EFFECT Acțiuni Complementare

Un proiect european H2020, cu obiectivul de a analiza, dezvolta și realiza teste pentru îmbunătățirea performanței de mediu în sectorul agricol. Nouă cazuri de inovare realizate în contexte economice, sociale și juridice diferite sunt folosite pentru a testa empiric eficiența noilor cadre contractuale. Acestea sunt co-proiectate și dezvoltate împreună cu părțile interesate locale, pentru a reconcilia activitățile fermierilor cu obținerea de beneficii publice pentru întreaga societate.Finanțat de: Consiliul European de Cercetare (ERC) sub programul de cercetare și inovare al Unuiunii Europene Horizon 2020
Durată Proiect: 2019 - 2023 (4 ani)
Buget: 28.125 Euro

Obiective Proiect

Calitatea mediului, sustenabilitatea economică, cercetarea interdisciplinară, cerințele actorilor interesați, nevoile fermierilor locali și sfaturi de politică.

Aceste concepte sunt adesea percepute ca fiind îndepărtate unele de altele. Cu toate acestea, în EFFECT sunt combinate pentru a analiza, dezvolta și testa cadrul de contracte. Aceasta urmărește concilierea beneficiilor private ale agricultorilor cu bunuri publice de mediu și climă.

DESIGN

Proiectul este compus din 7 pachete de lucru, care implică anumite competențe specifice, dar strâns interconectate și la fel de esențiale pentru atingerea obiectivelor.

WP 3, 4 și 5 oferă perspective de cercetare și conțin partea teoretică a proiectului. WP 2 și 6 traduc aceste informații în analize empirice și rezultate practice. WP1 coordonează proiectul, iar WP7 este responsabil de comunicarea și diseminarea acestuia.

EFFECT va dezvolta un pachet de noi cadre contractuale, care să permită agricultorilor să concilieze producția agricolă cu livrarea sporită a bunurilor și serviciilor publice de mediu și climat, în beneficiul societății în general. EFFECT urmărește acest lucru printr-un efort transdisciplinar care implică o revizuire a succeselor și eșecurilor din trecut; și dezvoltarea și testarea de noi forme de contracte.

EFFECT combină cunoștințele de științe agricole și de mediu cu idei teoretice și empirice din drept, științe politice și economie și va combina eforturile cercetătorilor și partenerilor de practică multiplă și părților interesate pentru a se asigura că lecțiile învățate din inițiativele anterioare și testarea cadrelor contractuale emergente sunt validate în teren. Ambiția proiectului EFFECT, care se bazează pe experiența solidă din consorțiu, este de a promova ca acordurile de contracte agroambientale co-dezvoltate să fie utilizate în mod efectiv până la sfârșitul proiectului.

CONSORȚIU

Suntem 19 parteneri din diferite țări, precum și din diferite domenii de expertiză, dar cu un set echilibrat de competențe. Atât organizațiile academice, cât și cele profesionale sunt implicate, constituind o echipă ideală pentru a atinge obiectivele și impacturile stabilite de proiect.

Partenerii academici acoperă aspectele teoretice și empirice ale disciplinelor cheie: economie, drept, științe politice, ecologie și științe agricole.

Practica și partenerii interesați reprezintă o gamă semnificativă a multiplelor tipuri de actori relevanți pentru concentrarea efortului EFFECT. Acestea au o rețea largă în regiunile respective și relații bune cu omologii din domeniul politicilor.

Status Proiect

Fundatia ADEPT va coordona la nivelul României, un studiu de caz inovativ privind schemele de plată bazate pe rezultate.

ADEPT va contribui cu informații și sprijin pentru a înțelege răspunsurile motivaționale și comportamentale ale fermierilor la plățile bazate pe rezultate, în comparație cu celelalte plăți.

Echipa ADEPT va ajuta la colectarea datelor în domeniu și va organiza trei ateliere cu stakeholderi locali interesați, pentru a disemina rezultatele proiectului.

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității din Transilvania
TOP