Rețele europene pentru protejarea terenurilor private – LIFE ENPLC

Proiectul își propune creșterea gradului de utilizare a instrumentelor de conservare a terenurilor private (PLC) la nivelul Uniunii Europene, în vederea îmbunătățirii stimulentelor financiare și finanțărilor pentru PLC, încurajarea implicării cetățenilor în PCL și continuarea colaborării între organizațiile și persoanele implicate în PCL cu scopul de a stabili structuri de guvernață durabile pentru PCL în Europa.


Finanțat prin: Programul LIFE al Uniunii Europene
Durată proiect : 2020 - 2024 (4 ani)
Buget: 39.300 Euro

Obiective Proiect

OBIECTIVE

Proiectul își propune creșterea gradului de utilizare a instrumentelor de conservare a terenurilor private (PLC) la nivelul Uniunii Europene, în vederea îmbunătățirii stimulentelor financiare și finanțărilor pentru PLC, încurajarea implicării cetățenilor în PCL și continuarea colaborării între organizațiile și persoanele implicate în PCL cu scopul de a stabili structuri de guvernață durabile pentru PCL în Europa.

Proiectul are la bază alte două proiecte LIFE (LIFE L.I.F.E. și LIFE ELCN), care investighează potențialul conservării terenurilor private în UE și instrumentele necesare pentru atingerea acestui potențial.

Proiectul se va concentra pe cele mai promițătoare instrumente PLC, cu accent pe măsurile ce înlesnesc conservarea (ambele proiecte LIFE consideră dreptul de servitute ca fiind unul dintre cele mai promițătoare instrumente pentru implicarea proprietarilor privați de terenuri și cooperarea dintre ONG-urile de mediu și proprietarii privați de terenuri), testează și sprijină adoptarea lor la scară mai largă, implicarea în reforma sistemelor fiscale și a altor sisteme de sprijinire a PLC-urilor, continuarea dezvoltării de standarde și practical pentru PLC și contribuția la dezvoltarea organizațiilor și a rețelelor acestora care se ocupă de PLC-uri (în conformitate cu modelul american de „trusturi ale terenurilor”).

Proiectul va avea drept obiectiv în mod specific continuarea raționalizării eforturilor privind PLC-urile rețelelor existente de proprietari de terenuri (ELO) și organizații de conservare (Eurosit) prin crearea unei platforme commune/ secretariat PCL al celor două rețele („Coaliția proprietarilor de terenuri pentru conservare”).

Prin reunirea celor mai importante două comunități din sectorul privat de conservare a terenurilor într-o structură comună, proiectul va contribui în mod direct la dezvoltarea cadrului de recunoaștere și creștere a contribuției PLC la obiectivul de 30 % al Strategiei UE privind biodiversitatea și va permite transferul de cunoștințe între ONG-uri de mediu și proprietarii privați de terenuri (în ambele direcții).

 

REZULTATE PRECONIZATE

 • Coaliția Proprietarilor de Terenuri pentru Conservare (la nivelul UE și al Statelor member- structură funcțională și după finalizarea proiectului)

 • Rețeaua Ambasadorilor pentru Conservarea Terenurilor (Rețea funcțională și după finalizarea proiectului)

 • Grup de lucru (funcțional și după finalizarea proiectului) și document îndrumător cu privire la volunatariat și știință pentru PLC

 • Raport sinteză despre atelierul de lucru internaționale cu privire la voluntariatul pentru PLC

 • Coordonarea campaniei de voluntariat pentru conservarea terenurile private prin cel puțin 5 tabere de lucru în mai multe state member UE- rapoarte

 • Bază de date privind oportunitățile de voluntariat în PLC (ce va exista și după finalizarea proiectului)

 • Database on PLC volunteering opportunities (remaining in place after project period)

 • Rezumate ale BioBlitz-urilor pentru conservarea terenurilor private coodonate la nivelul a cel puțin 3 state member UE

 • Raport sinteză al atelierului de lucru international despre știința cetățenilor- propuneri de bune practici în știința cetățenilor și PLC ca și contribuții pentru documentul îndrumător

 • Aplicații de testare a măsurilor de conservare prin dreptul de servitute în cel puțin 10 cazuri la nivelul a cel puțin 5 state membre ale UE, acoperind o suprafață totală de cel puțin 500 ha, raport asupra cazurilor de testare, atelier de lucru internațional despre lecțiilor învățate; document de orientare privind utilizarea dreptului de servitute în UE

 • Raportarea și înregistrarea webinarelor pentru baza conceptuală a diferitelor tipuri de acorduri de conservare; document de orientare privind utilizarea acordurilor de conservare în UE

 • Raport de sinteză privind atelierul grupului de lucru al specialiștilor privind desemnarea și recunoașterea PPA în diferite state membre ale UE, inclusiv orientări practice și recomandări pentru proprietarii privați de terenuri

 • Raport de sinteză privind atelierul de lucru intern privind sistemele voluntare de etichetare pentru conservare și recunoaștere juridică pentru persoanele private; document de orientare privind sistemele voluntare de etichetare pentru conservarea privată

 • Analiză comparative a stimulentelor financiare pentru PLC și recomandări de armonizare și reformare a sustemelor de impozitare pentru o mai bună stimulare a conservării terenurilor private

 • Raport și înregistrarea webinar-ului privind deducerea impozitelor și donațiile transfrontaliere cu recomandări pentru reforma legală și administrativă a cadrelor reglementărilor naționale

 • Raport de sinteză cu privire la cazurile-test pentru schemele de plată bazate pe rezultate

 • “Clearing house” privind mecanismele de finanțare pentru ONG-urile de conservare active în PLC

 • Crearea unui fond de proiecte pentru idei de implementare a PLC

 • Curricula și raportul de sinteză al Taberei de Instrucție în Finațele Conservării

 • Raport cu privire la cazurile test și a webinariilor cu privire la standardele și practicile pentru PLC a cel puțin 10 studii de caz din Europa; standarde și bune practici pentru PLC pentru fiecare instrument PLC identificat în UE.

 • Materiale de comunicare și publicații despre PLC (website, fluturași, articole, broșuri, newsletter, raport layman, social media)

 • Manual pentru conservarea naturii pentru proprietarii private de terenuri

 • Curricula pentru 4 cursuri de formare

 • Raport de sinteză privind conferința de încheiere

 • Cel puțin o întâlnire națională cu managerii terenurilor protejate în regim privat în Italia și una în Portugalia, procedure ale întâlnirilor naționale din Italia și Portugalia

 • Cel puțin 3 întâlniri cu alte rețele europene și internaționale, rapoarte ale întâlnirilor

 • Participarea la cel puțin 5 evenimente externe

 • Raport de monitorizare a proiectului

 • Planul post-LIFE

 

CONSORȚIU

Coordonatorul proiectului: Eurosite

Proiectul este implementat în următoarele țări: Belgia (Flandra), Republica Cehă, Estonia, Franța, Germania, Italia, Letonia, Portugalia, România (Transilvania), Spania, Olanda.

Status Proiect

ACTIVITĂȚI PLANIFICATE

 

Activități de implementare

 • Guvernanța în materie de conservare a terenurilor private
 • Implicarea cetățenilor în conservarea terenurilor private
 • Instrumente de conservare a terenurilor private
 • Stimulente financiare și finanțare pentru conservarea terenurilor private
 • Standarde și practice pentru conservarea terenurilor private

Acțiuni de comunicare și diseminare a lecțiilor învățate prin proiect

 • Comunicare
 • Manualul proprietarului pentru conservarea terenurilor
 • Instruirea proprietarilor de terenuri în conservare
 • ELCN/ELO – Conferința pentru conservarea terenurilor private

Managementul de proiect și monitorizare

 • Management de proiect
 • Crearea de rețele
 • Monitorizarea proiectului
 • Planul post-LIFE

Disclaimer

Proiectul "Rețele europene pentru protejarea terenurilor private" (LIFE19 PRE/NL/000003) este finanțat prin programul LIFE al Comisiei Europene

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității din Transilvania
TOP