Celebrating Biodiversity Governance (BioGov) - Celebrăm Guvernarea Biodiversității

Guvernare participativă pentru îmbunătățirea politicilor privind patrimoniul natural și cultural. Guvernarea participativă se axează pe cooperarea părților interesate; structura guvernării, mărimea și sfera de cuprindere a parteneriatului și numărul de părți interesate care influențează politicile, care variază în funcție de contextul regional.

Finanțat de: Uniunea Europeană/Fondul European Regional de Dezvoltare

Durată proiect: 2018 - 2022 (4 ani)

Buget: 78.358 Euro

Obiective Proiect

Dezvoltarea și îmbunătățirea politicilor regionale privind conservarea patrimoniului natural și a biodiversității în contextul politic european complementar prin noi forme de guvernare participativă.

În cadrul BIOGOV, partenerii vor aplica, monitoriza și împărtăși principiile similare de implicare a părților interesate și de facilitare a parteneriatelor multilaterale (MSP). Aceste principii sunt: să îmbrățișeze schimbările sistemice, să transforme instituțiile, să lucreze cu determinare, să facă față conflictelor, să comunice în mod eficient, să promoveze conducerea colaborativă, să încurajeze învățarea participativă.

Partenerii BIOGOV își vor documenta lecțiile metodologice cu privire la aceste principii-cheie și vor împărtăși exemplele de bună practică în cadrul întâlnirilor interregionale, cu părțile interesate și factorii de decizie politică și on-line.

Obiective Specifice:

  • Identificarea metodelor și instrumentelor pentru susținerea părților interesate de politicile privind conservarea patrimoniului natural și a biodiversității.

  • Elaborarea de planuri concrete de acțiune pentru politicile regionale privind conservarea patrimoniului natural și a biodiversității.

  • Proiectarea și implementarea proiectuluicu focus pe leadership colaborativ și învățare reciprocă între parteneri.

Responsabilitățile partenerilor

Indicatori de performanță auto-definiți vizați pentru fiecare politică pe care o adresează partenerii:

a) Provincia Fryslân îmbunătățește cadrul de dezvoltare provincială prin îmbunătățirea guvernării și a noilor instrumente de politici care încurajează parteneriatele multilaterale ca o nouă prioritate. Ea vizează 20% din zonele rurale din Frisia cu obiective privind biodiversitatea în care se aplică guvernarea participativă.

b) Agenția Landului Flamand   își propune să dezvolte cadrul pentru "compensarea serviciilor" prin abordarea participativă. Acestea vor include mijloace financiare pentru implementarea instrumentului care să conducă la îmbunătățirea guvernării la nivel de peisaj. Acesta va fi implementat în zona portuară din Antwerp și într-un proiect de dezvoltare a terenurilor cu guvernare comună lângă Bruges. Acesta vizează 20% din suprafața măsurilor privind biodiversitatea în cadrul "Compensație pentru servicii" în zona portului flamand / lângă Bruges.

c) Fundația ADEPT Transilvania și Agenția pentru Protecția Mediului Mureș urmăresc schimbarea structurală în gestionarea instrumentului de politici 4.1.D al Programului Operațional Major al Infrastructurii către o schemă de finanțare, care include guvernarea participativă în ceea ce privește coridoarele ecologice din afara ariilor protejate. Obiectivul este de 2000 hectare de coridoare ecologice în afara zonelor protejate din județul Mureș, în cadrul unei guvernări participative pentru conservarea biodiversității.

d) Institutul de Studii Teritoriale Galicia urmărește o schimbare structurală în gestionarea OP Galicia pentru o schemă de finanțare care include guvernarea participativă și gestionarea colectivă a infrastructurilor verzi care leagă zonele Natura 2000, coridoarele ecologice și alte zone. Obiectivul este reprezentat de 2 planuri de acțiune peisagistică pentru zonele forestiere și pășuni, ca infrastructuri verzi, aprobate de părțile interesate, care aplică criterii colective.

e) Consiliul Administrative Regional Västra Götal intenționează să elaboreze noi planuri de gestionare a rezervelor naturale existente care să conducă la o biodiversitate mai ridicată. Obiectivul este ca 69% din suprafața din rezervațiile naturale existente din zona Valle să fie adusă sub controlul planurilor de management participative.

f) Institutul de Silvicultură din Slovenia se va concentra pe punerea în aplicare a unei guvernări participative pentru a ajuta la pregătirea planurilor de gestionare a pădurilor și, prin urmare, a siturilor Natura 2000 împădurite pe întreg teritoriul țării. Acest plan de acțiune va fi aprobat de SFI ca principalul consilier național pentru silvicultură și biodiversitate forestieră, care va deveni o parte obligatorie și regulată a pregătirii planurilor de gestionare a pădurilor ca o bună practică. Obiectivul este reprezentat de două planuri de gestionare a pădurilor pregătite folosind guvernarea participativă.

g) Biroul Central al Regiunii Lodzkie își propune să îmbunătățească Programul Operațional Regional pentru regiunea Lodzkie prin crearea unui catalog de posibile inițiative, care vor fi utilizate de părțile interesate de proiect, pentru a îmbunătăți politicile locale și regionale în beneficiul întregii comunități regionale. Partenerul va documenta șapte exemplte de bună practică de guvernare participativă a biodiversității, care pot îmbunătăți implementarea Programului Operațional Regional pentru regiunea Lodzkie.

h) Asociația Bulgară de Management va îmbunătăți Programul Operațional "Mediu". IP6d: Protejarea și restabilirea biodiversității și a solului și promovarea serviciilor ecosistemelor, inclusiv prin intermediul rețelei Natura 2000 și a infrastructurii ecologice, prin intermediul unor noi proiecte care rezultă din îmbunătățirea guvernării bazată pe participarea părților interesate pentru a aborda împreună problemele legate de protecția naturii. Partenerul vizează două planuri de management Natura 2000, care urmează să fie elaborate cu manageri din zonele protejate, autorități publice, proprietari de terenuri și comunități în provincia Blagoevgrad.

Status Proiect

  • La începutul lunii iulie 2018 a avut loc în Leeuwarden, Netherlands, o întâlnire de start al proiectului între toți partenerii de proiect cu scopul de a stabili pașii următori ce trebuie parcurși.

Echipa de Proiect a Fundației ADEPT Transilvania

Răzvan Popa

Director Tehnic

Tel: 004 (0) 752 264 592
razvan@fundatia-adept.org

Parteneri Proiect

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității din Transilvania
TOP