră și faună amenințate cu dispariția atât la nivel național cât și la nivel internațional, incluzând nu doar cele mai vaste fânețe non-alpine de o diversitate florală impresionantă, ci și ultimii urși și lupi ai continentului.

Aceasta reprezintă un peisaj agricol cu Înaltă Valoare Naturală datorită faptului că biodiversitatea peisajelor create de către om este adesea mai bogată decât cea a zonelor de sălbăticie. Mozaicul de habitate încurajează diversitatea speciilor. Întrucât trebuie luat în considerare interesul populației umane locale și încurajată continuarea gospodăririi tradiționale a terenurilor, protejarea acestora este mai complexă. Comunitățile de mici-fermieri și practicile lor agricole ne asigură oportunitatea de a studia ecologia istorică prin intermediul observării directe. Aceste practici agricole non-intensive devin din ce în ce mai relevante în condițiile economice actuale.

Vizitați zona


Aceasta este una dintre cele mai vaste suprafețe din zona depresionară a Europei cu ample peisaje străvechi, sate intacte și agricultură tradițională. Satele au rămas neschimbate ca structură și mărime de secole.
Află mai multe

Descoperiți Târnava Mare


Fundația ADEPT, împreună cu parteneri locali, a înființat Asociația Turistică Târnava Mare, sub denumirea de Discover Târnava Mare, care promovează turismul responsabil în toată zona. Turismul natural este foarte important pentru viabilitatea pe termen lung a comunităților de mici fermieri.

Pentru mai multe informații: discovertarnavamare.org

Peisajul Istoric al Satelor Săseşti
din Sudul Transilvaniei

“Această carte prezintă zona Satelor Săseşti din sudul Transilvaniei, România. Fiind una dintre cele mai puţin cunoscute comori culturale ale Europei, acest mediu rural se bucură de o remarcabilă supravieţuire a peisajului medieval: biserici fortificate, sate autentice, agricultură mixtă non-intensivă în echilibru ecologic cu natura, cu flora şi fauna, păduri seculare şi fâneţe bogate în flori sălbatice”. ( John Akeroy)
Află mai multe

Proiecte

Dezvoltare Rurală și Terenuri Agricole cu Înaltă Valoare Naturală în România

Creșterea viabilității economice a comunităților din zone cu Înaltă Valoare Naturală din România și menținerea beneficiilor generate de agricultură și mediu.

Finanțat de: Programul de Cooperare Elvețiano-Român
Durată Proiect: 2013 - 2016 (3 ani)

Promovarea producției durabile în comunitățile agricole mici, într-un sit Natura 2000 din Transilvania

Sprijinirea comunităților rurale în identificarea beneficiilor locale rezultate din managementul tradițional al terenurilor

Finanțat de: Innovation Norway
Durată Proiect: 2009 - 2011 (2 ani)

Servicii Ecosisteme din Zonele Agricole cu Înaltă Valoare Naturală - Industria Verde - România

Producția ecologică și profitabilă a agricultorilor în cinci comunități locale din regiunea transilvănenei prin combinarea serviciilor tradiționale de gestionare a terenurilor și a ecosistemelor

Finanțat de:o subvenție din partea Norvegiei prin Granturile Norvegiei 2009-2014, în cadrul Programului de Inovare a Industriei Verzi din România
Durată Proiect: 2012 - 2014 (2 ani)

Dezvoltarea unei rețele europene pentru protejarea terenurilor private – LIFE ELCN

Programul LIFE, Proiectele pregătitoare LIFE. Înființarea unei rețele europene pentru protejarea terenurilor private ADEPT - acțiune pilot: Crearea de stimulente comerciale pentru cooperarea proprietarilor de terenuri cu scopul protejării naturii

Finanțat de: Comisia Europeană
Durată proiect: 2017 - 2020 (3 years)

Protejarea habitatelor prin achiziționarea de teren

Protejarea prin achiziționarea unor parcele de teren cu o valoare a biodiversității importantă, amenințate de schimbarea metodelor de management

Finanțat de: Fauna and Flora International și Grass Valley Trust
Durată proiect: 2013- 2018 (5 ani)

Pentru natură și comunități locale -elemente de bază ale unui sistem de management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare- Olt-

Elaborarea Planului de Management pentru Situl Natura 2000 Sighișoara- Târnava Mare, RO SCI 0027

Finanțat prin: POS Mediu
Durată Proiect: 2011 - 2015 (4 ani)

Parteneri Strategici

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității în Transilvania
TOP