Promovarea producției sustenabile pentru comunitățile de ferme de familie într-un sit Natura 2000 din Transilvania

Sprijinirea comunităților rurale în identificarea beneficiilor rezultate din managementul tradițional al terenurilor

Finanțat de: Innovation Norway

Durată proiect: 2009 - 2011 (2 ani)

Buget: 605.000 Euro

Obiective Proiect

  • Crearea și dezvoltarea unui model sustenabil, care să combată efectele negative generate de criza din piața laptelui, prin construirea și echiparea a opt centre de colectare a laptelui, în zona Târnava Mare, și îmbunătățirea calității laptelui, prin oferirea de cursuri de formare specializate, fermierilor locali.
  • Protejarea biodiversității acestor peisaje antropice este posibilă doar prin păstrarea viabilității economice a activităților agricole.

Economia agricolă poate avea efecte profunde în protejarea peisajelor HNV. De exemplu, multe ferme de mărime medie și mica își vând vitele deoarece companiile ce procesează laptele nu mai colectează lapte din unele sate. Acest aspect este dăunează grav bunăstării fermelor familiale din peisajele HNV, dar și peisajelor, întrucât pășunatul cu vaci este esențial pentru păstrarea pajiștilor și fânețelor.

Status Proiect

8 centre de colectare a laptelui- construite la standardele UE, în spații ce nu implică cheltuieli cu chiria și echipate în mod adecvat (inclusiv echipamnt de testare a laptelui) în 8 sate din zona Târnava Mare: Laslea, Biertan, Apold, Daneș, Albești, Vânători, Saschiz și Viscri.

Fiecare centru de colectare a laptelui oferă controlul calității și facilități de colectare a laptelui pentru comunitățile locale. Prin îmbunătățirea calității (cursuri de formare) și a cantității (tancuri de colectare mai mari, implicarea mai multor fermieri) și negocierea directă cu procesatorii de lapte, rezultatele proiectului au fost resimțite la nivelul comunității locale. ADEPT a oferit instruire cu privire la utilizarea/mentenanța echipamentelor din aceste centre. Prin negocierea cu procesatorii și trecerea responsabilității la asociațiile de fermieri, prețul laptelui a crescut cu 20-30%. Un rezultat direct a fost stoparea declinului numărului de vaci din satele implicate în proiect, dar și restabilirea managementului adecvat pentru sute de hectare de pajiști abandonate.

100 de fermieri au beneficiat de formare în certificarea ecologică a culturilor, igiena laptelui, marketingul produselor.

Cel puțin 100 de dosare de aplicare pentru certificare au fost pregătite pentru fermieri și asociații de fermieri.

Organizarea a două târguri ale micilor fermieri.

Colapsul pieței laptelui pentru micii producători amenință însăși existența comunităților agricole, care, printr-un sistem de management tradițional, păstrează peisajele cu Înaltă Valoare Naturală și valorile culturale în România.

Există o legătură directă între activitățile agricole pentru producția de lapte și protejarea biodiversității. Dacă fermierii renunță la sistemul tradițional de gospodărire al pajiștilor (cositul și pășunatul), aceste pajiști vor avea de suferit în mod drastic. Aceste pajiști sunt protejate și au sunt deosebit de importante la nivel European. Singurii care sunt capabili să păstreze calitatea ecologică a acestor pajiști pe viitor sunt fermierii, care le-au creat și păstrat de-a lungul a sute de ani.

ADEPT sprijină producătorii de lapte din Târnava Mare, în demersurile lor de a obține prețuri mai bune pentru laptele produs în zonă, prin îmbunătățirea calității acestuia.

Unul dintre motivele inițierii acestui proiect a fost nevoia de a crește prețul laptelui pentru a stopa declinul numărului de vite din zonă. Fiecare vacă în minus echivalează cu un hectar de pajiște, cu biodiversitate ridicată, abandonată sau convertită în pășune pentru ovine.

Pajiștile prețioase, cu Înaltă Valoare Naturală, sunt abandonate deoarece din ce în ce mai puțini oameni sunt dispuși să cosească de mână, iar terenurile sunt fie prea inaccesibile fie prea abrupte pentru cositoare sau tractoare. În unele zone, 30% din fânețe sunt abandonate. ADEPT a găsit soluția de reutilizare a acestor pajiști generând beneficii pentru economia locală și pentru biodiversitate.

Responsabili Proiect

Cristi Gherghiceanu

Președinte Executiv
Fundația ADEPT Transilvania

Ben Mehedin

Food&Farming Communities Manager
Fundația ADEPT Transilvania

Tel: 004 (0) 752 264 580
ben@fundatia-adept.org

Video Asociația din Viscri

Am dezvoltat asociații de fermieri, ca centre de inovare și expertiză. Prin îmbunătățirea calității și cantității laptelui și prin asistarea negocierilor cu companiile de prelucrare a laptelui, am crescut prețul laptelui obținut de agricultori și am stopat declinul numărului de vaci din zonă. Am contribuit la consolidarea asociației ca instrument de promovare a inovației și a calității îmbunătățite.

Vizite VIP

“Am vizitat acest centru – model de colectare a laptelui și această unitate de procesare a laptelui, deoarece acestea reprezintă o legătură esențială din lanțul ce leagă natura de oameni. Acestea traduc biodiversitatea în prosperitate. Aplaud eforturile ADEPT, Innovation Norway și Orange România pentru crearea acestor unități.” HRH Prințul de Wales
Download

Ghid pentru Managementul calității laptelui

Un ghid practic pentru fermieri. Această broșură oferă îndrumare, pas cu pas, în soluționarea unor probleme commune de igienă alimentară, care pot fi rezolvate într-un mod simplu. Credem că un mix între cursuri de formare în igiena laptelui pentru fermieri și disponibilitatea unor echipamente bune pentru testarea și depozitarea laptelui poate soluționa problemele fermierilor și îi poate ajuta să supraviețuiască în noile condiții impuse de UE.

Parteneri Proiect

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității din Transilvania
TOP