Povestea noastră

Atunci când ADEPT și-a început activitatea, în 2004, aceste tipuri de peisaje semi-naturale create de om nu beneficiau de sprijin. Recent, factorii de decizie politici au apreciat din ce în ce mai mult beneficiile sociale, economice și de mediu oferite de aceste sisteme de agricultură. Fundația ADEPT este mândră că a contribuit la această schimbare în politicile naționale și europene.

În cei peste 14 ani de activitate, ADEPT a crescut de la un proiect local la un ONG cu influență națională și europeană. Puterea de a influența politicile de mediu și agro-mediu derivă din faptul că propunerile sale se bazează pe experiența practică și din proiectele inovatoare pe care le desfășoară pe teren.
ADEPT colaborează cu fermieri, comunități locale, universități și alte ONG-uri; precum și cu Ministerele Guvernului României pentru a găsi soluții la problemele care amenință supraviețuirea acestor peisaje remarcabile și a comunităților locale de fermieri.

Este necesară o abordare inovatoare pentru ca aceste peisaje și comunități să supraviețuiască în secolul al XXI-lea. Fundația ADEPT desfășoară un program integrat, care unește beneficiile economice și sociale cu conservarea biodiversității, precum și cu creșterea capacității locale pentru o bună gestionare în viitor.

Activitățile noastre

Biodiversitate

Sondajele de teren ale habitatelor și speciilor, derulate de ADEPT, au condus la includerea zonei în rețeaua Natura 2000 a UE. Acum analizăm relațiile dintre sistemele agricole tradiționale și fauna sălbatică din zona proiectului, semnificative pentru strategiile de conservare la nivel european.

Vezi detalii

Comunitate

Dezvoltăm și derulăm cursuri de formare și programe de conștientizare a comunităților locale și a publicului larg: cărți, programe școlare, postere și festivaluri locale, esențiale pentru a dobândi sprijin local pentru conservarea și cunoașterea potențialelor beneficii economice.


Vezi detalii

Agricultură

Dezvoltăm stimulente pentru ca populația locală să beneficieze de conservarea biodiversității, inclusiv măsuri practice și eficiente de agromediu adaptate zonei și granturi bazate pe recunoașterea peisajului ca sit Natura 2000 și ca peisaj cu Înaltă Valoare Naturală.


Vezi detalii

Inovare

Dezvoltarea și promovarea unei mărci legate de biodiversitatea ridicată a zonei va ajuta economia locală. Promovăm standarde înalte de calitate și marketing pentru a adăuga valoare produselor alimentare și altor produse locale, inclusiv turismului rural responsabil.


Vezi detalii

Câteva activități importante din ultimii 18 ani de ADEPT

Vizite VIP

Vizitele VIP au avut un impact puternic asupra opiniei locale, precum și asupra înțelegerii de către factorii de decizie a importanței acestor comunități și peisaje, contribuind totodată la creșterea viabilității economice locale.

Rețeaua Natura 2000

ADEPT a promovat cu succes includerea zonei Târnava Mare în rețeaua UE Natura 2000. Acesta este cel mai mare SCI din România în regiunea biogeografică continentală, acoperind aproximativ 85.000 ha.

Monitorizarea zonei

Derularea de activități de monitorizare a biodiversității și a aspectelor socio-economice ale zonei. Aceste activități generează date valoroase pe termen lung despre evoluția zonei: sociale, economice și naturale.

Sisteme inovatoare de cartografiere

Sisteme inovatoare de cartografiere GIS, dezvoltate pentru conservarea pe scară largă, sisteme ce pot fi reproduse și pot ajuta atât managementul conservării biodiversității, cât și managementul agricol.

Încurajăm cooperarea

Promovarea dezvoltării asociațiilor de fermieri: doar prin cooperare și colaborare, acești mici fermieri și comunități locale pot supraviețui.

Influențăm politici

8.000 ha în Târnava Mare primesc plăți compensatorii pentru buna gestionare a pășunilor. Au fost dezvoltate noi măsuri de agromediu, astfel încât toți fermierii din România să fie sprijiniți să-și mențină pășunile.

Educație

Cursuri de formare pentru micii fermieri în igienă alimentară, agro-turism, contabilitate etc. Cursuri despre cunoașterea mediului destinate motivării copiilor, pentru ca aceștia să se implice pe viitor în protejarea zonei.

Marketing Inovativ

Branding și adăugare de valoare produselor locale, creșterea veniturilor fermierilor legate de valoarea naturală deosebită a zonei și de înaltă calitate a produselor lor. Dezvoltarea de aplicații mobile.

Comunicare

Materiale informative, ghiduri despre speciile de floră și faună din zonă, publicații realizate pentru utilizare lor pe termen lung în zonă și mai larg, în Transilvania, pentru fermieri, școli și vizitatori.

Centre de Colectare Lapte

ADEPT a contribuit la autorizarea a 8 centre de colectare lapte în satele din zonă, a furnizat echipamente de testare a laptelui pentru a monitoriza menținerea standardelor de calitate și a organizat cursuri de instruire pentru micii fermieri locali.

Diversificarea veniturilor

Formarea unei asociații a furnizorilor de servicii turistice, construirea unui traseu de biciclete (100 km ce leagă opt sate săsești cu Sighișoara), trasee de mers pe jos. Totodată am organizat cursuri de formare pentru ghizi locali și cursuri de agroturism.

Revitalizarea meșteșugurilor locale

Am înființat și deschis un atelier de ceramică în Saschiz, al cărui scop este acela de a relansa meșteșugurile tradiționale din Târnava Mare, pentru a promova cultura și istoria fascinante ale zonei și pentru a îmbunătăți veniturile comunității locale.

Călătoria noastră

Parcurs

Începutul - în pajiștile cu flori de câmp ale satului

Darwin și Orange ne ajută să începem. Desfășurăm activități locale cu comunități și peisaje agricole.

Devenim cunoscuți la nivel național după vizita Prințului Charles și a fondatorului organizației Slow Food, Carlo Petrini. Începem activități la nivel național în strânsă cooperare cu alte ONG-uri din domeniul conservării naturii.

Influența ADEPT ajunge în Europa. Ne alăturăm unei coaliții mai largi de politici europene privind conservarea peisajelor agricole cu înaltă valoare naturală. Devenim un ONG recunoscut în Europa pentru protejarea comunităților și terenurilor agricole de mici dimensiuni.

Influența politicilor noastre crește, astfel încât activitățile locale au ecou la nivel național. Crește și influența la nivel european. Nu uităm de unde am pornit: proiecte practice pe teren.

Ne implicăm în diferite proiecte internaționale. Continuăm să inovăm și să ne gândim la noi modalități de a aduce beneficii comunității locale.

Combinația pe care ADEPT o face între munca practică și politicile de dezvoltare comunitară devine interesantă: este o formulă neobișnuită de succes. Câștigăm premiul întâi la nivel european, în 3 ani consecutiv, pentru comunicare inovatoare cu fermierii. Acest lucru ne ajută să influențăm în continuare politicile la nivel european.

ADEPT își reevaluează strategia cu ajutorul organizației Fauna and Flora International: scopul este cel de a consolida rezultatele locale și naționale pe termen lung prin întărirea capacităților echipei ADEPT și prin înființarea asociațiilor și a confederațiilor pentru micii fermieri.

2000 • John Akeroyd descoperă importanța
peisajului și a florilor de câmp.
2003

• Banca Mondială finanțează un studiu de fezabilitate al Fundației ADEPT.

2004

Ne înregistrăm ca fundație dedicată conservării biodiversității prin agricultură. Nat Page, John Akeroyd și Cristi Gherghiceanu sunt membri fondatori.

2005

•  Programul britanic Darwin Initiative ne finanțează primul proiect:  conservarea peisajului și a comunităților locale din Târnava Mare.

• Orange România oferă co-finanțare, iar colaborarea noastră continuă până în prezent. 
Acum activitățile Fundației ADEPT pot începe.

2006

• ADEPT se mută în biroul de la Saschiz.
• ADEPT primește Premiul Bucharest Business Week pentru dezvoltare rurală.
• ADEPT dezvoltă măsuri de sprijin financiar pentru conservarea pajiștilor, ajutând astfel sute de mii de mici fermieri să-și gospodărească în continuare pajiștile bogate în flori de câmp.
• John Akeroyd publică lucrarea „Peisajul Istoric al Satelor Sasești din Sudul Transilvaniei”.
• Echipa dobândește competențe în marketing și în prelucrarea produselor alimentare.
• ADEPT se alătură organizației Slow Food.

2007

• Fondatorul organizației Slow Food, Carlo Petrini, ne vizitează
• Are loc prima vizită a Prințului Charles. Primim o finanțare de la Prince of Wales Charitable Foundation pentru campania de sprijin a micilor producători.
• Finanțare de la Environment for Europe (UK) pentru a-i ajuta pe fermieri să-și cunoască obligațiile și oportunitățile lor în Uniunea Europeană.
• Angajații Orange Romania se implică în activități de voluntariat.
• Capacitatea de comunicare esențială este îmbunătățită: Orange Romania donează mașini și echipamente de birou.
• Primele piețe ale fermierilor sunt testate de ADEPT în București și în alte orașe.

2008

• Finanțare de la Ministerul Mediului pentru desemnarea și protejarea sitului Natura 2000
• Proiectul UNDP de dezvoltare a comunității.
• Echipa dobândește competențe și experiență în agro-mediu, formare și management.

2009

• A doua vizită a Prințului Charles: Alteța Sa inaugurează Hambarul Alimentar din Saschiz.
• Încep granturile Innovation Norway, prin care se sprijină economiile satului, de exemplu prin înființarea centrelor de colectare a laptelui.
• Finanțare de la guvernul olandez pentru a crea o coaliție de conservare a pajiștilor cu înaltă valoare naturală.
• Echipa dobândește competențe în turism și în sporturi în aer liber, inclusiv în ciclism montan.
• Începe cooperarea cu Fauna and Flora International, consolidându-se sprijinul financiar pe termen lung, planificarea strategiilor, capacitatea de a munci în echipă.

2010

• Începe proiectul LIFE STIPA: acțiuni concrete de conservare și restaurare a pajiștilor, cursuri de formare adresate fermierilor, cursuri despre natură pentru elevi, crearea de micro-rezerve
•  Innovation Norway: se înființează centrele de colectare a laptelui, fermele devin viabile din punct de vedere economic, inversându-se efectul abrupt de scădere al numărului de vaci de lapte (indicator al viabilității comunității).
•  Conferința internațională dedicată pajiștilor cu înaltă valoare naturală de la Sibiu: 200 de persoane din 18 țări, inclusiv membri ai Comisiei UE.
•  ADEPT începe să participe la reuniunile UE de la Bruxelles, fiind consultată în privința viitoarelor politici.

2011

• Filmul Wild Carpathia, difuzat în întreaga lume, prezintă activitățile Fundației ADEPT.
• Ca rezultat al activităților fundației ADEPT, se stabilesc măsuri suplimentare de agro-mediu, acordându-se stimulente agricultorilor pentru conservarea pășunilor și fânețelor.
• Măsurile de conservare a pajiștilor propuse de ADEPT constituie cea mai mare schemă de agro-mediu în România:  230.000 fermieri, 1,2 milioane ha.Prima întrunire anuală a fermierilor în Sighișoara, unde se întâlnesc peste 200 de fermieri. Se naște o tradiție.
• Campania de marketing inițiată de ADEPT, „Să știm ce mâncăm, să știm de unde provine hrana noastră", finanțată de UE, ajunge la peste 1,5 milioane de telespectatori și contribuie la promovarea piețelor de fermieri în 4 orașe.
• Se construiește un traseu de mountain bike de 7 km, finanţat din fonduri norvegiene, prin Innovation Norway, într-un program de dezvoltare durabilă.

2012

• Finanțare UE pentru Educaţie şi Cultură: proiectul „Agrobiodiversitatea noastră”, în care sunt implicate 6 țări active în protejarea raselor tradiționale și a varietăților agricole.
• Finanțare UE prin Programul Cultura: proiectul „Flori de câmp în Europa”, ce include și organizația Plantlife (Marea Britanie): se creează „petece de pajiște”, tapiserie făcută din flori de câmp ce va fi prezentată în întreaga Europă.
• A treia vizită a Prințului Charles - Alteța Sa vede cum ADEPT aplică măsurile inovatoare de conservare a pajiștilor și vizitează micro-rezervele.
• Fundația Camelia Botnar încheie un parteneriat cu ADEPT pentru a reînvia arta pierdută a ceramicii locale: instruirea unor tineri în Marea Britanie și înființarea unei mici fabrici la Saschiz.
• Câștigând un concurs organizat la nivel eurpean, ADEPT obține finanțarea din partea European Outdoor Conservation Association pentru construirea unui traseu de mountain bike care leagă 3 sate.
• Fundația Orange preia de la Orange România sprijinul pe termen lung acordat Fundației ADEPT: susținerea continuă.
• Fundaţia ADEPT obţine premiul întâi al Comisiei Europene pentru activităţile de comunicare cu fermierii. 

2013

•  A treia întrunire a fermierilor la Sighișoara, ocazie cu care se furnizează informații și au loc discuții; întâlnirile devin tot mai populare, participă mai mult de 300 fermieri.
•  Echipa fundației ADEPT dobândește noi abilități de marketing și de comunicare.
•  Finanțare UEprin Facilitatea pentru Societatea Civilă: proiect care implică 10 țări balcanice, ce urmărește susținerea alimentelor tradiționale / regionale.
•  Comisarul Cioloș vizitează Fundația ADEPT, iar DG Agri face un film.
•  Traseele de mountain bike sunt folosite de mii de vizitatori și de sute de elevi ai școlilor locale.  ADEPT câștigă o finanțare din partea Elveției pentru a construi încă 80 km de pistă de biciclete care leagă 8 sate.
•  ADEPT câștigă finanțare de la guvernul elvețian pentru alte 2 proiecte: promovarea viabilității peisajelor și a comunităților de înaltă valoare naturală; promovarea  desemnării/ protejării produselor alimentare tradiționale.
•  Începe monitorizarea socio-economică pe termen lung, prin încheierea unui parteneriat strategic cu Operation Wallacea, ce aduce și beneficii comunitare.
•  ADEPT devine co-organizator al conferinței privind politicile de Agricultură și Dezvoltare Rurală din Bruxelles.
•  ADEPT este unul din membrii fondatori ai Confederației Asociațiilor Țărănești din România, ce are ca scop principal  promovarea intereselor celor 3 milioane de mici fermieri.
•  Fundaţia ADEPT obţine premiul întâi în Europa pentru comunicarea inovativă cu fermierii.

2014

• A patra întrunire la Sighișoara, fermierii având oportunitatea de a discuta cu Comisia Europenă. Sunt prezenți peste 300 de fermieri.
•  ADEPT câștigă competiția pentru cel mai bun proiect Natura 2000 în Europa, pentru beneficiile sociale și economice aduse zonelor protejate.
•  ADEPT reprezintă România în candidatura pentru Premiul Peisajului, acordat de către Consiliul Europei în cadrul Convenției Europene a Peisajului.

2017

Vrei să ne susții activitatea?

Parteneri Strategici

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității în Transilvania
TOP