Restaurarea pajiștilor transilvănene

În două zone pilot din Transilvania, ADEPT și Rainforest Concern vor colabora cu fermierii locali, în vederea restaurării habitatelor și păstrării pajiștilor și pentru a arăta beneficiile economice, precum și cele ale biodiversității. Proprietatea la scară redusă a fânețelor și pășunilor comune pășunate de turmele satelor indică faptul că o abordare cooperativă este cel mai practic mod de a obține rezultate economice și la nivelul biodiversității.

Finanțat de: Rainforest Concern
Durată proiect : septembrie 2018 - octombrie 2019
Buget: €70,000 din care €35,000 finanțați de Rainforest Concern

Obiective Proiect

Restabilirea a 50 ha de fânețe și pășuni în 2 zone pilot, ca demonstrație pentru asociațiile de fermieri locali, susținute prin instruirea a 2 asociații de fermieri, astfel încât acestea să devină mai stabile.

Impact: sisteme agricole la scară mică, mai viabile din punct de vedere economic. O mai bună conservare a scării și conectivitatea peisajelor prin implementarea schemelor de agro-mediu la scara peisajului.

Acțiuni: În două zone pilot (zone gestionate de un sat sau grup de fermieri) vom: implementa un management al conservării acestor zone prin cooperare cu asociații de fermieri sau grupuri de fermieri.

Ca parte a managementului conservării, împreună cu fermierii locali vom reface 50 ha de pajiști și pășuni, pentru a motiva fermierii locali.

Proiectul va folosi aceste exemple pentru a promova gestionarea cooperării în domeniul conservării în rândul fermierilor, autorităților locale și factorilor de decizie regionali și naționali.

Status Proiect

Restaurarea a 50 de hectare a fost efectuată atât prin cosit și curățarea mărăcinilor și plantelor invazive, cât și prin pășunat alternativ.

Cositul târziu și prevenirea supra-pășunatului și utilizarea pășunatului alternativ au permis ierburilor să regreseze și le-a permis plantelor să înflorească.

Diversitatea floristică și populațiile de fluturi asociate și alte specii de nevertebrate (albine, greieri, lăcuste etc.) au crescut considerabil.

Restaurare prin cosit 2019-2020

Câteja pășuni înainte de cosit, 2018

Restaurare în progres 2019

Beneficiile se fac simțite în 2020

Restaurare prin pășunat controlat 2019-2020

Pajiști într-o stare deplorabilă 2018

Pășunatul controlat - turma de vite ADEPT, 2020

Pajiști reabilitate datorită pășunatului alterantiv 2020

Parteneri Proiect

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității din Transilvania
TOP