Servicii ecosistemice

Conservarea acestor peisaje poate fi promovată și prin evaluarea și recompensarea adecvată a serviciilor ecosistemice. Un element important pentru viitoarea viabilitate economică a zonei este evaluarea adecvată a serviciilor ecosistemice și plățile compensatorii pentru fermierii și proprietari de terenuri, în cazul în care sunt adecvate ca recunoaștere a beneficiilor mai extinse pe care le oferă prin gestionarea bună a terenurilor.

Servicii ecosistemice sunt bunuri și servicii oferite de natură pe care oamenii le folosesc pentru necesități proprii. Alimentele și apa curată pe care le consumăm, combustibilul, fibrele, dar și formarea solului, descompunerea naturală a deșeurilor sau menținerea unui climat stabil reprezintă servicii ecosistemice.

Legăturile economice și culturale cu peisajul și conservarea acestuia

Ecosistemul rural

Acest ecosistem rural intact este un lanț neîntrerupt care leagă natura, societatea și economia. ADEPT identifică legăturile critice și le consolidează prin consiliere, ajutor practic și acces la finanțare. Site-ul nostru oferă informații, în limbile engleză și română, pentru localnici și vizitatori care sunt interesați să aprecieze și să protejeze această zonă, precum și zone similare în România și în Europa pe scară mai largă.

Pășunile bogate în flori sălbatice au supraviețuit mulțumită legăturilor economice, sociale și culturale puternice cu așezările sătești. Ruperea acestor legături ar însemna pierderea pajiștilor. Un sat tipic din zonă este populat de circa 200 de familii, dintre care cei mai mulți țin în gospodărie 2-3 vaci și 10-20 de oi. Vacile sunt mulse dimineața și seara: o parte din lapte se utilizează mai ales pentru consumul casnic, restul se comercializează, iar banii proveniți din această activitate reprezintă de multe ori singura sursă de venit. Oile se cresc pentru lapte, exclusiv pentru producerea brânzeturilor și pentru carnea lor. Aproape toți localnicii sunt implicați în agricultură.

În fiecare primăvară se aleg ciobanii care să aibă grijă de turma satului, în funcție de reputația lor și de cantitea de caș oferită proprietarilor în schimbul oilor. Animalele sunt ținute la una sau două stâne de vară temporare, deseori la distanță semnificativă de sat. Zona găzduiește lupi și urși și în fiecare vară, câteva oi și uneori câte-un măgar cad pradă acestora. Turmele sunt păzite de câini fioroși.

Oile sunt mulse de mână iar cașul se prepară tot manual, la stânile de vară. Bogăția unică a florei pajiștilor dau un caracter aparte cașurilor. Produsele sunt transportate la sat cu ajutorul măgarilor sau căruțelor cu cai o dată sau de două ori pe săptămână.

În timpul verii, familiile din zonă pot fi surprinse deseori pe pășunile lor, cu coasa sau grebla în mână, adunând fân pentru furajarea vitelor și oilor. Se folosesc sobe de lemn pentru încălzirea în timpul iernii și pentru gătit. Pădurile de fag și carpen asigură, de asemenea, materia primă pentru multe din uneltele agricole și gospodărești, produse în sate chiar și în ziua de azi. În acest fel, viața sătenilor este legată de peisajul înconjurător, atât vara cât și iarna.

Proiecte

Dezvoltare Rurală și Terenuri Agricole cu Înaltă Valoare Naturală în România

Creșterea viabilității economice a comunităților din zone cu Înaltă Valoare Naturală din România și menținerea beneficiilor generate de agricultură și mediu.

Finanțat de: Programul de Cooperare Elvețiano-Român
Durată Proiect: 2013 - 2016 (3 ani)

Economia socială - stimulent al dezvoltării economice în regiunile București - Ilfov, Centru, Nord Vest și Sud Muntenia - POSDRU/173/6.1/S/148732

Dezvoltarea a 5 structuri de economie socială și creșterea șanselor de integrare durabilă pe piața muncii în structurile economiei sociale a unui număr de 100 de persoane (din care 50% femei) din regiunile Ilfov, Centru, Nord Vest și Sud-Muntenia

Proiect finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie: 6.1 Dezvoltarea economiei sociale
Durată Proiect: 2015 (1 an)

Reanimarea vechilor meșteșuguri locale - Atelierul de Ceramică din Saschiz

Inițierea unor tineri din zona satelor săsești din Transilvania în arta olăritului pentru a resuscita fostul centru de ceramică de Saschiz, renumit pentru albastrul intens încă din anii 1700.

Finanțat de: Fundația Camelia Botnar
Durată Proiect: 2012- 2017 (5 ani)

Pentru natură și comunități locale -elemente de bază ale unui sistem de management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare- Olt-

Elaborarea Planului de Management pentru Situl Natura 2000 Sighișoara- Târnava Mare, RO SCI 0027

Finanțat prin: POS Mediu
Durată Proiect: 2011 - 2015 (4 ani)

Servicii Ecosisteme din Zonele Agricole cu Înaltă Valoare Naturală - Industria Verde - România

Producția ecologică și profitabilă a agricultorilor în cinci comunități locale din regiunea transilvănenei prin combinarea serviciilor tradiționale de gestionare a terenurilor și a ecosistemelor

Finanțat de:o subvenție din partea Norvegiei prin Granturile Norvegiei 2009-2014, în cadrul Programului de Inovare a Industriei Verzi din România
Durată Proiect: 2012 - 2014 (2 ani)

Parteneri Strategici

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității din Transilvania
TOP