RESIFARMS - Terenuri agricole reziliente

Promovarea educației în vederea stimulării serviciilor ecosistemice pentru terenurile agricole neproductive.

Finanțat de: Comisia Europeană prin Programul Erasmus+
Durată proiect: septembrie 2019 - februarie 2022 (40 de luni)
Buget: 258.506 Eur

Obiective Proiect

Principalul obiectiv al acestui proiect este consolidarea capacităților fermierilor și a tehnicienilor agricoli (știință, instrumente practice și cunoștințe) în conservarea terenurilor agricole.

Objective specifice:

 • Elaborarea unor instrumente gratuite, deschise, ajustate, de cea mai înaltă calitate, practice și complementare menite să consolideze abilitățile și să confere încredere fermierilor, evaluatorilor și formatorilor acestora;
 • Furnizarea unor sesiuni de formare online gratuite, ajustate și de înaltă calitate principalilor factori de interes implicați în conservarea NPAL;
 • Intensificarea colaborării între fermieri, tehnicieni agricoli, specialiști în conservare și alți factori de interes pentru conservarea NPAL și creșterea rezilienței fermei la nivel general.

 

Rezultate și impact:  

Tangible

Rezultatele tangibile ale proiectului (inclusive obiectivele descries și atinse fizic sau online):

 • Un set de instrumente pentru conservarea NPAL adaptat nevoilor tehnicienilor agricoli și utilizat de peste 600 de persoane;
 • Un set de instrumente pentru conservarea NPAL adaptat nevoilor fermierilor și utilizat de peste 400 de persoane;
 • Cursuri de formare online pentru tehnicieni agricoli, la care vor participa între 125 și 200 de persoane;
 • Cursuri video pentru fermieri, utilizate de 100-150 de persoane;
 • Crearea unor proiecte de conservare comune pentru fermieri și tehnicieni agricoli;
 • Implicarea a peste 100 de voluntari din toate organizațiile partenere în implementarea unor măsuri de conservare ale NPAL;
 • O bază de date online cu resurse și experiențe, inclusiv resurse educaționale și științifice și peste 50 de cazuri reale de conservare a NPAL, accesată de peste 300 de persoane;

Rezultate intangibile:

 • Creșterea capacităților beneficiarilor direcți, dar și a altor factori de interes relevanți;
 • Promovarea colaborării și cooperării între factori;
 • Consolidarea statutului de conservare a NPAL și a fermierilor implicați în proiect;
 • Promovarea administrării funciare în rândul actorilor implicați în proiect.

Posibile beneficii pe termen lung:

 • Îmbunătățirea statutului conservării terenurilor agricole;
 • Consolidarea aplicării măsurilor de conservare derivate din politicile publice;
 • Creșterea rezistenței și impactului agriculturii sustenabile și a organizațiilor de mediu și încurajarea cooperării.

Status Proiect

Context

Farmland 

Terenurile agricole ocupă o zonă vastă din Europa (40% din totalul suprafeței terestre ale UE-28), iar practicile agricole influențează considerabil protejarea și conservarea biodiversității, furnizarea serviciilor ecosistemice, ameliorarea schimbărilor climatice, culturilor bio-chimice, precum și calitatea solului, apei și aerului.

Așadar, agricultura are un rol esențial în atingerea obiectivelor de biodiversitate și altor obiective pentru UE 2020. Au fost depuse eforturi considerabile pentru optimizarea aplicării de îngrășăminte și reducerea biocidelor periculoase, dar conservarea terenurilor agricole neproductive din domeniile agricole, în ciuda faptului că este prevăzut în programele de înverzire ale PAC ca una dintre noile măsuri (Zone de Interes Ecologic- EFA), nu s-a implementat.

În aplicarea acestor noi măsuri, fermierii, evaluatorii și formatorii acestora (tehnicieni agricoli) din întreaga UE au ales în mod evident măsuri de conservare indirecte, cu valoare scăzută (96,5%), precum culturile secundare, culturile care fixează nitrogenul și pârloagele în devafoarea măsurilor mai directe și cu un potențial de conservare mai mare (doar 3,5%), precum conservarea marginilor terenurilor agricole, pădurilor și eleșteelor etc.

Rapoartele recente sugerează că unul dintre motivele pentru care aceste măsuri de conservare directă sunt evitate este lipsa cunoașterii și/sau cunoștințelor necesare implementării acestora:

 1. Multiplele beneficii ale conservării NPAL pentru agricultură și productivitatea acesteia: polenizare, controlul dăunătorilor, reglarea cantității de apă, ameliorarea schimbărilor climatice etc.
 2. Importanța deosebită a conservării acestor zone pentru natură, sănătate și societate. Situația actuală, împreună cu insuccesul măsurilor de înverzire ale PAC amenință cu creșterea pierderii biodiversității și a serviciilor ecosistemice din UE.

Echipa de Proiect

Laura Chirilă-Pașca

Marketing & Enterprise Manager
Fundația ADEPT Transilvania

Tel: 004 (0) 744 650 582
laura@fundatia-adept.org

Ben Mehedin

Food & Farming Communities Manager - Fundatia ADEPT Transilvania

Tel: 0044 (0)752 264 580
ben@fundatia-adept.org

Parteneri Proiect

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității din Transilvania
TOP