Cooperare și asociere în GAL Dealurile Târnavelor (COOPAGALDT)

Promovarea structurilor asociative agricole la nivelul teritoriului GAL Dealurile Târnavelor (localitățile Saschiz, Vânători, Albești, Apold, Nadeș, Daneș, Laslea și Biertan, din județele Mureș și Sibiu) în vederea valorificării și comercializării producției și produselor la comun.

Finanțat de: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prin Grupul de Acțiune Locală Dealurile Târnavelor
Durată Proiect: octombrie 2019 - mai 2020 (8 luni)
Buget: 20.000 Euro

Obiective Proiect

Obiective specifice:

  • Consilierea unui număr de 80 de producatori și procesatori agricoli din teritoriul GAL Dealurile Târnavelor (localitățile Saschiz, Vânători, Albești, Apold, Nadeș, Daneș, Laslea și Biertan, din județele Mureș și Sibiu), în vederea aderării la forme asociative.
  • Înființarea minimum a unei forme asociative cu personalitate juridică – societate cooperativa agricolă/cooperativă agricolă/grup de producători, în teritoriul GAL Dealurile Târnavelor și devoltarea acesteia prin întocmire plan de afaceri /plan de marketing.

Descriere generală:

Fundația ADEPT Transilvania propune un proiect integrat de înființare și funcționare a unei forme asociative alcătuită din fermieri și mici producători și/sau procesatori locali, inclusiv din rândul celor care, pe lângă producția primară sau procesare, desfășoară și activități în domeniul turismului.

Necesitatea realizării unui astfel de proiect a luat naștere odată cu rezultatele analizei diagnostice și a diverselor studii realizate la nivelul zonei Târnava Mare, atât de GAL Dealurile Târnavelor, cât și de Fundația ADEPT Transilvania, conform cărora a reieșit că domeniile cu prioritate de dezvoltare sunt agricultura, turismul și silvicultura. Acest aspect este întărit și de faptul că foarte mulți fermieri din zona vizată fac parte dintr-o formă asociativă, însă nu contribuie direct la funcționarea acesteia, nu produc, sau nu comercializează producția împreună. Sunt membri în cadrul acestor forme asociative doar pentru a beneficia de plățile directe pe suprafață sau pentru obținerea de punctaj în plus în procesul de selecție a diverselor proiecte depuse prin PNDR. Multe alte forme asociative nu s-au putut constitui, ori, s-au constituit însă nu sunt funcționale pentru că legislația nu le este clară celor interesați.

Un alt aspect întâlnit la nivelul teritoriului GAL Dealurile Târnavelor, dar foarte cunoscut și la nivel național, este lipsa de încredere reciprocă și de cooperare continuă a fermierilor, producătorilor locali sau a agenților de turism. Aceste aspecte au fost cauzate de perioada comunistă și de tranziția greoaie la nivel național, ducând la o teamă a oamenilor de a derula activități, proiecte și acțiuni în comun. Puterea exemplului este cea care generează idei și dă curaj oamenilor, iar împreună cu sprijinul susținut din partea unor specialiști externi implicați, a unor schimburi de experiență și a expertizei pe care anumiți specialiști o dețin, prin intermediul acestui proiect vor crește șansele de cooperare și asociere între actorii locali. Prin promovarea cooperării de la nivel local, dezvoltarea de rețele și a diverselor forme de asociere va contribui în mod direct și la creșterea economiei locale.

În contextul globalizării, unde competiția pe piața este extrem de mare, apare și nevoia de susținere a înființării și funcționării structurilor asociative din dorința de a comercializa în comun bunuri și de a negocia prețuri mai bune pentru producători, inclusiv pentru accesarea schemelor de calitate ale UE și ale României și realizarea unui brand pentru produse alimentare și agricole, care, odată dobândite, consolidează poziția pe piața internațională a micilor producători locali și a fermierilor prin intermediul formelor asociative. Prezentul proiect creează această oportunitate prin: înființarea și susținerea formei asociative și prin elaborarea de Planuri de Afaceri, Studii de marketing, oferindu-le o șansă și susținere, celor care doresc să se dezvolte.

În ceea ce privește turismul practicat în teritoriul GAL Dealurile Târnavelor, calitatea acestuia este direct dependentă de modul în care resursele naturale sunt valorificate. Prin urmare, toate domeniile prioritare de dezvoltare locală identificate în teritoriul GAL Dealurile Târnavelor, se dovedesc a fi complementare putându-se susține reciproc. Astfel, este absolut necesară colaborarea dintre operatorii mici din fiecare cele trei domenii (agricol, silvic și turistic) pentru dezvoltarea fiecărui sector în parte și pentru dezvoltare economică a zonei în ansamblul ei. Prezentul proiect, prin intermediul formei asociative înființate, crează noi rețele prin care se dezvoltă și promovează activitățile care valorifică partea agro din pensiunile rurale sau dezvoltarea de activități noi care pun în valoare corect și durabil biodiversitatea zonei.

Producătorii locali au nevoie de servicii de consiliere de calitate care conduc la îmbunătățirea competitivității întregii acctivități de producție, procesare, desfacere a produselor locale, dezvoltarea cooperării și a inovării, dezvoltarea fermei, adaptarea la standardele și cerințele pieței, orientarea spre piață, crearea de forme asociative, promovarea antreprenoriatului,  diversificarea activităților la nivel de fermă și inovarea.

Status Proiect

Am derulat discuții informale cu micii fermierii, producătorii locali și operatorii de turism din zonă, în cadrul cărora le-am explicat ce activități intenționăm să derulăm în cadrul acestui proiect și am cules feedback-ul acestora. Reacțiile imediate la inițiativa noastră au fost pozitive și încurajatoare.

Responsabili Proiect

Laura Chirilă-Pașca

Marketing & Enterprise Manager

Tel: 004 (0) 744 650 582
laura@fundatia-adept.org

Ben Mehedin

Food & Farming Communities Manager

Tel: 0044 (0)752 264 580
ben@fundatia-adept.org

Proiect finanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ și GUVERNUL ROMÂNIEI prin PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ,

implementat de Fundația ADEPT Trasilvania

Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.

Parteneri Proiect

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității din Transilvania
TOP