Politica de confidențialitate

Confidenţialitatea şi protecţia datelor cu caracter personal 

FUNDATIA ADEPT se angajează să protejeze confidenţialitatea informaţiilor aduse la cunoştinţa sa. În cadrul acestei obligaţii fundamentale, FUNDATIA ADEPT se angajează să protejeze şi să folosească în mod corespunzător informaţiile cu caracter personal (denumite uneori „informaţii personale identificabile” sau "PII") care au fost colectate prin intermediul website-urilor sale. În general, intenţia noastră este să colectăm numai datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-urilor noastre si care sunt minim necesare pentru a putea oferi informaţii privind serviciile FUNDATIEI ADEPT si oportunităţile de angajare. Vă rugăm să citiţi această Declaraţie privind confidenţialitatea online a datelor („Declaraţia privind Confidenţialitatea Online” sau „Declaraţia de Păstrare a Confidenţialităţii”) pentru a afla mai multe informaţii despre modul în care colectăm, utilizăm, transmitem şi protejăm PII pe care le-am obţinut.

Colectarea şi utilizarea PII 

Obţinem date cu caracter personal despre dumneavoastră dacă vă decideţi să le furnizaţi – de exemplu pentru a contacta persoane prin poştă sau pentru a vă înregistra pentru anumite servicii. Odată ce aţi înregistrat şi/sau aţi transmis date cu caracter personal pe website-urile noastre, aţi fost de asemenea de acord cu folosirea acestor date în conformitate cu această Declaraţie de Păstrare a Confidenţialităţii. Datele dvs. personale nu sunt folosite în alt scop decât daca obţinem permisiunea dvs. sau dacă se cere sau se permite prin lege sau standarde profesionale. De exemplu, dacă ne trimiteţi un mesaj prin email solicitând informaţii despre  FUNDATIA ADEPT, vom folosi adresa dvs. de email şi alte informaţii pe care ni le furnizaţi  pentru a răspunde solicitării dvs.  Dacă ne trimiteţi un curriculum vitae (CV) pentru a candida online pentru o poziţie în cadrul FUNDATIEI ADEPT, vom folosi informaţiile oferite de dvs. pentru a identifica o poziţie corespunzătoare disponibilă în cadrul FUNDATIEI ADEPT. FUNDATIA ADEPT colectează în general numai informaţiile personale necesare pentru a răspunde solicitării vizitatorului. În situaţiile în care sunt necesare informaţii suplimentare, opţionale, veţi fi informat în acest sens  în respectiva etapă a colectării datelor. FUNDATIA ADEPT colectează informaţii personale cu caracter confidenţial numai când persoanele respective oferă în mod voluntar aceste informaţii sau atunci când este necesar sau permis a se colecta asemenea informaţii prin lege sau standarde profesionale. Informaţiile cu caracter confidenţial pot include date personale referitoare la rasa, etnia unei persoane, convingeri politice, afilierea la un sindicat, convingeri religioase sau alte convingeri similare, sănătate fizică sau mentală, viaţa sexuală sau cazier judiciar. Rămâne la latitudinea dvs. când doriţi să oferiţi FUNDATIEI ADEPT informaţii confidenţiale şi sunteţi rugat să nu furnizaţi  în niciun fel de condiţii informaţii către FUNDATIA ADEPT, decât dacă sunteţi de acord cu utilizarea acestora de către FUNDATIA ADEPT scopuri comerciale legitime şi cu transferul şi stocarea unor asemenea informaţii în bazele de date ale FUNDATIEI ADEPT.  În situaţia în care doriţi să aflaţi dacă furnizarea către FUNDATIA ADEPT a unor informaţii confidenţiale este sau poate fi necesară sau corespunzătoare unor anumite scopuri specifice, vă rugăm să contactaţi FUNDATIA ADEPT la adresa indicată mai jos.

Colectarea automată a PII 

În unele situaţii, FUNDATIA ADEPT colectează automat anumite tipuri de informaţii când vizitaţi website-urile noastre sau prin intermediul emailurilor pe care le schimbăm.  Tehnologiile automate pot include utilizarea fişierelor log generate la nivelul serverului web pentru a colecta adresele IP, "cookies", şi tehnologiile de tip „web beacons”. Colectarea acestor informaţii ne va permite o mai bună înţelegere şi îmbunătăţire a performanţei, nivelului de utilizare şi eficienţei website-urilor FUNDATIEI ADEPT şi măsurarea eficienţei activităţilor noastre de marketing.

Adresele IP 

O adresă IP este un număr alocat computerului dvs. ori de câte ori accesaţi internetul. Acesta permite computerelor şi serverelor să se recunoască şi să comunice între ele. Adresele IP de la care par a proveni vizitatorii pot fi înregistrate în vederea securităţii IT şi a diagnosticării sistemului. Aceste informaţii pot fi, de asemenea, folosite în formă consolidată pentru realizarea unor analize ale trendului şi performanţei site-ului web.

Cookies

Un "cookie” este un text scurt pe care un site Web îl introduce în fişierul de tip cookie al browser-ului dvs şi care permite site-ului să  îşi amintească cine sunteţi.  Cookies nu pot fi folosiţi pentru a rula programe sau a introduce viruşi în computerul dvs.  FUNDATIA ADEPT foloseşte cookies exclusiv în conformitate cu legile aplicabile. Cookies singure nu ne spun adresa dvs. de email şi nici nu vă identifică în alt fel pe dvs. personal.  Dacă vizitaţi website-ul FUNDATIEI ADEPT, noi folosim cookies pentru a realiza statistici consolidate care ne ajută să stabilim ce domenii ale site-ului sunt preferate de către vizitator. Dacă ulterior vă înregistraţi pe website-ul FUNDATIA ADEPT, aceste informaţii pot fi asociate unui cookie pentru a facilita şi personaliza informaţia dvs. introdusă online (de ex. prin transmiterea unui mesaj de întâmpinare când reveniţi sau asigurarea accesului dvs. la informaţiile dvs. de înregistrare). Aveţi opţiunea de a accepta sau nu cookies. Va puteţi instala browserul  pentru a vă informa  când primiţi un cookie sau pentru a-l respinge. Trebuie însă să ştiţi că dacă nu acceptaţi cookies, s-ar putea să nu puteţi accesa pe deplin toate facilităţile website-ului nostru.

Tehnologii de tip "Web beacons”

Un web beacon este un mic fişier imagine în cadrul unei pagini web care poate fi folosit pentru a colecta anumite informaţii de pe computerul dvs. ca de ex., adresa IP, momentul în care a fost vizitat conţinutul, tipul de browser şi existenţa cookies instalate anterior de acelaşi server. FUNDATIA ADEPT foloseşte web beacons exclusiv în conformitate cu legile aplicabile.FUNDATIA ADEPT sau furnizorii săi de servicii pot folosi web beacons pentru a urmări eficienţa unor site-uri web ale unor terţe părţi care ne furnizează servicii de recrutare sau marketing sau pentru a realiza statistici consolidate ale vizitatorilor şi a gestiona cookies.Aveţi opţiunea de face unele web beacons inutilizabile prin respingerea fişierelor cookies asociate. Fişierul web beacon poate în continuare înregistra o vizită anonimă de pe adresa dvs. IP, dar informaţiile oferite de cookie nu vor fi înregistrate. În unele dintre comunicările noastre, s-ar putea să confirmăm adresa de email a unui destinatar prin linkurile încorporate în mesaje. Noi colectăm aceste informaţii pentru a măsura interesul utilizatorilor şi a facilita informarea viitoare a utilizatorului.

Transmiterea şi transferul PII

Noi nu transmitem informaţii personale unor terţe părţi neafiliate, exceptând situaţiile în care acest lucru este necesar pentru nevoile noastre legitime profesionale şi comerciale, pentru a răspunde solicitărilor dvs. şi/sau dacă se cere sau este astfel permis prin lege sau standarde profesionale. În unele situaţii, FUNDATIA ADEPT poate, de asemenea, transmite PII despre dvs. unor diverse companii externe sau furnizori de servicii care lucrează în numele nostru pentru a răspunde solicitărilor dvs.  În plus, FUNDATIA ADEPT poate transfera anumite PII dincolo de graniţele geografice către alte firme membre ale FUNDATIEI ADEPT sau companii externe care lucrează cu noi sau în numele nostru. FUNDATIA ADEPT poate, de asemenea, stoca PII într-o altă jurisdicţie decât aceea unde aveţi dvs. sediul. Prin furnizarea PII pe website-ul FUNDATIEI ADEPT, vizitatorii sunt de acord cu acest transfer şi/sau stocarea transfrontalieră a datelor lor. FUNDATIA ADEPT poate, de asemenea, divulga PII în legătură cu vânzarea, cesiunea sau transferul în alt fel al unor activităţi, pe site-ul la care se referă datele pentru a răspunde cererilor din partea guvernului sau autorităţilor abilitate să aplice legea sau atunci când se cere prin legile aplicabile, hotărâri judecătoreşti sau reglementări guvernamentale. Aceste divulgări pot fi de asemenea necesare în cazul unui audit al confidenţialităţii sau securităţii datelor şi/sau pentru a investiga sau a răspunde unei reclamaţii sau în cazul apariţiei unui element de risc pentru securitatea datelor. FUNDATIA ADEPT nu vinde PII nici unor terţe părţi.  De asemenea, FUNDATIA ADEPT nu va transfera PII furnizate de dvs. nici unor terţe părţi pentru a fi utilizate in scop de marketing.

Copii

FUNDATIA ADEPT înţelege importanţa protejării caracterului confidenţial al datelor cu caracter personal referitoare la copii, în special într-un mediu online. Website-ul nostru nu este conceput intenţionat pentru copii şi nici nu se adresează direct copiilor sub vârsta de 13 ani. Politica noastră este ca niciodată să nu colectăm sau să păstrăm în mod deliberat informaţii despre vreo persoană sub vârsta de 13 ani, exceptând situaţia în care acest lucru face parte dintr-un angajament de a furniza servicii profesionale.

Opţiuni 

Aveţi mai multe opţiuni cu privire la utilizarea website-ului nostru. În general, nu vi se cere să furnizaţi nici o PII când vizitaţi website-ul nostru, dar FUNDATIA ADEPT v-ar putea solicita să oferiţi anumite PII pentru a putea primi informaţii suplimentare despre serviciile şi/sau evenimentele noastre. În anumite situaţii, website-ul nostru ar putea să vă ceară permisiunea pentru a utiliza PII dvs, şi puteţi accepta sau declina aceste utilizări. Dacă optaţi pentru anumite servicii sau comunicări, spre exemplu o comunicare informativă electronică  (e-newsletter), vă veţi putea dezabona în orice moment, urmărind instrucţiunile incluse în fiecare comunicare.  Dacă doriţi să nu mai beneficiaţi de un serviciu sau comunicare, vom încerca să eliminăm datele dvs. cu caracter personal imediat, deşi este posibili să vă solicităm informaţii suplimentare înainte de a vă putea procesa cererea.   După cum este specificat mai sus, dacă doriţi să împiedicaţi cookies să vă urmărească pe măsură ce navigaţi pe website-ul nostru, vă puteţi reseta browserul pentru a refuza toţi cookies sau pentru a indica transmiterea unui cookie. Trebuie să reţineţi însă că dacă alegeţi să refuzaţi prezenţa cookies, anumite porţiuni ale website-ului nostru s-ar putea să nu opereze la parametri normali.

Acces

Dacă aţi trimis date cu caracter personal la FUNDATIA ADEPT, aveţi dreptul la un acces rezonabil la aceste date pentru a rectifica orice inexactităţi. Puteţi, de asemenea, face o cerere de actualizare sau eliminare a informaţiilor referitoare la dvs. contactând  contact@fundatia-adept.ro, şi vom depune toate eforturile rezonabile şi practice pentru a răspunde prompt cererii dvs., atâta vreme cât aceasta se conformează legilor aplicabile şi standardelor profesionale.

Securitatea şi integritatea datelor

FUNDATIA ADEPT a implementat politici şi proceduri de securitate rezonabile pentru a proteja informaţiile cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare, modificării sau distrugerii neautorizate a acestora. Însă, cu toate eforturile depuse de FUNDATIA ADEPT, nu se poate garanta o securitate absolută împotriva tuturor riscurilor. În cea mai mare măsură posibil, accesul la datele dvs. cu caracter personal este strict limitat la acele persoane care au nevoie să le cunoască. Persoanele care au acces la aceste date trebuie să menţină confidenţialitatea acestora. De asemenea, facem eforturi rezonabile pentru a păstra informaţiile cu caracter personal doar atâta timp cât este necesar pentru a ne conforma cererii din partea unei persoane sau până când persoana respectivă solicită eliminarea lor.

Linkuri către alte website-uri 

Dorim să vă informăm că website-ul FUNDATIA ADEPT ar putea conţine link-uri către alte website-uri, inclusiv website-uri ale unor alte firme membre FUNDATIA ADEPT care nu sunt guvernate de această Declaraţie de Păstrare a Confidenţialităţii, ci de alte declaraţii de confidenţialitate care ar putea fi diferite.  Recomandăm utilizatorilor să analizeze politica de păstrare a confidenţialităţii de pe fiecare site web vizitat înainte de a divulga informaţii cu caracter personal.

Modificări aduse acestei politici 

FUNDATIA ADEPT poate modifica această Declaraţie de Păstrare a Confidenţialităţii pentru a reflecta practicile noastre actuale în acest domeniu. Când vom aduce modificări acestei declaraţii, vom modifica data la care informaţiile au fost actualizate  (“updated”) din partea de sus a acestei pagini. Vă recomandăm să recitiţi periodic această Declaraţie de Păstrare a Confidenţialităţii pentru a vă informa asupra modului în care FUNDATIA ADEPT vă protejează informaţiile.

Întrebări referitoare la politica privind confidenţialitatea şi aplicarea acesteia 

FUNDATIA ADEPT se angajează să protejeze confidenţialitatea online a datelor dvs. cu caracter personal. Dacă aveţi întrebări sau comentarii asupra modului în care administrăm datele dvs. cu caracter personal vă rugăm să ne contactaţi la adresa  contact@fundatia-adept.ro. Puteţi folosi această adresa şi pentru a ne comunica orice întrebări cu privire la respectarea Declaraţiei noastre de Păstrare a Confidenţialităţii Online.

1) Oriunde apar pe acest site web termeni precum, “FUNDATIA ADEPT,” “noi,” “noastre,” şi  “pe noi/nouă”, aceştia se referă la FUNDATIA ADEPT (“aici treci denumirea din statutul asociatiei”), inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor şi/sau la oricare alte  firme membre afiliate la reţeaua FUNDATIEI ADEPT.

 

TOP