Obiective Proiect

Fauna and Flora International (FFI) și Grass Valley Trust au finanțat cu generozitate Fundația ADEPT pentru achiziționarea a 200 ha de pajiști HNV în valea Angofa (un sat abandonat), lângă Sighișoara, plus ferma și școala asociate. Împrumuturile și donațiile primite de la “Prietenii ADEPT” din Londra ne-au permis să cumpărăm și să reproducem efectivul de 65 de vaci Aberdeen Angus, rasă pură.

ADEPT dorește să utilizeze valea Angofa pentru derularea unor acțiuni concrete de restaurare și protecție a biodiversității, a habitatelor aflate în administrare, adaptate la agricultura extensivă de Înaltă Valoare Naturală.

Această fermă va demonstra cum se pot menține caracteristicile peisagistice, habitatele aflate deja pe cale de dispariție, pajiștile bogate în specii de plante sălbatice și, în același timp, cum pot fi generate venituri suplimentare, încurajând astfel micii fermieri să continue agricultura tradițională.

Beneficiari

Vom realiza un management cooperativ reciproc avantajos cu 10-15 fermieri învecinați pe 500 ha. Vom include 90 de fermieri pe an în cursuri de formare dedicate unui managementul favorabil naturii și marketing-ului legat de valoarea naturală. Pe scară mai largă, ideile demonstrate la Angofa vor fi reproduse în alte sate, ajutând zeci de sate și mii de fermieri să obțină venituri nete, protejând, în același timp, biodiversitatea

Locație

Fundatia ADEPT, cu susținerea Fauna & Flora International și The Grass Valley Trust, a achiziționat 200 ha de teren la numai 3 km de orașul Sighisoara. Terenul include situl fostul sat Angofa, din care au rămas numai două clădiri - o fostă școală austro-ungară și o fermă. Valoarea naturală ridicată a terenului și localizarea sa sunt excelente pentru livrarea de activități și cursuri în aer liber dedicate elevilor din întreaga regiune.

Status Proiect

Am cumpărat vechea fermă din Angofa și 200 ha de teren agricol înconjurător. Am adus în zonă o cireadă de vite de rasă valoroasă. Pentru prima dată în ultimii douăzeci de ani am reușit să îi aducem laolaltă pe cei 15 proprietari de teren în vale, pentru a colabora în vederea unei bune gestionări a văii din Angofa.

Activități principale

• vom demonstra fermierilor și factorilor de decizie politică cum agricultura la scară mică poate fi încă viabilă din punct de vedere economic;
• realizarea habitatului peisagistic și cartografierea speciilor de plante pentru a susține agricultura de conservare;
• implementarea unui management de protejare a biodiveristății prin cooperarea celor 15 fermieri vecini, pe 500 ha;
• efectuarea unor lucrări de restaurare a habitatelor care vor demonstra modul în care planificarea și investițiile în cooperare pot reduce investițiile individuale și pot ajuta micii fermieri să atingă obiective agricole durabile;
• pregătirea a 90 de fermieri pe an în managementul favorabil naturii și în marketing legat de valoarea naturală.
• realizarea unor trasee naturale, inclusiv semne de interpretare, și o aplicație pentru telefoane mobile, care să ofere acces la mai multe informații.
Susține

Proiectul nostru: Ferma Model din Angofa

Habitatul remarcabil și diversitatea speciilor din Angofa și din Târnava Mare, în general, depind de gestionarea tradițională continuă realizată de comunitățile de mici fermieri. Creșterea numărului de bovinelor contribuie, de asemenea, la menține pajiștilor în bune condiții.. Atâta timp cât managementul tradițional oferă venituri și stimulente decente, fermierii vor conserva habitatele și speciile asociate, așa cum au făcut-o de secole.

Proiectul va demonstra tehnici inovatoare, produse și metode de management cooperativ pentru protejarea biodiversității pajiștilor.

Principalele activități:

  • vom crea o fermă demonstrativă, care să arate fermierilor și factorilor de decizie politică cum fermele mici pot fi viabile din punct de vedere economic printr-un amestec de cooperare, plăți de agromediu bine stabilite, tehnici inovatoare de management și un marketing mai bun;
  • cartografierea speciilor și habitatelor pentru a include elemente de conectivitate și peisaj mozaic în evaluărea biodiversității;
  • dezvoltarea și implementarea unor măsuri de management de cooperare cu cu 10-15 fermieri învecinați, pe 500 ha.
  • derularea unei activități concrete de restaurare a habitatului și utilizarea unei infrastructuri comune, care să permită o mai bună gestionare a conservării, arătând astfel modul în care planificarea și investițiile în colaborare pot reduce investițiile individuale și pot ajuta micii fermierii să îndeplinească criteriile de agromediu;
  • utilizarea fermei și a școlii din vecinătate pentru a instrui 90 de fermieri pe an în managementul favorabil naturii și în marketing legat de valoarea naturală. Grădina și școala vor fi, de asemenea, folosite pentru cercetare, educație și comunicare în domeniul mediului;
  • crearea unor trasee naturale, inclusiv semne de interpretare, și o aplicație pentru telefoane mobile, care să ofere acces la mai multe informații;
  • completarea traseului de biciclete existent cu o rută suplimentară, care să ofere acces direct Sighișara – școala din Angofa;
  • utilizarea mijloacelor digitale de ultimă generație pentru a cartografia, colecta și vizualiza date necesare atât pentru fermieri și cercetători, cât și pentru vizitatorii doritori să aibă acces la informații interesante din zonă.
  • acest proiect va putea fi replicabil și în alte zone, pentru a sprijini și alte proiecte de conservare în România.

14

Ani de activitate

30

Proiecte

10

Premii

80.000 ha

Peisaje HNV

30.000

Oameni

Video

Vizualizați clipuri despre activitățile și proiectele ADEPT dedicate naturii și comunităților din Transilvania

Dorești să ne susții proiectele?

Parteneri Strategici

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității din Transilvania
TOP