LIFE+

Proiectul ADEPT finanțat de LIFE + (STIPA) a avut ca scop îmbunătățirea stadiului de conservare a două habitate pășuni uscate prioritare în SCI Sighișoara-Tărnava Mare: pajiști semi-naturale uscate și fânețe cu substraturi calcaroase (Festuco-Brometalia), cu situri importante de orhidee și pășuni pasponiale subpanonice. Ambele habitate sunt incluse în Anexa I a Directivei habitate UE.

Proiectul a avut drept scop crearea unor planuri de acțiune pentru conservarea celor două habitate, prin stabilirea unei zone prioritare și a cinci micro-rezerve în anumite puncte hotărâte, care să includă acorduri de administrare simple și practice cu proprietarii de terenuri. De asemenea, s-a prevăzut includerea plăților pentru anumiți proprietari privați, dacă este necesar. În plus, proiectul ar sprijini comunitățile locale pentru a se asigura că acestea continuă sau revin la gestionarea tradițională a pășunilor. Pentru a încuraja conservarea pe termen lung a habitatelor, proiectul a avut ca scop să contribuie la elaborarea unui plan de management integrat pentru SPA / SCI și la elaborarea schemelor naționale și regionale de agromediu pentru perioada 2013-2019.

RESULTS

Proiectul STIPA și-a atins obiectivele generale, deși aceste obiective au fost ajustate în timpul proiectului. În urma unei mapări aprofundate și inovatoare a zonei proiectului, beneficiarul a constatat că habitatele vizate acoperă doar puțin peste jumătate din suprafața estimată inițial. Habitatele prioritare au acoperit un total de 5 895 de hectare. Ca urmare, obiectivele au fost ajustate, în timp ce încă se abordează aproximativ 80% din habitatele vizate anterior. Proiectul a aplicat trei metode de restaurare a habitatelor: curățarea pășunilor cu mașina de cosit Brielmeier, curățarea speciilor invazive la stâne și îmbunătățirea gestionării pășunatului de oi pe o suprafață mare. În total au fost efectuate plăți pentru restaurarea a 327,72 ha. Acest lucru a contribuit la crearea a șase micro-rezerve în zonă, dintre care patru sunt situate în hotspoturile privind biodiversitatea. (Opt panouri de informații au fost ridicate în limbile română și engleză).

Fundația ADEPT este inclusă ca un bun exemplu de IMM-uri verde în programul de asistență pentru respectarea normelor de mediu - vizitați site-ul web al Comisiei Europene sau consultați versiunea [.pdf] a CE.

În prezent, ADEPT este partener într-un alt Proiect LIFE +:  ELCN - Dezvoltarea unei rețele europene de conservare a terenurilor private.

Programul LIFE este instrumentul de finanțare al UE pentru mediul înconjurător și acțiune în domeniul climei. Obiectivul general al LIFE este acela de a contribui la punerea în aplicare, actualizarea și dezvoltarea politicii și legislației UE în materie de mediu și climă, prin cofinanțarea proiectelor europeane cu valoare adăugată.

Parteneri Strategici

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității din Transilvania
TOP