Biserica Fortificată din Viscri - sit UNESCO.

Centrul spiritual și defensiv al fiecărui sat era reprezentat de biserica fortificată. În timpul unor atacuri, sașii se retrăgeau, împreună cu animalele lor, între zidurile bisericii, unde aveau pusă la păstrare hrană și unde aveau chiar și fântână pentru apă, pentru a le spori șansele de supraviețuire în cazul unui asalt. În fapt, fiecare familie își păstra, chiar și pe timp de pace, șunca afumată și slănina în spații special amenajate pentru fiecare, în pereții bisericii. În fiecare duminică, sătenii își tăiau bucăți de slănină sau șuncă, cât să le ajungă pentru o săptămână, iar restul râmănea la păstrare în răcoarea dintre zidurile groase ale bisericii. Acest obicei a rămas viu în unele sate până în secolul XX.

Apold

Biserica fortificată din Apold (Trappold în germană) datează din secolul al XIII-lea. Inițial, aceasta a fost o bazilică romană. Biserica cu trei abside, construită în stil gotic târziu, datează din secolul al XVI-lea. Pereții circulari exteriori ai zidului de apărare și cele trei turnuri de apărare s-au fost păstrat din secolele XV-XVI. Turnul din partea vestică a fost anexat clădirii ulterior și biserica a fost fortificată în timpul secolului al XVI-lea. Biserica păstrează câteva comori la adăpostul zidurilor sale: un altar cu orgă neoclasic din 1821, un tabernacol gotic, un amvon și galeriile de lemn construite în anul 1760.

Archita

Sașii au construit biserica fortificată din Archita (Arketen în germană), prin anul 1200. Aici au rămas intacte până în zilele noastre o incintă dublă și șapte dintre cele 9 turnuri de apărare construite inițial. În mijlocul incintei se afla o bazilică romană cu trei nave, fără turn din secolul al XII-lea. Biserica a fost reconstruită ulterior în stil gotic și extinsă prin adăugarea unui turn, urmat apoi de sistemul de apărare în secolul al XVI-lea. După incendiul din 1748 care a mistuit satul, biserica a fost reconstruită în forma actuală. Aspectul interior baroc își are originea în acea perioadă: galeriile laterale și galleria orgii, orga însăși, altarul și amvonul.

Biertan

Una dintre cele mai mari și cunoscute biserici fortificate din Transilvania este cea din satul Biertan (Birthalm în germană), fiind inclusă pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Păstrată aproape în întregime, biserica fortificată, construită în stil gotic târziu, în secolul al XVI-lea, înlocuiește de fapt o biserică romană mai veche, datând din secolul al XIV-lea. În timpul Evului Mediu, între anii 1572 și 1867, a fost cetate de scaun a episcopului Bisericii Evaghelice. Ușa sacristiei, tot în stil gotic târziu, bogat decorată cu incrustații, stă mărturie a unei măestrii deosebite. Biserica fortificată găzduiește picturi, sculpturi și mobile, realizate în stil gotic târziu.

Bunești

Biserica fortificată din satul Bunești (Bodendorf în germană), construită la începutul secolului al XIV-lea, a înlocuit o fostă biserică romană, aceasta încorporând elemente structurale gotice și romanice. Zidul de apărare, construit în secolul al XIV-lea a fost fortificat prin patru turnuri de apărare și are și încăperi pentru depozitarea grânelor. Interiorul impresionează prin proporțiile sale, fiind înalt și îngust, scoase în evidență de balconul pe două nivele din partea nordică, construit între anii 1680 și 1775. Picturile murale stau ascunse în spatele altarului aurit în stil gotic, construit din lemn.

Cloașterf

Biserica fortificată din Cloașterf datează din anul 1524, fiind una dintre cel mai bine păstrate construcții din Transilvania. Este una dintre puținele biserici care are și podea de apărare, deasupra naosului și a corului existând un etaj fortificat cu ferestre de tragere și guri de aruncare. Biserica s-a păstrat într-atât de bine datorită faptului că putea să reziste unui asediu câteva zile, unele legende spunând chiar că ar avea și un tunel secret prin care sătenii puteau să fie evacuați. Interiorul bisericii este foarte interesant, fiind realizat în secolul al XVII-lea. Se spune că numele provine din germanul Klosdorf-Nikolau (Sfântul Nicolae) și Dorf (sat).

Criț

Biserica de piatră ce poartă hramul Sfintei Cruci a fost menționată pentru prima dată în documente din anul 1270, iar numele său vechi, Kreuz (cruce), provine, așa cum spune o legendă locală, de la o cruce mare înfiptă într-un promontoriu, care era vizibilă în toate cele trei sate învecinate: Criț, Cloașterf și Meșendorf. În apropierea acestei cruci au fost construite primele case. Biserica-hală în stil neo-clasic cu pronaos și clopotniță a fost construită între anii 1810 și 1813. Din vechiul sistem de fortificații din secolul al XV-lea, s-au păstrat doar zidul de apărare exterior și patru turnuri de apărare, interiorul fiind amenajat în același timp cu restul bisericii. În partea sudică, astăzi au rămas doar ruinele fostei școli săsești.

Daia

Biserica din Daia a fost atestată pentru prima dată în anul 1327, purtând hramul Sfintei Maria. Clădirea a trecut prin mai multe transformări de-a lungul timpului, dar de la perioada inițială s-au pătrat pereții exteriori ai altarelor, corul pătrat și unele elemente decorative din perioada gotică târzie. Fortificația din jurul bisericii este, în fapt, o cortină ovală zidită, construită în două etape, și folosind material diferite. Turnul inițial, construit din cărămidă, se înscrie în stilul architectural roman din Câmpia de Vest a Transilvaniei. Clopotnița, separată de biserică și construită într-un stil diferit, poate fi inclusă în stilul baroc din Europa de Est și Centrală.

Laslea

Biserica fortificată din satul Laslea (Gross Lasseln în germană) a fost construită inițial în secolul al XV-lea, fiind demolată ulterior în secolul al XVIII-lea, cu excepția clopotniței și a unor părți din naosul lateral, care au rămas intacte. Pentru a înlocui vechiul turn, a fost construit unul nou, care însă s-a prăbușit în secolul al XIX-lea. Numele acesteia provine de la Sfântul Ladislau.

Mălâncrav

Biserica în stil gotic din satul Mălâncrav (Malmkrog în germană), a fost, până la marea Reformă, un sanctuar închinat Sfintei Maria. Biserica fortificată este faimoasă în special pentru frescele de pe pereții interiori, ce datează din secolul al XIV-lea, fiind, de altfel, cel mai mare ansamblu de acest fel din Transilvania. Biserica a fost fortificată de-a lungul secolului al XV-lea. A fost atestată drept biserica de curte a familiei nobiliare Apafy, ce a stăpânit satul până la finele secolului al XVII și se spune că biserica reprezenta un centru de pelerinaj în trecut.

Meșendorf

Biserica fortificată din Meșendorf a fost construită în secolele XIV-XV, în stil romanic. Ulterior, biserica a fost renovată în stil gotic. Boltele bisericii au fost îndepărtate din cauza riscului de prăbușire, în timpul lucrărilor de restaurare de la începutul secolului al XIX-lea, dar turnul a fost păstrat în forma lui originară. Două din cele trei turnuri de apărare ale fortificației sunt încă în picioare. O parte a zidului de apărare a fost demolat în anul 1888, pentru a permite construirea unei școli în spațiul rămas. Interiorul era dominat de o galerie de lemn cu trei laturi, decorate cu picturi în stil baroc, altarul datând din anul 1693, iar orga, care poate fi văzută astăzi, a înlocuit o alta mai veche în anul 1765.

Richiș

Biserica în stil gotic din Richiș (Reichesdorf în germană) a fost construită în stadii succesive, începând cu secolul al XIV-lea. Corpul bazilicii este alcătuit din trei naosuri, separate de doi piloni masivi și o porțiune cu creneluri. Biserica a fost fortificată în secolul al XVI-lea și turnul de acces a rămas vizibil și în prezent. Două pietre de mormânt și unele picturi murale pot fi admirate în sacristie. Biserica se distinge de altele prin decorațiunile sale bogate: stâlpii și coloanele cu capiteluri ce sprijină boltele și pietrele de temelie decorate cu măști.

Roadeș

Biserica fortificată din Roadeș (Radeln în Germania) și clopotnița au fost constuite în secolul al XIV-lea și a fost fortificată în secolul al XV-lea printr-un zid în formă de poligon și cinci turnuri de apărare, ce înconjurau fostul atrium deschis, de intrare, din care azi au mai rămas doar trei. Altarul triptic datează din secolul al XVI-lea și este unul dintre cel mai bine păstrare altare din perioada pre-protestantă din Transilvania. În prezent, acesta este păstrat în Sibiu și înfătișează scene din viața lui Ioan Botezătorul. Biserica mai găzduiește și un clopot datând din anul 1550.

Saschiz - Biserica fortificată

Monument din Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, biserica din Saschiz (Keisd în germană) este o construcție în stil gotic de tip hală mica cu un naos, fiind construită între anii 1493 și 1525, înlocuind o bazilică romanică. Aceasta a fost fortificată în secolul al XV-lea, cu un zid exterior de 9 m înălțime. Mobilierul intern este cu precădere baroc, cu excepția stranelor din pronaos, bogat decorate cu sculpturi. Pe pereții exterior s-au păstrat diverse texte. Turnul bisericii seamană cu Turnul cu Ceas din cetatea Sighișoara, fiind decorat cu 12 lucarne și țigle smălțuite colorate.

Deschisă pentru vizitare zilnic, în intervalul orar 10.00 - 18.00.

Bilet de intrare: 6 lei/adult, 3 lei/copil.

Persoană de contact: Ziegler Katharina (tel: 0040 744 179 039)

Saschiz- Cetatea Țărănească

Cetatea țărănească ce domină peisajul saschizean este încă o urmă a erei Medievale. Construită în vârful unui deal împădurit, la aproximativ 2 km de centrul satului, fortăreața a fost ridicată în secolul al XIV-lea pentru a proteja de invazii locuitorii satului și alte șase unități administrative învecinate, care au participat la construirea acesteia. Se spune că fortăreața a aparținut unei fecioare care, în lipsa unui moștenitor, a lăsat-o moștenire sătenilor. Dealul amenințător din partea sud-vestică a satului se spune că ascunde comori neștiute, dar și că paznicul acestora este spiritul unui uriaș, ce poartă în loc de blazon un ștreang și care, o dată pe an, tulbură liniștea nopții cu sunete înspăimântătoare.

Sighișoara

Sighișoara este considerată a fi una dintre cele mai frumoase și bine păstrate cetăți din Europa, cu arhitectură medievală autentică. În estul Europei, Sighișoara este unul dintre puținele orașe fortificate încă locuite. Un document din anul 1280 meționează un oraș construit pe situl unui fort roman, Castrum Sex, sau tabăra cu șase laturi, referindu-se la forma fortului de hexagon neregulat. Până în anul 1337, Sighișoara a devenit un centru preferat de regi, care au ridicat așezarea la rang de urbe în anul 1367 sub numele de Civitas de Segusvar. Orașul a jucat un important rol strategic și commercial, la marginea Europei centrale, pentru mai multe secole de-a rândul.

Șaeș

Biserica romanică originală din Șaeș (Schaas în germană) s-a prăbușit în anul 1802. Ruinele sale au fost îndepărtate cu totul și înlocuite cu o biserică-hală în stil neo-clasic, cu un pronaos îngust și o clopotniță în partea de vest în anul 1820. Rămășițele fortificațiilor constau în părți din zidul exterior, o clădire și un zid de apărare. Interiorul bisericii este remarcabil prin inventarul și aranjementele originale, ușa de la intrare rămânând mărturie a măiestriei artizanilor vremii.

Viscri

Sit din Patrimoniul Mondial UNESCO, biserica din Viscri (Deutsch Weisskirch în germană- Biserica Albă) este una dintre cele mai pitorești biserici fortificate din Transilvania. Construită în secolul al XII-lea, pentru a înlocui o veche biserică romană, construită de secui, biserica luterană a fost fortificată în secolul al XV-lea. Zidul exterior, cu o înălțime de 7 metri, a fost construit la începutul secolului al XVI-lea și a fost consolidat de-a lungul secolului al XVII-lea prin adăugarea unor clădiri fortificate, turnuri de apărare și o pasarelă pe parapet. Interiorul bisericii a păstrat tavanul cu paneluri datând din anul 1743 și mobilierul sobru.

Parteneri Strategici

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității în Transilvania
TOP