EUNetHorse

O reţea europeană pentru facilitarea schimbului de cunoştinţe şi instruire reciprocă între actorii şi factorii de interes din sectorul ecvin, în vederea îmbunătățirii rezilienței fermelor de cabaline prin crearea unei reţele active de factori de interes în Franţa, Portugalia, Spania, Belgia, Germania, Polonia, Finlanda, România.Funded by: EU’s Horizon2020 programme
Durată proiect : 1martie 2023 - 1 martie 2027 (4 ani)
Buget: 731.786 Euro

Obiective Proiect

SCOP:

Obiectivul principal al EUnetHorse constă în crearea unei reţele active de factori de interes în Franţa, Portugalia, Spania, Belgia, Germania, Polonia, Finlanda, România, cu scopul de a spori rezilienţa şi performanţa fermelor de cabaline pentru a face faţă mai bine crizelor de mediu, sociale, de sănătate, economice sau politice, prin diseminarea de practici, instrumente şi soluţii ce îmbunătăţesc:

(1)        Rezilienţa şi performanţele socio-economice

(2)        Bunăstarea şi starea de sănătate a animalelor în ferme

(3)        Sustenabilitatea în aspectele de mediu a sectorului

 

 OBIECTIVE SPECIFICE: 

 • Conectarea diferitelor organizaţii prin intermediul a 8 Sisteme Naţionale de Cunoștințe și Inovare în Sectorul Cabalinelor (AKIS) la nivel regional, naţional dar şi european, pentru a încuraja schimbul de informaţii între principalele ramuri ale sectorului (sport/ timp liber, competiţii sportive, agricultură şi producţia alimentară) de-a lungul duratei proiectului.
 • Identificarea nevoilor fermierilor şi inventarierea celor mai bune practici şi soluţii ştiinţifice, de la firul ierbii, organizate în cel puţin 8 tipuri de subiecte prioritare din 3 arii tematice.
 • Evaluarea celor mai bune practici şi soluţii identificate pe baza criteriilor de rezilienţă/performanţă şi analiza cost-beneficiu, şi, în acelaşi timp, asigurarea adoptării lor în practică printr-o evaluare multi-factor.
 • Transferul de cunoştinţe prin sesiuni de formare şi activităţi pe teren pentru fermieri, formatori şi consilieri în cele 8 ţări şi Elveţia.
 • Diseminarea şi transmiterea rezultatelor proiectului la nivel european.

 

REZULTATE PRECONIZATE:

 • Rezultatele proiectului vor consta în:
  1. Crearea şi validarea Metodologiei de lucru în organizarea şi derularea vizitelor încrucişate
  2. Conectarea a 170 de organizaţii prin intermediul NH-AKIS, la nivel european.
  3. Organizarea a 8 vizite încrucişate (câte una în fiecare ţară din proiect).
  4. Crearea unei reţele de formatori şi consilieri (TANet) care va fi operaţională de-a lungul duratei proiectului, dar şi după finalizarea acestuia, şi care va conecta specialişti la nivel european.
  5. Identificarea şi colectarea nevoilor, soluţiilor la firul ierbii şi cele mai bune practici din domeniu pentru cel puţin 320 de ferme de cabaline, ce reprezintă cele 4 ramuri principale.
  6. Colectarea unor soluţii şi bune practici suplimentare prin organizarea a 12 Grupuri Operaţionale (OG), 7 Focus Grup, din informaţiile obţinute din 14 proiecte europene, 200 de proiecte regionale sau naţionale şi ca urmare a muncii de cercetare bibliografică realizată de cei 3 Lideri pentru Aria Tematică Europeană (TAL).
  7. Identificarea subiectelor neacoperite şi utilizarea acestora în generarea de recomandări formulate de către consorţium pentru îmbunătăţirea sectorului şi a diferiţilor factori de interes.
  8. 80 de soluţii şi bune practici vor fi evaluate, adaptate şi diseminate în teren..
  9. 2 instrumente de lucru existente deja la nivel european vor fi îmbunătăţite.
  10. 800 de fermieri vor participa la activităţi de formare şi schimb de cunoştinţe încrucişat.
  11. Reţeaua de formatori şi consilieri (TANet) se va implica în proiectarea activităţilor de formare pe baza nevoilor identificate în rândul formatorilor şi consilierilor, în care vor fi apoi implicaţi 300 de formatori şi 120 de consilieri prin sesiunile de formare digitale organizate prin proiect.
  12. Participarea la cel puţin 6 congrese sau conferinţe europene sau internaţionale în timpul perioadei de implementare.
  13. Actualizarea regulată a website-ului dedicat proiectului.
  14. Interacţiunea cu 25.000 de fermieri din sector prin intermediul website-ului, platformei EUFarmBook, a canalelor de social media şi a buletinului informativ bianual.
  15. Utilizarea celor mai cunoscute şi de încredere canale de comunicare şi diseminare.

   

EFECTE:

 • Obiectivul intersectorial de modernizare a sectorului prin favorizarea schimburilor de informaţii, inovare şi digitalizarea în agricultură şi zonele rurale, şi încurajarea adoptării măsurilor propuse, precum şi a Pactului Verde European şi a obiectivelor De la fermă la furculiţă (Farm to Fork);
 • Colectarea şi diseminarea cunoştinţelor specifice ariilor tematice, uşor accesibile şi orientate spre practică, şi mai ales a bunelor practici şi descoperiri ştiinţifice care sunt gata de implemetat, dar insuficient cunoscute.
 • Conservarea cunoştinţelor practice pe termen lung, dincolo de durata de implementare a proiectului, în principal prin utilizarea canalelor de diseminare pe care agricultorii/silvicultorii le consultă cel mai adesea.
 • Creşterea fluxului de schimb de informaţii practice între fermierii/silvicultorii din Europa, într-o manieră echilibrată din punct de vedere geografic, cu efect de propagare şi care ţine cont de diferenţele existente la nivel teritorial. Pentru o acoperire mai bună sau pentru a capta cunoştinţele specifice de la fermierii sau agricultorii vizaţi, reţeaua ar putea organiza şedinţe de propagare încrucişată a informaţiilor prin intermediul sub-reţelelor, la nivel regional, lingvistic sau a unui sistem de producţie;
 • Creşterea nivelului de acceptare din partea fermierilor cu privire la soluţiile identificate şi o diseminare intensivă a cunoştinţelor deja existente, prin conectarea actorilor, politicilor, proiectelor şi intrumentelor, ce va duce la grăbirea inovării şi co-crearea generală şi transpunerea soluţiilor inovatoare în practică.

Status Proiect

 • August 2023- Februarie 2024: Intervievarea a 40 de fermieri din sector în vederea identificării nevoilor la nivel naţional.

 

 • 28 noiembrie 2023: Organizarea primului atelier de lucru la nivel naţional, la Villa Abbatis, Apoş nr. 27, judeţul Sibiu. În cadrul atelierului invitaţii au fost familiarizaţi cu proiectul şi obiectivele acestora, li s-au prezentat rezultatele parţiale ale chestionarelor aplicate fermierilor din sector şi s-au stabilit priorităţile naţionale, în funcţie de importanţa acestora pentru îmbunătăţirea sectorului prin prisma celor 3 arii tematice: dezvotare socio-economică, sustenabilitate de mediu şi sănătatea şi bunăstarea ecvinelor.

 

 • în perioada 5-8 decembrie 2023, Lyon, Franţa: Primul atelier de lucru la nivel european cu partenerii de proiect pentru evaluarea evoluţiei proiectului şi stabilirea paşilor de urmat, precum şi stabilirea priorităţilor de proiect la nivel european.

 

 • 7 decembrie 2023: Prima vizită încrucişată care au avut loc la Haras Numenor şi Le Havre de Galahia, şi la care au participat 12 fermieri invitaţi din ţările implicate în proiect. România a fost reprezentată de Bartha Robert şi Julia Lakatos de la  Bartha Ranch & Horse Driving Center.
 • 9 martie 2023: a avut loc şedinţa virtuală de demarare a proiectului în care partenerii de proiect au avut ocazia să se cunoască şi să revadă medotologia de lucru a proiectului, precum şi conceptele cheie utilizate, şi-au revizuit rolul şi modul în care va funcţiona consorţiumul şi s-au stabilit termenele de finalizare pentru cele mai importante rezultate ale pachetelor de lucru.
 • 10-12 iunie 2023: a avut loc şedinţa de demarare a proiectului în Franţa, la Argentan, Haras National du Pin, unde liderii fiecărui grup de lucru au prezentat calendarul de lucru pentru următoarea perioadă şi partenerii au avut şansa să îşi înţeleagă mai bine rolul, responsabilităţile şi rezultatele pe care trebuie să le obţină.

Echipa de proiect locală

Ben Mehedin

National Facilitator
Food & Farming Communities Manager - Fundatia ADEPT Transilvania

Tel: 0044 (0)752 264 580
ben@fundatia-adept.org

Laura Chirilă-Pașca

National Coordinator
Marketing & Enterprise Manager
Fundația ADEPT Transilvania

Tel: 004 (0) 744 650 582
laura@fundatia-adept.org

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității din Transilvania
TOP