Dezvoltare Rurală și Terenuri Agricole cu Înaltă Valoare Naturală în România

Creșterea viabilității economice a comunităților din zone cu Înaltă Valoare Naturală din România și menținerea beneficiilor generate de agricultură și mediu.

Finanțat de: Programul de Cooperare Elvețiano-Român

Durată Proiect: 2013-2016 (3 ani)

Buget: 365.420 Euro

Obiective Proiect

Scopul general al proiectului este creșterea viabilității economice a comunităților din zone cu Înaltă Valoare Naturală din România și menținerea beneficiilor generate de agricultură și mediu.

Obiective specifice:

  • Politici: Politicile de dezvoltare rurală adresează mai bine și integrează tendințele și nevoile comunităților din zonele cu Înaltă Valoare Naturală (HNVF)
  • Instruire și creșterea capacității: Fermierii și organizațiile de profil din zonele proiectului au o mai bună capacitate de a:
    • accesa piețele de desfacere și de a valorifica oportunitățile de finanțare;
    • transmite abilități și abordări inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii cu Înaltă Valoare Naturală într-o activitate profitabilă de durată.
  • Marketing: Producătorii de acest tip din zonele proiectului au un acces mai bun pe piață pentru produsele lor

În acest proiect se dorește utilizarea unor metode inovatoare pentru a aduce prosperitate pe termen lung în zonele vizate, prin stimularea viabilității comerciale și a finanțărilor din bani publici („bani publici pentru bunuri și servicii publice”). Există acum din ce în ce mai multe oportunități pentru revigorarea economiilor rurale, pentru asigurarea traiului în acest mediu și pentru protejarea zonelor cu Înaltă Valoare Naturală. Un interes crescând pentru calitatea produselor alimentare și originea lor, indicat prin creșterea popularității piețelor de legume și fructe, a festivalurilor și mișcărilor culinare, deschide noi piețe pentru produsele din zonele cu Înaltă Valoare Naturală.

Status Proiect

Dezvoltare Rurală și Terenuri Agricole cu Înaltă Valoare Naturală în România- este un proiect comun implementat de către un parteneriat format din Agridea (Elveția) și 3 ONG-uri din România: Fundația ADEPT Transilvania, WWF- România și Fundația ProPark. Acești parteneri principali au cooptat încă 6 ONG-uri din diferite zone ale României, parteneri locali, cu care echipa de proiect a lucrat îndeaproape pentru a crea și implementa ideile de proiect de-a lungul a 3 direcții principale: politici, formare și marketing.

Proiectul a construit și a testat modalități de rezolvare a problemelor și amenințărilor cu care se confruntă terenurile agricole HNV prin propunerea de îmbunătățiri ale politicilor, crearea de cursuri de formare ce corespund nevoilor micilor fermieri, efectuarea de analize ale barierelor de intrare pe piață întâmpinate de micii producători și propunerea de inițiative de marketing inovatoare.

Politici

Rapoartele partenerilor locali asupra caracteristicilor HNV ale zonelor lor și preocupările acestora legate de viabilitatea acestora pe termen lung au fost folosite în crearea recomandărilor de politici, partenerii de proiect colaborând cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) în perioada 2014-2015 la definirea noului Program de Dezvoltare Rurală.

Conceptul detaliat al măsurilor a fost îmbunătățit datorită propunerilor venite din partea ONG-urilor implicate în proiect; de exemplu, date variabile pentru cosit în funcție de altitudine și plăți mai mari pentru protejarea fânețelor, probleme semnalate de partenerii de proiect în 2013. Ca urmare a propunerilor venite din partea fermierilor, în timpul proiectului, continuăm să facem propuneri de modificare a politicilor.

Comunicare

Am făcut primii pași în crearea unei Rețele de Informare prin înființarea unui sistem de informare prin SMS pentru fermieri. ADEPT a câștigat premiul întâi pentru Comunicare Inovatoare al Premiilor UE PAC 2013 pentru acest proiect de informare. Îl utilizăm pentru a transmite informații despre finanțare, formare și oportunități de marketing pentru un număr de aproape 1000 de fermieri.

În luna septembrie 2015, HNV a fost centrul atenției la evenimentul RuralFest organizat în centrul Bucureștiului. Aceasta a reprezentat un punct de referință în ceea ce privește marketing-ul: standurile producătorilor fiind puse împreună sub conceptul-umbrelă HNV, atrăgând astfel atenția publicului larg. Tot în cadrul acestui eveniment, la invitația MADR, am susținut o prezentare a proiectului Dezvoltare Rurală și Terenuri Agricole cu Înaltă Valoare Naturală din România, în cortul oficial al RuralFest. Printre vorbitori s-au numărat Directorul departamentului Dezvoltare Rurală al MADR, Secretarul de Stat din Ministerul Mediului și directorul Biroului de implementare a Contribuției Elvețiene pentru extindere, precum și alți producători și consumatori. Această mini-conferință a contribuit la consolidarea rezultatelor proiectului, în ceea ce îi privește pe fermieri, și la demonstrarea sprijinului acordat de către ministerele implicate.

Conferința finală, internațională, a avut loc în data de 15 martie 2016 la București și a reunit 159 de participanți. Conferința a prezentat conceptul de HNV, cum acesta poate să ofere un viitor economic viabil comunităților rurale, să furnizeze hrană sănătoasă și peisaje unice, dar și să mențină în viață esența culturii României.

Formare și consolidarea capacității locale: am conferit prioritate formării fermierilor și a consolidării capacității acestora astfel încât să creăm beneficii pe termen lung. Partenerii locali ne-au sprijinit în identificarea localnicilor din fiecare zonă HNV de studiu, pe care i-am implicat ulterior în programe educaționale menite să soluționeze aspectele practice ale activităților agricole. Cursurile au fost modelate în funcție de contextul local, cu focus pe studii de caz și exemple de bună-practică. După ”absolvirea” programului de formare, ”facilitatorii comunitari” au preluat sarcina de a furniza cursuri dedicate fermierilor, la nivel local. Citiți mai mult.

Marketing:

Componenta de marketing a proiectului a evaluat starea curentă a pieței alimentare la nivel național, dar și la nivelul ariilor de proiect, pentru a crea un brand-umbrelă unic și pentru a poziționa produsele HNV ca răspuns la nevoile critice din zonele de studiu. Echipa s-a axat pe produse alimentare specifice zonelor HNV și care sunt dominante în zona de proiect a partenerilor locali: lapte și lactate, fructe și derivate (gemuri, sucuri), miere și carne.

Pentru a-și păstra valoarea și pentru a sprijini fermierii în cnsolidarea și dezvoltarea fermelor lor în afaceri viabile, produsele HNV trebuie individualizate față de alte tipuri de produse și trebuie să accepte o identitate comună.

Diferențierea reprezintă cea mai adecvată strategie de marketing pentru produsele HNV. Ceea ce le diferențiază de alte produse este faptul că sunt naturale, procesarea este minima, ceea ce le conferă un gust autentic, variabil. Acestea provin din peisaje mozaicate create de micile ferme familiale și contribuie la supraviețuirea economiei rurale și a naturii. Acestea ar putea fi răspunsul pentru cererea consumatorilor educați, cu discernământ, care au un grad ridicat de conștientizare a problemelor de mediu și gust pentru călătorii în zonele rurale și pentru gătit.

Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download Project Report

Responsabil Proiect

Video

Asocierea

Cum îmi vând produsele

Centrul de Colectare și Procesare Lapte

Procesarea fructelor și legumelor

Produsul Tradițional

Recuperarea daunelor produse de animale

Dorești să ne susții proiectele?

Parteneri

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității din Transilvania
TOP