Fundația Orange România

Sprijinul oferit de Orange România și, din 2013, de Fundația Orange România, a permis Fundației ADEPT să-și dezvolte un rol unic în România, contribuind la prosperitatea și stabilitatea economică a mii de mici fermieri, protejând în același timp peisajele cu Înaltă Valoare Naturală, unice în Europa. Fundația Orange România a cofinanțat toate activitățile ADEPT: măsuri inovatoare pentru susținerea comunităților agricole din zonă, legate de (și obținând beneficii directe din) conservarea peisajelor culturale cu Înaltă Valoare Naturală, în care trăiesc. Suportul Fundației Orange se concentrează pe creșterea viabilității economice a comunităților  de mici fermieri, folosind o abordare inovatoare în comunicarea cu fermierii și micii producători și în demararea activităților de dezvoltare economică și comunitară.

ADEPT a demonstrat cu succes că aceste peisaje pot fi o sursă de bunăstare economică rurală, identitate locală și mândrie națională. Orange / Fundația Orange a oferit un sprijin financiar direct ADEPT de peste 1 milion de euro în ultimii paisprezece ani: prin utilizarea optimă a posibilităților de finanțare, acest sprijin a crescut de 10 ori: activitățile ADEPT pe teren au avut ca rezultat venituri suplimentare pentru agricultori și comunitățile rurale din regiunea Târnava Mare cu peste 2 milioane de euro pe an. Dintre aceste activități pe teren, menționăm:

  • ajutând micii fermieri să-și îmbunătățească accesul la finanțarea UE (realizând o creștere de 7 ori a participării fermierilor la schemele de agromediu);
  • cursuri de formare a micilor fermierilor pentru a îndeplini standarde de calitate mai ridicate (cum ar fi igiena laptelui, care a dus la dublarea prețului laptelui obținut de fermieri de la procesatori) ajutând astfel la dezvoltarea marketingului și vânzării directe a produselor locale;
  • dezvoltarea de produse noi și promovarea produselor tradiționale;
  • înființarea grupurilor de producători și îmbunătățirea eficienței gestionării fermelor;
  • organizarea de piețe pentru produsele tradiționale și locale;
  • activități educaționale în școli.

Ca recunoaștere a importanței activităților de dezvoltare rurală și conservării biodiversității în zona Sighișoara-Târnava de peste 7 ani, în decembrie 2012, ADEPT a câștigat premiul întâi la nivel de UE pentru comunicarea cu fermierii și comunitățile rurale. Acest premiu câștigat de Fundația ADEPT, recunoscut ca model european de comunicare, se datorează legăturilor puternice cu Orange România, pe care sperăm că le va continua și pe viitor.

Pentru mai multe informații despre Fundația Orange și activitățile sale în sprijinul proiectului ADEPT, consultați  www.orange.ro/about/comunitate-ro.html.

Fundația Orange finanțează programe care îmbunătățesc viața comunităților dezavantajate. În 5 ani de activitate, Fundația Orange a investit peste 3,5 milioane de euro în proiecte de educație și dezvoltare digitală în zonele rurale și în proiecte de educație, sănătate sau culturale pentru integrarea socială a persoanelor cu dizabilități senzoriale.

Parteneri Strategici

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității din Transilvania
TOP