AgriSpin- Spațiu pentru Inovare în Agricultură

Agrispin sporește diseminarea inovațiilor agricole în comunitatea agricolă europeană, prin amplificarea exemplelor de bună practică în ceea ce privește sistemele de sprijin al inovării și prin studierea multifactorială a metodelor de stimulare a inovării și de eliminare a obstacolelor.

Finațat prin: Programul de cercetare și inovare al UE Horizon 2020

Durată proiect: 2014-2017 (3 ani)

Buget: 36.400 Euro

Obiective Proiect

AgriSpin speră să contribuie la efortul de consolidare a inovării în agricultura europeană prin stabilirea unei rețele puternice între partenerii proiectului, precum și prin extinderea relațiilor către rețele agricole europene și rețelele de inovare, proiecte dedicate inovării, finanțate de UE și politicieni, la nivel național și regional.

Astfel, AgriSpin intenționează să identifice cele mai bune practici inovatoare și totodată tipul de sistem de sprijin în inovare, ce reprezintă procesul optim pentru inovare.

Pentru a asigura diseminarea cunoștințelor acumulate prin proiect spre cât mai mulți factori interesați, AgriSpin a depus eforturi pentru crearea unei rețele europene puternice de consultanți, cercetători, experți organizaționali și companii inovatoare.

Prin stabilirea unei rețele puternice de inovare între partenerii proiectului AgriSpin, speră să contribuie la eforturile de consolidare a procesului de inovare în agricultura din Europa.

Status Proiect

Echipa științifică a AgriSpin a furnizat un cadru analitic bazat pe cele 13 vizite de lucru.

Echipa științifică a proiectului a rezumat și a elaborat concluzii din literatura de specialitate propunând definiții operaționale și o înțelegere a termenilor și conceptelor relevante pentru proiectul AgriSPIN. Reflecțiile echipelor de cercetare asupra a ceea ce reprezintă cuvinte, concepte și subiecte esențiale pentru AgriSpin sunt organizate în trei secțiuni. Acestea evidențiază:

 • o perspectivă structurală asupra componentelor de inovare (capitolul 3);
 • o perspectivă dinamică asupra componentelor de inovare (capitolul 4);
 • o selecție de concepte referitoare la serviciile de suport pentru inovare (capitolul 5).

Partenerii proiectului au dezvoltat un cadru conceptual pentru a facilita schimbul de cunoștințe existente privind inovațiile din agricultură, lanțurile de aprovizionare agricolă și zonele rurale.

Vizită de lucru în România

ADEPT a participat la vizitele de lucru, atelierele și seminariile organizate în cadrul proiectuilui și a fost gazda vizitei de lucru din perioada 4-8 iulie 2016.

Citiți raportul despre vizita de lucru din România (doar varianta în engleză).

În cursul acestei vizite, au fost analizate următoarele cazuri:

Piețe inovatoare: întreprendere socială - HNV SES Fruleco

Diversificarea produselor prin utilizarea resurselor locale, protejând astfel un peisaj unic în Europa. Ideea inițială de a construi o unitate de procesare a comunității aparține ADEPT și a apărut în 2005, în urma analizării cadrului legal general și a dificultăților întâmpinate de către micii fermieri în promovarea și vânzarea produselor lor. Așadar, echipa ADEPT a dezvoltat un proiect pentru construirea unei facilități comunitare, cu obiectivul de a demonstra că se poate construi o unitate ce respectă regulile minime de igienă alimentară impuse de UE și care poate fi o opțiune bună pentru viabilitatea economică a zonei Târnava Mare.
Descărcați abstractul.

Model stână de oi

Exemplu de metodă agricolă tradițională sprijinită prin expertiză tehnică. Proiectul a furnizat panouri solare pentru stâne, astfel încât ciobanii să își îmbunătățească condițiile de trai pe timp de vară, când stau cu turmele de oi pe dealuri (își pot încărca telefoanele mobile pentru a păstra legătura cu familiile sau pot să folosească apă caldă pentru a crește condițiile de igienă).
Descarcă abstractul.

Asociația Fermierilor din Viscri

ADEPT a dezvoltat asociații sătești ca centre de inovare și expertiză. Cu sprijinul Innovation Norway, ADEPT a dezvoltat un centru de colectare a laptelui pentru Asociația din satul Viscri. Prin îmbunătătțirea calității și cantității laptelui și asistarea în procesul de negociere cu companiile de procesare a laptelui, s-a reușit creșterea prețului laptelui obținut de către fermieri și s-a stopat declinul în numărul de vaci din zonă.
Descarcă abstractul.

Piețe inovatoare: întreprinderi private - Casa de pe Deal

O familie de mici producători local ce a beneficiat de măsura pentru instalarea tinerilor fermieri, parte a Planului Național de Dezvoltare Rurală. Proiecte integrate: casă de oaspeți, închiriere biciclete, producție la scară mică.
Descarcă abstractul.

Vizite de lucru

Vizitele de lucru reprezintă o ședintă transfrontalieră în care toți partenerii se întâlnesc pentru a evalua cele mai bune cazuri de practică în inovare ale țării gazdă.

 • 9-11 septembrie 2015- Vizită de studiu în Olanda. Accesați aici toate materialele relevante.
 • 14-16 septembrie 2015- Vizită de studiu în Belgia. Accesați aici toate materialele relevante.
 • 27-30 octombrie 2015- Vizită de studiu în Spania. Accesați aici toate materialele relevante.
 • 30 noiembrie-3 decembrie 2015- Vizită de studiu în Franța. Accesați aici toate materialele relevante.
 • 13-20 ianuarie 2016- Vizită de studiu în Franța. Accesați aici toate materialele relevante.
 • 7-10 martie 2016- Vizită de studiu în Italia. Accesați aici toate materialele relevante.
 • 4-8 aprilie 2016- Vizită de studiu în Grecia. Accesați aici toate materialele relevante.
 • 8-12 mai 2016- Vizită de studiu în Germania. Accesați aici toate materialele relevante.
 • 30 mai- 3 iunie 2016- Vizită de studiu în Letonia. Accesați aici toate materialele relevante.
 • 13-17 iunie 2012016- Vizită de studiu în Finlanda. Accesați aici toate materialele relevante.
 • 21-24 iunie2016- Vizită de studiu în Italia. Accesați aici toate materialele relevante.
 • 4-8 iulie 2016- Vizită de studiu în România. Accesați aici toate materialele relevante.
 • 12- 16 septembrie 2016- Vizită de studiu în Irlanda. Accesați aici toate materialele relevante.

În legătură cu fiecare vizită de lucru, au fost create videoclipuri. Acestea pot fi accesate pe www.agrispin.eu.

Rapoarte și publicații

Disponibile doar în limba engleză

Download

Cadrul Analitic pe care se bazează vizitele de lucru

Cadrul conceptual își propune facilitarea schimbului de cunoștințe existente în ceea ce privește abordările inovatoare în agricultură, lanțurile de aprovizionare agricole și zonele rurale.
Download

Ghid methodologic pentru documentarea și selectarea cazurilor de inovare

Ghidul de selectare a fost dezvoltat cu scopul de a documenta și selecta o varietate ridicată de cazuri de inovare pentru vizitele de lucru, datorită faptului că acestea pot fi observate în diferite zone rurale din Europa (inclusiv peste ocean) și în sisteme agricole și agro-alimentare.
Download

Tipologia Serviciilor Suport pentru Inovare

Cazurile avute în vedere pentru vizitele de lucru din AgriSpin au fost analizate pe baza acestui raport. Atunci cânt folosim o tipologie a serviciilor suport pentru inovare, este mai ușor să răspundem unor întrebări precum: De ce servicii avem nevoie? Care servicii sunt mai utile? Care servicii sun inovatoare? Cine ar putea să le furnizeze? Cum ar trebui furnizate aceste servicii? Care sunt rolurile ISS?
Download

Raport - sinteză AgriSpin al cazurilor de inovare

Raportul-sinteză servește drept catalog pentru toate cazurile examinate prin proiectul AgriSpin. Cazurile au fost selectate pe baza cadrului conceptual și a ghidului methodologic.
Download

Metodologia organizării vizitelor de lucru

Metodologia finală pentru vizitele de lucru este, în esență, un manual, adică un ghid pentru organizarea unei vizite de lucru de succes.
Download

Raport final al vizitelor de lucru

Raportul prezintă informații factuale cu privire la seria completă a vizitelor de lucru și răspunde unor întrebări privind descrierea inovării, actorii/rolurile din procesul de inovare, rolul serviciilor suport, factorii de success sau eșec, particularități regionale, recomandări specifice și lecții ce pot fi generalizate.
Download

Recomandări

Raportuol marchează un moment important în evoluția partenerilor AgrSpin. Cazurile de studiu sunt analizate pentru o mai bună înțelegere a ceea ce contează cel mai mult în procesul de inovare și în intervențiile agenților de suport. Recomandările servesc drept argument pentru dialogul continuu al partenerilor.
Download

Raport asupra perspectivelor inter-comparate ale cercetării parcticilor de suport ale inovării

Raportul examinează similaritățile și diferențele între vizite și cazurile de inovare studiate în proiectul AgriSpin. Apoi, identifică și analizează relațiile dintre serviciile de suport pentru inovare și fazele inovării, tipul inovării și furnizorii de servizii. În al treilea rând, analizează rolul trăsăturilor de caracter ale inovatorilor și ale factorilor de sprijin în rezultatul proceselor de inovare. Raportul explorează modul în care serviciile de suport sunt modelate de mediile/peisajele permisive și mecanismele de finanțare, inclusiv AKIS-ul regional al regiunilor specifice în care sunt oferite.

AgriSpin pregătește calea pentru mai multă inovare în agricultura europeană

de Pernille Pennington|, 2 August, 2017

Patruzeci de participanți au luat cunoștință despre AgriSpin și despre rezultatele proiectului în cadrul Conferinței de final de proiect, pe 3 iulie 2017, în orașul pitoresc Chania din Creta. Într-o zi întreagă de prezentări și discuții, metoda AgriSpin de creare a spațiului pentru inovare în agricultură a luat amploare. Înainte de introducerea metodei de creare a spațiului pentru inovație, [...]

Fermierii Germani participă la cursuri de formare în inovare și aptitudini personale

de Pernille Pennington|, 28 iunie 2017

Academia Andreas Hermes (AHA) îi ajută pe fermieri să își consolideze abilitățile soft de antreprenor. Prin oferirea de cursuri avansate, Academia face posibil ca fermierii să se concentreze asupra abilităților inovatoare, chiar dacă sunt ocupați cu exploatarea fermei. Formarea de inovare a AHA se referă la calificarea ființelor umane pe trei nivele.

Producătorii de lapte irlandezi sunt ajutați în selectarea animalelor

de Pernille Pennington|, 22 iunie 2017

Larry este un fermier care a adoptat Indexul de creștere economică (EBI). Ca un nou instrument de luare a deciziilor și de comparare pentru a ajuta la alegerea stocului de reproducere pentru ferma sa, EBI ajută Larry să selecteze stocul de reproducere. Anterior, fermierii au folosit informații de reproducere bazate exclusiv pe o trăsătură animală.

Bio-districtul Cilento conectează fermieri organici cu consumatori

de Pernille Pennington, 16 iunie 2017

Administratorii publici, proprietarii de restaurante și cantine și proprietarii de afaceri din industria turismului din regiunea Cilento din Italia au început să colaboreze pentru a promova producția ecologică locală. Prin facilitarea cooperării, asociația agricolă ecologică, AIAB, a ajutat fermierii să își susțină afacerile.

Echipa de Proiect

 

Liliana Gherghiceanu

Project Manager - Fundația ADEPT Transilvania

Video - Vizită de lucru România

Piețe inovatoare: întreprendere socială - HNV SES Fruleco

Model stâne de oi

Povestea Asociației de Fermieri din Viscri

Piețe inovatoare: întreprinderi private - Casa de pe Deal

Dorești să ne susții proiectele?

Parteneri

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității din Transilvania
TOP