PlanUp - planuri pentru energie și schimbări climatice solide și cuprinzătoare”

Prin intermediul unei platforme adresate mai multor factori de interes, obiectivul proiectului este acela de a examina și promova politicile eficiente de decarbonizare locale, regionale și naționale în domenii precum agricultura, construcțiile și transportul în Spania, Italia, Polonia, România și Ungaria, consorțiu format din 11 organizații ce reprezintă societatea civilă, autoritățile locale și institute de cercetare din Europa.
Finanțat de: Programul LIFE al Uniunii Europene
Durată Proiect: 2018 - 2021 (4 ani)
Buget: 14.000 Euro

Planificarea viitorului

Planurile Naționale Integrate în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) reprezintă noile contexte în care Statele Membre trebuie să îndeplinească angajamentele UE în domeniul energiei și schimbărilor climatice, până în 2030. Aceste planuri vor contura obiective, politici, ținte și vor măsura cum vom decarboniza economia. Vor putea fi incluse astfel și sprijinul acordat comunităților energetice locale, subvenții în agricultură, infrastructura transportului public și renovarea construcțiilor.

Implicare

Conlucrând cu partenerii naționali, regionali și locali, PlanUpurmărește îndeaproape statutul fiecărui plan în domeniul energiei și schimbărilor climatice din țările vizate. Informațiile colectate și analizate de către partenerii din proiect vor fi puse la dispoziția publicului printr-o platformă virtuală de tip open-source și discutate ulterior cu autoritățile locale și regionale, organizații non-guvernamentale, mediul academic și factori de decizie politică la nivel national sau la diverse evenimente politice precum mese rotunde și evenimente de tip ateliere de lucru.

Bune Practici

Pentru a ne asigura că PNIESC-urile Statelor Membre sunt instrumente solide și cuprinzătoare ce sprijină decarbonizarea Europei, prin PlanUpvom promova exemplele de bune-practici din domeniile agricultură, transporturi și construcții, prin identificarea cazurilor notabile.

Prin dialoguri naționale, PlanUp își propune de asemenea să examineze și să susțină noi soluții de politici publice cu emisii scăzute de carbon și să evalueze potențialul aplicării acestora la o scară mai mare în deceniul următor. Mai mult, exemplele de bună practică în guvernanță și participarea publicului vor fi promovate prin proiect pentru a servi drept inspirație și orientare pentru dialoguri multilaterale în domeniul energiei și schimbărilor climatice cu toți factorii de interes din Statele Membre.

Implementarea măsurilor adecvate pentru energie și schimbări climatice pe termen mediu și lung - necesare pentru eliminarea emisiilor pentru scenariile 1.5oC - este esențială în toate domeniile și sectoarele. Astfel, timpul este un factor critic dacă aceste țări vor să livreze PNIESC-uri cuprinzătoare care beneficiază de implicarea societății civile. Aderând la calendarul stabilit de către Statele Membre, 22 de propuneri de PNIESC-uri au fost prezentate deja Comisiei Europene, urmând ca celelalte 6 țări, inclusiv Bulgaria, Cipru, Grecia, Ungaria, Luxemburg și Spania să le transmită ulterior.

Social Media 

Ne puteți urmări pe canalele dedicate:

Twitter               Instagram                 Facebook

 

Status Proiect

Planurile energetice și climatice ale țărilor UE sunt aici!
Sunt promițătoare?

Toate cele 28 de state membre ale UE au înaintat în sfârșit proiectele de planuri naționale pentru energie și climă (#EUNECPs) Comisiei Europene, demarare a unui proces care va vedea planurile finale adoptate până la sfârșitul anului. #EUNECPs detaliază modul în care fiecare țară din UE își propune să își atingă obiectivele pentru climă și energie pentru 2030.

PlanUp, un consorțiu format din 12 societăți civile, autorități locale și parteneri de cercetare din întreaga Europă, va supraveghea cu atenție dezvoltarea PANE, în special în cinci țări: Spania, Italia, Polonia, România și Ungaria.

Promovând bune practici sectoriale și încurajând dialogul, misiunea PlanUp este aceea de a asigura planuri climatice puternice și inclusive pentru energie și climă care să conducă la o descarbonizare rapidă în Europa.

Seminar privind politica UE și politica națională pentru climă

Fundatia ADEPT împreună cu echipa de protect Life PlanUp a organist pe 13 februarie 2019 seminars cu tema “Politici Climatice EU și Naționale: Pregătirea Planului Climatic și Planului Național Integrat de Energie cu accent pe decarbonizarea pe termen lung ”.

Acest atelier de o zi va pune în discuție diferite aspecte ale obiectivelor și țintelor UE privind climatul, modul în care România poate contribui la aceste ținte, rolul sectoarelor cheie cum ar fi transporturi, agricultură și urbanism și cum să asigure buna guvernare a climatului național și planuri energetice pe care România trebuie să le proiecteze și să le prezinte până la sfârșitul anului 2019.

Evenimentul va reuni experți în diferite domenii de muncă, precum decarbonizarea transporturilor, guvernanța, agricultura durabilă, orașele cu emisii reduse de carbon etc.

Evenimentul este deschis grupurilor societății civile, ONG-urilor, factorilor de decizie și reprezentanților din municipalități și regiuni.

Pentru orice întrebare, vă rugăm să o contactați pe Laura Chirila-Pașca on 0744 650582, laura@fundatia-adept.org.

Agenda seminarului

Actualități

Raport NECP România

Broșură PlanUp

Mapă de Presă PlanUp

Responsabili Proiect din partea ADEPT

Răzvan Popa

Director Tehnic

Tel: 004 (0) 752 264 592
razvan@fundatia-adept.org

Consorțiu Proiect

Coordonator

Parteneri

Afiliați Naționali

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității din Transilvania
TOP