FIDELIO - Prognozarea impactului social al politicilor de conservare a biodiversității în Europa

Un proiect de cercetare care își propune să exploreze impactul socio-economic al „zonelor protejate” europene și să prezică modul în care percepțiile acestui impact se schimbă în timp.


Finanțat de: Consiliul European pentru Cercetare (ERC) prin programul de cercetare și inovare Horizon 2020 al Uniunii Europene
Durată proiect: 2019 - 2024 (5 ani)

Obiective Proiect

Obiectivul principal al proiectului FIDELIO este de a dezvolta un nou cadru care să explice impactul social al ariilor protejate și modul în care acestea sunt legate de nivelul de acceptabilitate, concentrându-se pe trei aspecte principale

  • natura subiectivă a impactului social,
  • diferențele de impact social în funcție de zona în care sunt măsurate datele
  • schimbarea impactului social în timp

Obiectivul cercetării (RO) 1: Să explice percepțiile indivizilor asupra impactului social al ariilor protejate

Primul obiectiv de cercetare al proiectului își propune să explice de ce percepțiile cu privire la impactul social diferă între persoanele care provin din comunități diferite, influențate de crearea unei arii protejate. Prin explorarea unei varietăți de factori explicativi sociali, ecologici și economici, echipa de proiect va identifica parametrii cheie care au un rol crucial în determinarea percepțiilor de costuri și beneficii legate de desemnarea unei arii protejate și care influențează nivelul de acceptabilitate a publicului. .

Obiectivul cercetării (RO) 2: Să exploreze modul în care percepțiile asupra impactului social diferă între comunități.

Al doilea obiectiv de cercetare este legat de presupunerea că percepțiile asupra impactului social sunt construite social, ceea ce înseamnă că mediul social și cultural al unei arii protejate va influența nivelul perceput al impactului social. Astfel, este necesară o analiză la nivel macro, luând în considerare caracteristicile la nivel de comunitate, datele spațiale și factorii ecologici, pentru a explora cum și de ce diferă impactul social între comunități. Proiectul se concentrează pe studii de caz europene, care este o regiune semnificativ subestimată pe acest subiect specific.

 

Obiectivul cercetării (RO) 3: Explorarea modului în care  se schimbă impactul social în timp și a factorilor care determină această schimbare

Obiectivul final de cercetare al proiectului se referă la schimbarea impactului social pe care ariile protejate îl exercită în timp. Până în prezent, impactul social a fost măsurat în principal în mod static. Cu toate acestea, impactul se va schimba în timp (Schreckenberg, colab., 2010). Au existat câteva dovezi empirice conform cărora timpul este legat de eficacitatea ariilor protejate (Vandeperre et al., 2011) și de impactul pozitive asupra sărăciei (Gurney et al., 2014). Mai mult, există dovezi că timpul influențează comportamentele și intențiile pro-ambientale (Vining & Ebreo, 1992). Cu toate acestea, nu există dovezi cu privire la modul în care percepțiile asupra impactului social de către cetățeni se schimbă în timp, luând în considerare și interacțiunea cu factorii sociali, ecologici și economici.

 

Metodologie

FIDELIO va fi finalizat în cinci ani și include trei pachete de lucru. Obiectivele cercetării vor fi realizate prin elaborarea unui cadru teoretic care să explice percepțiile asupra impactului social și implementarea unei abordări cu metode mixte prin care cadrul să fie testat și îmbunătățit.  Studiul empiric va include interviuri semi-structurate în profunzime și două runde mari de anchete sociale, cu un decalaj aproximativ de 3,5 ani între ele, în patru arii protejate din Europa.

Mai mult, cadrul și modelul proiectului vor fi testate în alte 15 arii protejate în toată Europa. Această abordare cu metode mixte va permite explorarea schimbărilor în impacturile sociale percepute de-a lungul timpului, luând în considerare influența factorilor explicativi atât la nivel micro cât și macro. FIDELIO va fi implementat în colaborare cu o echipă de cercetare formată din 2 post-doctorate cercetători, 2 doctoranzi, 4 asistenți de cercetare, mai mulți medici academicieni și factori de decizie locală (membri ai consiliului consultativ).

 

Status Proiect

Dezvoltarea cadrului teoretic

A fost propusă o paradigmă în care mai mulți parametri socio-economici și ecologici vor fi folosiți ca factori explicativi pentru a înțelege mai bine percepțiile asupra impactului social. Cadrul va fi îmbunătățit continuu pe tot parcursul proiectului prin colectarea de date din 19 arii protejate.

 

Explorarea în profunzime a impactului social în 4 studii de caz prin interviuri semi-structurate

În primele patru luni ale proiectului, echipa de cercetare vizitează cele patru domenii de cercetare și realizează interviuri în profunzime semi-structurate. Tehnicile sociale calitative sunt aplicate din ce în ce mai mult în literatura de servicii a ecosistemelor oferind informații semnificative atunci când este necesară o înțelegere aprofundată a unei probleme sociale (Moon și colab., 2016).

 

Ghidul interviului se va concentra pe:

  • culegerea de date despre percepțiile impactului social al ariilor protejate de la părțile interesate locale (inclusiv actorii de conducere și membrii comunității locale) asupra impactului social al ariilor protejate,
  • crearea unei cronologii a evenimentelor recente legate de ariile protejate și percepțiile asupra impactului social în trecut și în prezent
  • surprinderea principalelor caracteristici ale domeniilor de cercetare cu privire la contextul socio-economic, factorii ecologici și, de asemenea, caracteristicile relevante ale politicilor ariilor protejate.

În timpul vizitelor din zonele de cercetare, se definește, de asemenea, cadrul de eșantionare pentru ancheta cantitativă. Scopul va fi să includă în cadrul eșantionării tuturor persoanelor impactate de protejarea anumitor arii. Acest lucru va fi stabilit în colaborare cu actorii cheie implicați in managementul anumitor zone protejate.

 

Eșantionare și distribuție:

În interviurile semi-structurate participanții sunt selectați pentru a reprezenta diferite părți interesate din zona de cercetare. Actorii  principali și oamenii de știință cheie din domeniile de cercetare au fost deja informați despre proiect și s-au stabilit colaborări punctuale cu aceștia.

Aceste rețele consacrate vor reprezenta un punct de plecare semnificativ pentru a identifica participanții la interviurile semi-structurate.

Scopul proiectului este de a realiza 15-20 de interviuri în fiecare domeniu de cercetare. Echipa de cercetare a FIDELIO va vorbi o varietate de limbi, iar traducătorii locali vor fi folosiți, dacă este necesar, în timpul implementării interviurilor.

Mai mult, datele colectate în această sarcină vor fi traduse și analizate de echipa de cercetare folosind software-ul disponibil la instituția gazdă (NVivo).

 

Echipa de proiect

FIDELIO este format dintr-o echipă interdisciplinară, care include oameni de știință din domeniile mediu, social și economic din toată Europa:

Echipa de cercetare de bază

Dr Nikoleta Jones, Cercetător principal

Prof Andreas Kontoleon (Universitatea Cambridge)

Dr Francine Hughes, Senior researcher

Dr James McGinlay, Post-doctoral Research Fellow

Dr Chrisovaladis Malesios, Post-doctoral Research Fellow

De asemenea, proiectul va finanța doi doctoranzi și mai multe posturi de asistenți de cercetare

 

Membrii consiliului consultativ

Prof Frank Vanclay, (University of Groningen)

Prof Kalev Sepp, (Estonian University of Life Sciences)

Prof Panayiotis Dimitrakopoulos, (University of the Aegean)

Prof Aled Jones, (Anglia Ruskin University)

Ms Kaja Lotman, (Estonian Environmental Board)

Dr Jan Age Riseth, (NORUT)

Dr Manos Koutrakis (Chair of the National Park of Eastern Macedonia and Thrace)

Ms Lenke Balint (Birdlife International)

Mr Nat Page (Fundatia ADEPT)

Mr Cristi Gherghiceanu (Fundatia ADEPT)

 

Cristi Gherghiceanu

Președinte Executiv
Fundația ADEPT Transilvania

Acest proiect a primit finanțare de la Consiliul European de Cercetare (ERC) în cadrul programului de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene.

Pentru actualizări , vă rugăm să verificați de asemenea  această pagină.

Parteneri Proiect

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității din Transilvania
TOP