Fundatia ADEPT Transilvania a câștigat Premiul I în cadrul ceremoniei ECTN 2017

Fundatia ADEPT Transilvania a câștigat Premiul I la categoria “Destinatie a Turismului Cultural Durabil”, la ceremonia de decernare a premiilor ECTN 2017, in cadrul celei de-a 10-a conferințe internaționale “Valori Culturale, Diversitate și Patrimoniu: Piloni ai Turismului Durabil pentru Dezvoltare” Sibiu, România, pentru Traseul Biciclete din Transilvania pentru revitalizarea peisajului cultural Târnava Mare”.

2017 a fost desemnat Anul Internațional al Turismului Durabil pentru Dezvoltare de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite.

Aceasta este o oportunitate unică de a crește gradul de conștientizare cu privire la contribuția turismului durabil la dezvoltarea tuturor factorilor interesați (sectorul public și privat, factorii de decizie), stimulând toate părțile să colaboreze și generând o schimbare pozitivă a politicilor.
Rețeaua europeană de turism cultural (ECTN) a aderat la sărbătorile Anului Internațional prin promovarea rolului turismului în domeniul cheie al “Valorilor culturale, diversității și patrimoniului”.

Conferința, organizată de ECTN în strânsă colaborare cu Asociația de Turism Județean Sibiu și împreună cu Proiectul Interreg Europe CHRISTA – Cultură și Patrimoniu pentru un Turism Responsabil, Inovator și Durabil (2016 – 2020), a subliniat ultimele tendințe în domeniul valorilor culturale, diversității și patrimoniului în favoarea dezvoltării turismului durabil, inclusiv inovarea, creativitatea și dezvoltarea durabilă a produselor turistice.

Premiul anual ECTN sporește vizibilitatea destinațiilor turistice culturale europene, creează o platformă pentru schimbul de experiență și cunoaștere la nivel european și promovează crearea de rețele între destinații și se bazează pe un concurs în jurul temelor anuale în beneficiul destinațiilor, comunităților, întreprinderilor, cetățenilor și vizitatori.

Premiul ECTN din 2017 a adus în atenție rezultatele acțiunilor care au fost puse în aplicare și care au generat rezultate și realizări semnificative în funcție de destinațiile legate de: contribuția valorilor culturale la turismul durabil, diversitatea culturală, facilitățile de interpretare a patrimoniului cultural turistic, gestionarea durabilă a patrimoniului cultural, turismul cultural ca motor al dezvoltării durabile, destinații inteligente, marketingul local și brandingul destinațiilor culturale, inițiative privind eticheta patrimoniului european.