Fundația ADEPT Transilvania – raport de activitate de 10 ani 2004 - 2014

Zece ani de protejare a peisajelor și comunităților din Transilvania. Fundația ADEPT lucrează încă din 2004 pentru a proteja peisajele naturale bogate din Transilvania și pentru a sprijini comunitățile agricole tradiționale care le-au creat de-a lungul secolelor și care le mențin și astăzi.

RBAPS - Raport Final

RBAPS- Plăți pentru Biodiversitate pe Baza Rezultatelor: O nouă schemă pilot de agro-mediu pentru regiunile Târnava Mare și Pogány Havas

O schemă de agro-mediu ”bazată pe rezultate” ce are în centru fânețele cu Înaltă Valoare Naturală, și oferă recompense managementului practic ce produce fân de de calitate și protejează speciile sălbatice.

Project finanțat de DG Environment and Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

Dezvoltare Rurală și Terenuri Agricole cu Înaltă Valoare Naturală în România

Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană Extinsă.

România are printre cele mai extinse şi bine conservate terenuri agricole cu Înaltă Valoare Naturală din Europa: un atu extrem de important din punct de vedere social, economic şi cultural. Conservarea acestor terenuri şi sprijinirea continuării practicilor agricole ce le menţin este nu doar o obligaţie a României, ci şi o temă de interes național. Prin intermediul lor, România poate accesa beneficii socio-economice şi în acelaşi timp îşi poate consolida rezilienţa în faţa schimbărilor climatice tot mai accentuate. Proiectul și-a propus să ajute la păstrarea și consolidarea valorilor sociale, economice și de mediu în cele mai importante peisaje agricole cu Înaltă Valoare Naturală din Europa.

Măsură de Informare PAC Raportul final

Piețele demonstrative, creșterea gradului de conștientizare internațională a sprijinului PAC pentru agricultura durabilă, receptive la așteptările sociale ale Europei. Proiectul a consolidat legăturile dintre PAC, aspirațiile consumatorilor și motivarea micilor fermieri de a continua să producă alimente sănătoase rezultate dintr-o agricultură durabilă, atât în România, cât și în alte țări din Europa Centrală și de Est.

SCI Târnava Mare - Protejarea celor mai importante ecosisteme pastorale din Transilvania

A detailed report on the activities done under LIFE STIPA Project, presenting the reasons for the project, the description of dry grasslands chosen to be studied, ADEPT's accomplishments and vision for the future.

STIPA Târnava Mare SCI: Salvarea unui important ecosistem pastoral al Transilvaniei
Plan de Conservare AFTER-LIFE

Acesta este un plan de conservare post proiect pentru proiectul STIPA. Scopul acestui proiect a fost acela de a îmbunătăți starea de conservare a două habitate prioritare de pajiște uscată, care sunt în pericol, ca urmare a modificării modului de utilizare a terenurilor: 6210* și 6240*.

Raport privind conservarea livezilor

Bătrânii pomi fructiferi joacă un rol-cheie în lanțul agro-biodiversității și, prin urmare, necesitatea de a-i proteja este ridicată. În prezent, aceștia sunt amenințați, unii dintre ei au fost tăiate și nu au mai fost plantați alții noi. Documentul actual se referă la pașii metologici utilizați pentru a identifica zona țintă a proiectului și include, de asemenea, unele probleme legate de conservare și aspecte juridice.

Raport referitor la recomandările de management de agro-biodiversitate integrat în cadrul Agro-ecosistemului Angofa-Sighișoara

Acest raport analizează situația agro-ecosistemelor și a diverselor elemente ale biodiversității în cadrul obiectivului Angofa-Sighișoara, județul Mureș. Raportul constituie o documentație ce stă la baza elaborării recomandărilor de management și a măsurilor de bună-practică în agricultura ecologică, care combină efectiv practicile agricole cu menținerea peisajului agricol favorabil biodiversității ridicate.

Sistem de inovare a stânelor

Raportul proiectului, a relevat o serie de limitări și nevoi în ceea ce privește stânele. Pe baza evaluării provocărilor și a discuțiilor cu păstorii implicați în proiect, au fost propuse o serie de măsuri care vizează îmbunătățirea condițiilor acestora.

Parteneri Strategici

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității în Transilvania
TOP