Târnava Mare - asigurând viitorul peisajului HNV transilvănean

Dezvoltarea planului de management oficial, construirea capacităților locale și asigurarea managementului durabil al zonei Târnava Mare

Finanțat de: UK Darwin Initiative

Durată proiect: 2010 – Dec 2012 (2 ani)

Buget: £156,700

Obiective Proiect

În 2010, UK Darwin Initiative a acordat Fundației ADEPT o subvenție post-proiect, căutând să elaboreze un plan oficial de management care să încurajeze sprijin din partea statului, continuând să dezvolte capacitatea locală și să asigure o gestionare durabilă a zonei Târnava Mare.

Proiectul a urmărit, de asemenea, conservarea biodiversității zonei și lăsarea unei moșteniri legate de o capacitate sporită de conservare a peisajelor HNVF și pentru alte zone din România.

Principalele activități vizate au fost: crearea unei baze de date pentru monitorizarea stării habitatelor/speciilor; elaborarea unor linii directoare de gestionare, testarea punerii în aplicare a acestor linii directoare și elaborarea unui plan de gestionare integrat; organizarea atelierelor de instruire pentru a pregăti agricultorii cu privire la modul de comercializare a produselor lor mai bune; promovarea certificării de către Forest Stewardship Council (FSC) a zonelor împădurite; publicarea informațiilor legate de importanța și valoarea în conservarea peisajelor HNVF (prin buletine informative, tabere școlare, formarea cadrelor didactice etc.)

Scopul proiectului a fost împărțit în trei componente:

 • Consolidarea măsurilor de gestionare elaborate în cadrul proiectului principal într-un plan oficial de gestionare care să stimuleze sprijinul oferit din partea statului.
 • Dezvoltarea capacității locale, pentru a asigura o bună gestionare a zonei proiectului și o conservare a biodiversității remarcabile.
 • Moștenire mai largă în România a capacităților sporite de conservare a peisajelor cu Înaltă Valoare Naturală(HNVF).

Status Proiect

În cadrul proiectului am publicat un plan cadru de management, în decembrie 2012. Cu toate acestea, sprijinul statului nu a început încă, deoarece planul nu a fost încă recunoscut în legislația românească și nu va fi până cel puțin în 2015 când a fost elaborat un plan de management combinat cu Zona Podișul Hârtibaciului Natura 2000.

Fermierii care administrează 24.505 ha de pășuni beneficiază acum de plăți din cadrul schemelor de agromediu pentru pășunat în zone HNV, pentru a sprijini agricultura "favorabilă biodiversității", ca urmare a activităților de consiliere agricolă din cadrul proiectului.

De asemenea, s-au stabilit programe de educație științifică și tehnică pentru identificarea, conservarea și utilizarea durabilă a terenurilor bogate în biodiversitate.

Proiectul a reușit să lase o moștenire în România a capacității sporite de conservare a peisajelor HNVF. Proiectul a facilitat cooperarea între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Mediului și a lucrat cu fermieri mici din zonă. În acest scop, proiectul a sporit utilizarea schemelor de plăți pentru agromediu și a oferit instruire formală în domenii relevante pentru a încuraja gestionarea durabilă a terenului, astfel încât valoarea potențială a peisajelor bogate în biodiversitate să poată fi pe deplin realizată. Deoarece sistemele de agromediu sunt legate direct de biodiversitate (pe baza numărului de specii indicatoare dintr-o suprafață de teren), spre deosebire de producția agricolă, fermierii sunt încurajați să-și gestioneze terenurile în modul cel mai pozitiv în ceea ce privește biodiversitatea, deoarece acest lucru va avea, la rândul său, efect pozitiv asupra veniturilor.

Folosind această abordare și prin implementarea unei baze de date pentru monitorizarea nivelurilor speciilor indicator, biodiversitatea poate fi monitorizată în mod eficient, iar declinul speciilor abordate poate fi oprit. Ca urmare a creșterii plăților pentru agromediu, s-a indicat faptul că fermierii locali primesc venituri mai mari decât înainte (deși nu au fost furnizate dovezi clare despre acestea).

Au fost obținute două diplome de masterat și 35 de calificări acordate localnicilor.

463 de persoane au fost implicate într-o formă de instruire, în timp ce 6 articole au fost acceptate pentru publicare în reviste evaluate de omologi și am participat la 20 de conferințe în care am difuzat lucrările.

FSC (singura schemă de certificare a pădurilor aprobată de ONG-uri majore de mediu, cum ar fi WWF) de aproape 20 000 de hectare va contribui la asigurarea conservării biodiversității în mare parte a zonei împădurite. Proiectul și publicațiile produse subliniază importanța ridicată a biodiversității pe care peisajele agricole non-intensive o pot oferi în Europa și, ca rezultat, este subliniată chiar importanța acestui tip de proiect în acest context.

Pe lângă conservarea biodiversității, proiectul a susținut îmbunătățirea mijloacelor de existență a populației locale și o îmbunătățire a calității laptelui pentru ca aceste comunități să devină viabile din punct de vedere comercial, generând un venit suplimentar total de 16.000 EUR / lună pentru 100 de producători de lactate.

Proiectul a vizat, de asemenea, instruirea a sute de localnici în managementul durabil și cu privire la valoarea conservării zonelor pădurilor și pajiștilor, care pot fi acum demonstrate vizual după cartografiere peisagistică a peisajului și după baza de date actualizată pentru a monitoriza speciile indicator (ghiduri care au fost dezvoltate în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca).

În cadrul proiectului au fost stabilite parteneriatele cu universitățile locale pentru a colabora în planificarea managementului, iar un membru senior al echipei a fost implicat în editarea revistei “Contribuții Botanice” a Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

ADEPT este membru al Comitetului Național de Monitorizare și șef al grupului de lucru pe agro-mediu și dezvoltare rurală al CEEweb (o organizație umbrelă a ONG-urilor din regiune).

În urma comunicării cu consumatorii, dezvoltarea politicii se realizează prin cooperarea cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România, care la rândul său acționează ca un "ghișeu unic pentru agricultori" oferind o gamă largă de subiecte legate de mijloacele lor de trai.

Informații esențiale despre realizările din cadrul proiectului:

 • primul plan de management pentru un peisaj HNV din România;
 • bază de date inovatoare care utilizează GIS a fost dezvoltată și funcțională și accesibilă tuturor celor implicați în managementul habitatelor / speciilor din zonă;
 • dezvoltarea capacității locale - producătorii de lapte produc lapte de calitate superioară și beneficiază de vânzarea acestui lapte la rate mult mai mari decât era posibil anterior;
 • 19.675 ha de pădure au fost certificate FSC;
 • 463 de persoane au beneficiat de o formă de instruire;
 • Peste 500.000 de persoane au fost informate (direct și indirect) de strategia media a proiectului;
 • Proiectul s-a dovedit a genera o valoare financiară excelentă: peste 8 £ generate pentru protecția locală a biodiversității legate de mijloacele de trai din fiecare £ 1 investit. Acest lucru a maximizat rezultatele proiectului original și a întărit semnificativ impactul și moștenirea acestuia pe termen lung. Aceasta conferă zonei un viitor mai sigur. De asemenea, reprezintă recunoașterea avantajelor științifice și a bunelor practici sociale, de mediu și de dezvoltare care sunt puse în aplicare prin proiect.
 • proiectul a primit premiul "Cea mai bună comunicare PAC" de către Comisia Europeană(din 118 proiecte candidat);
 • Fauna & Flora International a declarat că este un model de dezvoltare locală integrată. 

Responsabili Proiect

Cristi Gherghiceanu

Președinte Executiv
Fundația ADEPT Transilvania

Buletinele informative ale Darwin Initiative evidențiază proiectul ADEPT

Buletinele informative ale Darwinn Initiative sintetizează câteva concepte fundamentale ale proiectului ADEPT (importanța europeană și globală a biodiversității peisajelor create de om și rolul cheie jucat de fermieri în menținerea unor astfel de peisaje) și descriu unele rezultate ale proiectului, în special cercetarea și abordarea practică în gestionarea specifică a agriculturii și legătura dintre menținerea unei biodiversități ridicate și stimulente economice pentru a promova gestionarea continuă a biodiversității prin  corelarea agriculturii cu Înaltă Valoare Naturală de veniturile agricole.

Parteneri Proiect

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității din Transilvania
TOP