GIRO - Dezvoltarea Produselor cu Indicație Geografică în România

Proiect internațional dezvoltat în parteneriat cu AGRIDEA și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru a construi un sistem corespunzător de protejare a produselor agro-alimentare cu Indicație Geografică.

Finanțat de: Programul de Cooperare Elvețiano-Român 

Durată Proiect: 2012- 2016 (4 ani)

Buget: 33.835 Euro

Obiective Proiect

Proiectul elvețiano-român pentru IG și-a propus să sprijine factorii de interes instituționali și economici din România în construirea unui process de diferențiere pentru produsele agricole și agro-alimentare prin consolidarea sistemului de certificare IG ce le va permite sistemelor agricole mici și medii să devină sau să rămână viabile din punct de vedere economic, social și de mediu.

Rezultat  așteptat nr. 1:

Extinderea conceptului de IG unui nucleu de instituții și persoane, adaptând mesajul la contextual socio-economic românesc.

Rezultat așteptat nr. 2:

Facilitarea livrării unor servicii de calitate de către instituțiile competente, corespunzătoare unui sistem de certificare IG eficient.

Rezultat așteptat nr. 3:

Sprijinirea producătorilor și procesatorilor în pregătirea dosarelor de aplicare pentru certificare IG și coordonarea proceselor individuale de marketing pentru a veni în întâmpinarea așteptărilor consumatorilor. Un mic număr de produse IG vor fi gata să depună dosarul de certificare, urmând procedurile naționale și europene, cu scopul de a nu întâmpina opoziție.

Status Proiect

Proiectul a avut rezultate concrete, îmbunătățind capacitatea instituțiilor naționale de a sprijini producătorii ce își propun să utilizeze sistemul de certificare IG pentru a-și proteja și adăuga valoare produselor proprii. Partenerii de proiect au reușit:

 • Identificarea a 60 de produse cu potențial IG;
 • Asistență în demararea procesului de  înregistrare IG pentru 10 produse cu potențial; 
 • Introducerea unei noi măsuri în Programul Național de Dezvoltare Rurală ce sprijină procesul de certificare și acoperă o parte din costuri;
 • Colaborare cu Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală pentru promovarea produselor tradiționale și IG;
 • Organizarea de ateliere de lucru cu tema IG - principalele caracteristici ale sistemului IG pentru creșterea capacității instituțiilor relevante și a serviciilor conexe, precum și a asociațiilor de producători, atunci când a fost cazul;
 • Organizarea sesiunilor de instruire și formare a organismelor de certificare existente cu tema IGP și DOP;
 • Asistență detaliată pentru înregistrarea IG  pentru 4 produse:
  • Pita de Pecica
  • Gem Săsesc de Rabarbăr
  • Scrumbie Afumată de Delta Dunării
  • Telemea de Mărginimea Sibiului

Activități:

1.1. Vizită de studiu în Elveția pentru un grup relevant pentru a observa practica în monitorizarea sistemului IG elvețian (Agridea);

1.2. Finanțarea a 3 burse pentru participarea la o sesiune de instruire internațională pentru IG în Franța sau Elveția (Agridea);

2.1. Organizarea unui atelier de lucru cu privire la IG în România pentru consolidarea capacității organizaționale a instituțiilor competente și a serviciilor conexe, precum și a asociațiilor de producători, în cazul în care acestea au fost relevante în prezentarea unor caracteristici specifice sistemului IG (Agridea și ADEPT).

3.1. Ateliere de lucru pentru consolidarea procedurii de înregistrare (Agridea și MADR);

3.2 Schimburi cu experți elevețieni în procesul de înregistrare a produselor cu Indicație Geografică (Agridea și MADR);

4.1 Formarea organismelor de certificare existente în certificarea produselor IGP și DOP ( Agridea, MADR și ADEPT);

5.1 Inventarierea produselor cu potențial IG și selectarea produselor eligibile (ADEPT și Agridea);

5.2 Analiza lanțului de producție pentru 3 produse-pilot IG și identificarea grupurilor strategice (Agridea și ADEPT);

5.3 Atelier de lucru pentru fiecare produs selectat în vederea identificării, împreună cu producătorii, a tipicității și caracteristicilor de calitate a produsului și delimitarea ariei geografice a zonei de producție (ADEPT, Agridea, MADR);

6.1. Vizită de studiu în Elveția pentru facilitatorii care vor asista grupurile de producători în timpul fazei de înregistrare și care vor fi liderii grupului applicant (Agridea);

6.2 Atelier de lucru pentru fiecare produs pentru a realiza o schiță a caietului de sarcini și identificarea parcticilor admise și interzise (ADEPT; Agridea, MADR);

6.3 Chestionare ale producătorilor în zonele de consum de interes (locale și/sau urbane) (sub-contractarea unor universități);

6.4 Atelier de lucru cu producătorii pentru a crea o strategie de marketing relevantă (ADEPT, Agridea, MADR).

Echipa de Proiect

Ben Mehedin

Food & Farming Communities Manager
Fundatia ADEPT Transilvania

Tel: 004 (0) 752 264 580
ben@fundatia-adept.org

Laura Chirilă

Marketing & Enterprise Manager
Fundatia ADEPT Transilvania

Tel: 004 (0) 744 650 582
laura@fundatia-adept.org

Parteneri

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității din Transilvania
TOP