Antreprenoriatul Dezvoltă Ardealul (ADA)

Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană prin promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale și manageriale în  regiunea Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

POCU/82/3/7/105904

Durată proiect: 2017 - 2020 (3 ani)

Buget: 11.552.038,78 lei

Obiectivele Proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană prin promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale și manageriale în rândul a 300 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) din regiunea Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu), facilitând inițierea de noi afaceri, încurajându-se astfel antreprenoriatul și ocuparea pe cont propriu.

Obiectiv Specific 1.

Încurajarea antreprenoriatului prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale. Realizarea acestui obiectiv constă în furnizarea unui program de formare profesională privind dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru un număr de 300 de persoane (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: intenționează să înființeze o afacere non agricolă în mediul urban, îsi au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban în regiunea Centru, regiunea în care se implementează proiectul. Din 300, 70 de persoane vor fi din categoria șomeri, 160 de persoane din categoria persoane inactive și 70 de persoane care au un loc de muncă și își doresc înființarea unei afaceri în scopul creării de noi locuri de muncă.

Obiectiv Specific 2.

Stimularea ocupării pe cont propriu prin dezvoltarea și finanțarea a 40 de planuri de afacere și prin furnizarea de sprijin și consultanță de specialitate pentru inițierea de afaceri (tip startup). Beneficiul direct, rezultat prin atingerea acestui obiectiv, este reprezentat de înființarea a cel puțin 40 de întreprinderi (în urma unui concurs de idei de afacere), care, prin intermediul activităților desfășurate în cadrul proiectului, vor beneficia de sprijin/ asistență tehnică și financiară pentru punerea în practică a planurilor de afacere. De asemenea, un alt beneficiu direct constă și în faptul că se vor crea cel puțin 80 locuri de muncă în cadrul celor 40 de start-up-uri înființate.

Obiectiv Specific  3.

Promovarea culturii antreprenoriale în rândul a cel puțin 300 de persoane din grupul țintă, prin creșterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile oferite de antreprenoriat precum și cu privire la principiile dezvoltării durabile, urmărind astfel asigurarea unui echilibru între aspectele legate de mediu, coeziune socială și creștere economică. Acest obiectiv va fi atins prin implementarea unei campanii de conștientizare și promovare a antreprenoriatului și principiilor dezvoltării durabile. Campania va cuprinde organizarea unor evenimente de informare cu privire la formarea antreprenorială, protecția mediului, eficiență energetică, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, biodiversitate, rezistența la dezastre, prevenirea și gestionării riscurilor, egalitate de șanse. Informațiile vor fi diseminate prin intermediul materialelor de promovare și informare specifice, dar mai ales prin organizarea de evenimente și sesiuni de informare pentru viitorii antreprenori din cadrul proiectului.

Grup Țintă

Grupul țintă vizat de proiect este reprezentat de 300 de persoane fizice care se încadrează în una din următoarele categorii:

 • șomeri;
 • persoane inactive cu vârsta cuprinsă între 18-64 ani care nu se încadrează nici în populația ocupată și nici cea aflată în șomaj (studenți, persoane casnice, pensionari în măsura în care pot fi încadrați într-una din categoriile de grup țintă eligibile ale apelului;
 • persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membri ai întreprinderilor familiale).

Totodată, pentru a fi eligibile, persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • intenționează să înființeze o afacere non agricolă în mediul urban;
 • au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea Centru.

Din 300, 70 de persoane vor fi din categoria șomeri, 160 de persoane din categoria persoane inactive și 70 de persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă. În același timp, cel puțin 150 (50%) dintre persoanele din grupul țintă vor fi femei.

Activități

A1. Managementul proiectului

ETAPA a I-a – Formarea antreprenorială

Formarea antreprenorială este una din cele mai importante și complexe activități ale proiectului.

(ianuarie 2018 - decembrie 2018)

A2.1. Informarea publicului

A2.2. Selectarea grupului țintă

A2.3. Derularea programului de formare antreprenorială

A2.4. Selectarea planurilor de afacere

A2.5. Efectuarea stagiilor de practică

Prin aceste subactivități vor fi informate, selectate și instruite persoanele din GT în vederea înființării și derulării activităților unei firme, planificarea/conducerea eficientă a afacerilor ce urmează a fi înființate.

Această primă etapă a proiectului se va derula pe o perioadă de 12 luni (L1-L12).

 

ETAPA a II-a – Implementarea planurilor de afaceri

(ianuarie 2019 – iunie 2020)

A3.1. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/consultanță/ mentorat

A3.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor

A3.3. Monitorizarea funcționării afacerilor înființate

Aceste subactivități au rolul de a sprijini beneficiarii planurilor de afaceri selectate în vederea demarării activității, prin furnizarea de servicii de consultanță în diferite domenii de interes pentru beneficiari.  Persoanele ale căror planuri de afacere vor fi selectate în cadrul primei etape vor primi sprijin financiar, sub formă de ajutor de minimis, în valoare de 40.000 euro, în scopul de a pune în aplicare planul lor de afacere.

Această activitate se va desfășura pe o perioadă de 18 luni (L13-L30).

 

ETAPA a III-a – Monitorizarea afacerilor înființate în perioada de sustenabilitate

(iulie 2020 - decembrie 2020)

A4.1 Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în perioada de sustenabilitate (L31-L36).

Rezultate Preconizate

300 de persoane identificate și recrutate (cel puțin 20 de persoane identificate și recrutate din fiecare județ al Regiunii de implementare);

300 de persoane din grupul țintă participante la cursul de formare antreprenorială;

40 de participanți la stagiile de practică;

înființarea unui HUB de sprijin pentru viitorii antreprenori;

30 evenimente de informare și promovare (conferințe, ateliere de lucru, webinarii, videoconferințe, etc);

40 de planuri de afacere selectate (cel puțin 2 planuri de afacere selectate din fiecare județ al regiunii de implementare);

40 de firme finanțate cu 40.000 euro fiecare

Status Proiect

A1. Managementul Proiectului

A2.1. Campanii informative

 • informări referitoare la obiectivele proiectului
 • informări referitoare la criterial de alleger a grupului țintă
 • lansare formularului de aplicare
 • 12 evenimente de informare și recrutare organizate
 • A2.2. Selectarea grupului țintă

  A2.3. Derularea programului de formare antreprenorială

Stiri

Read more +29 august 2018 By Fundatia ADEPT in ADA Evenimente, ADA Stiri & Evenimente, Evenimente, Stiri

Curs de formare a competențelor antreprenoriale, Sibiu, 29 august – 2 septembrie 2018

Read more +16 august 2018 By Fundatia ADEPT in ADA Evenimente, ADA Stiri & Evenimente, Evenimente, Stiri

Curs antreprenoriat – Examen la Sighișoara, 16 august 2018

Read more +14 august 2018 By Fundatia ADEPT in ADA Stiri & Evenimente, Stiri

Examen la Sibiu, Antreprenoriatul Dezvoltă Ardealul (ADA), 9 august 2018

Read more +01 august 2018 By Fundatia ADEPT in ADA Stiri & Evenimente, Stiri

Cursul de la Sibiu s-a încheiat

Read more +20 iulie 2018 By Fundatia ADEPT in ADA Evenimente, ADA Stiri & Evenimente, Stiri

Curs de formare Sibiu, 25-29 iulie 2018

Read more +12 iulie 2018 By Fundatia ADEPT in ADA Stiri & Evenimente, Stiri

Câteva criterii de selecție pentru grupul țintă ADA

Read more +12 iulie 2018 By Fundatia ADEPT in ADA Evenimente, ADA Stiri & Evenimente, Stiri

Curs de formare, Sighișoara, 18-22 iulie 2018

Read more +28 iunie 2018 By Fundatia ADEPT in ADA Evenimente, ADA Stiri & Evenimente, Stiri

Eveniment Odorheiu Secuiesc, 6 iulie 2018

Read more +10 iunie 2018 By Fundatia ADEPT in ADA Evenimente, ADA Stiri & Evenimente, Stiri

Eveniment Blaj, 19 iunie 2018

Read more +04 iunie 2018 By Fundatia ADEPT in ADA Evenimente, ADA Stiri & Evenimente, Stiri

Eveniment Mediaș, 12 iunie 2018

Read more +04 iunie 2018 By Fundatia ADEPT in ADA Evenimente, ADA Stiri & Evenimente, Stiri

Eveniment Făgăraș, 15 iunie 2018

Read more +20 mai 2018 By Fundatia ADEPT in ADA Evenimente, ADA Stiri & Evenimente, Stiri

Eveniment Sfântu Gheorghe, 31 mai 2018

Read more +15 mai 2018 By Fundatia ADEPT in ADA Evenimente, ADA Stiri & Evenimente, Stiri

Eveniment Miercurea Ciuc, 23 mai 2018

Read more +05 mai 2018 By Fundatia ADEPT in ADA Evenimente, ADA Stiri & Evenimente, Stiri

Eveniment Alba Iulia, 16 mai 2018

Read more +24 aprilie 2018 By Fundatia ADEPT in ADA Stiri & Evenimente, Evenimente, Stiri

Sesiune de informare „Antreprenoriatul Dezvoltă Ardealul (ADA)” la Sibiu

Evenimente

Read more +29 august 2018 By Fundatia ADEPT in ADA Evenimente, ADA Stiri & Evenimente, Evenimente, Stiri

Curs de formare a competențelor antreprenoriale, Sibiu, 29 august – 2 septembrie 2018

Read more +16 august 2018 By Fundatia ADEPT in ADA Evenimente, ADA Stiri & Evenimente, Evenimente, Stiri

Curs antreprenoriat – Examen la Sighișoara, 16 august 2018

Read more +20 iulie 2018 By Fundatia ADEPT in ADA Evenimente, ADA Stiri & Evenimente, Stiri

Curs de formare Sibiu, 25-29 iulie 2018

Read more +12 iulie 2018 By Fundatia ADEPT in ADA Evenimente, ADA Stiri & Evenimente, Stiri

Curs de formare, Sighișoara, 18-22 iulie 2018

Read more +28 iunie 2018 By Fundatia ADEPT in ADA Evenimente, ADA Stiri & Evenimente, Stiri

Eveniment Odorheiu Secuiesc, 6 iulie 2018

Read more +10 iunie 2018 By Fundatia ADEPT in ADA Evenimente, ADA Stiri & Evenimente, Stiri

Eveniment Blaj, 19 iunie 2018

Read more +04 iunie 2018 By Fundatia ADEPT in ADA Evenimente, ADA Stiri & Evenimente, Stiri

Eveniment Mediaș, 12 iunie 2018

Read more +04 iunie 2018 By Fundatia ADEPT in ADA Evenimente, ADA Stiri & Evenimente, Stiri

Eveniment Făgăraș, 15 iunie 2018

Read more +20 mai 2018 By Fundatia ADEPT in ADA Evenimente, ADA Stiri & Evenimente, Stiri

Eveniment Sfântu Gheorghe, 31 mai 2018

Read more +15 mai 2018 By Fundatia ADEPT in ADA Evenimente, ADA Stiri & Evenimente, Stiri

Eveniment Miercurea Ciuc, 23 mai 2018

Read more +05 mai 2018 By Fundatia ADEPT in ADA Evenimente, ADA Stiri & Evenimente, Stiri

Eveniment Alba Iulia, 16 mai 2018

Read more +18 aprilie 2018 By Fundatia ADEPT in ADA Evenimente, ADA Stiri & Evenimente, Stiri

Eveniment Sibiu, 24 aprilie 2018

Read more +04 aprilie 2018 By Fundatia ADEPT in ADA Evenimente, ADA Stiri & Evenimente, Stiri

Eveniment Târgu Mureș, 12 aprilie 2018

Read more +10 martie 2018 By Fundatia ADEPT in ADA Evenimente, ADA Stiri & Evenimente, Stiri

Eveniment Brașov, 16 martie 2018

Read more +01 martie 2018 By Fundatia ADEPT in ADA Evenimente, ADA Stiri & Evenimente, Stiri

Eveniment Întorsura Buzăului, 9 martie 2018

Read more +20 februarie 2018 By Fundatia ADEPT in ADA Evenimente, ADA Stiri & Evenimente, Stiri

Eveniment Sighișoara, 25 februarie 2018

Documente Utile

ADA Formular de preînscriere
ADA Cerere de înscriere în grupul țintă
ADA Formular de înregistrare
ADA Declarație privind utilizarea datelor personale
ADA Declarație eligibilitate grup țintă
ADA Declarație privind evitarea dublei finanțări
ADA Angajament
ADA Declarație privind persoanele casnice

Echipa de Proiect

Cristi Gherghiceanu

Președinte Executiv - Fundația ADEPT Transilvania

Ciprian Manea

Președinte și Fondator Asociația ASURA

Tel: 004 (0) 749 310 735
ciprian.manea@asociatia-asura.ro

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Parteneri Proiect

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității în Transilvania
TOP