Influențare de politici

  • Colaborare directă și creativă cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România, privind elaborarea măsurilor în cadrul programelor de dezvoltare rurală actuale și viitoare, bazate pe experiențe practice și colaborarea pentru rezolvarea problemelor de implementare.
  • Integrarea eficientă a numeroaselor instrumente disponibile în cadrul actualului Program de Dezvoltare Rurală, astfel încât acestea să conlucreze pentru a asigura sustenabilitatea economică la nivel de fermă și comunitate.

Pe 28 iunie, Guvernul României a anunțat extinderea unei măsuri de susținere a corncrakes. Sună bine - dar, din păcate, condițiile de finanțare din cadrul măsurii sunt foarte dăunătoare pentru alte animale sălbatice; și o suprafață masivă de 500.000 ha (5000 km pătrați sau un sfert de mărimea Țării Galilor) din pășuni bogate în flori cu Înaltă Valoare Naturală și specii de animale asociate au fost amenințate direct. Această măsură ar fi schimbat peisajul pentru totdeauna.

Măsura a fost propusă ca răspuns la Directiva UE privind păsările sălbatice. Dar corncrakele sunt atât de abundente (România are 27% din populația europeană) doar din cauza supraviețuirii comunităților de mici fermieri și a gestionării terenurilor mozaicate - tocmai ceea ce este amenințat de regulile "științifice" ale măsurii de arbori de păianjen. Prin urmare, această măsură folosește un argument științific îngust, menit să protejeze o singură specie, într-o abordare care ar fi cauzat daune grave peisajului și, eventual, speciei în sine.

Conservarea convențională este plină de astfel de eșecuri.

ADEPT încurajează factorii de decizie să iasă din această capcană și să găsească răspunsuri holistice. În luna iulie, Fundația ADEPT a lucrat direct cu autoritățile române și cu ONG-urile dedicate conservării și a ajuns la un compromis în care cantitatea de pajiști afectate a scăzut cu 90%, până la 50.000 ha. Vom continua să colaborăm cu Comisia Europeană și Guvernul României pentru a îmbunătăți situația în continuare.

Galben pentru pericol!

Zona verde marchează zona în care fermierii pot obține sprijin pentru gestionarea favorabilă biodiversității pe pășunile cu Înaltă Valoare Naturală. Aceasta este o măsură generală care menține o gamă largă de specii și habitate în peisajul mozaic și ajută la supraviețuirea comunităților agricole tradiționale care mențin peisajul. Zona galbenă marchează zona propusă pentru gestionarea corncrakes. Sub aceasta, fermierii ar primi sprijin doar dacă își vor cosi pajiștile manual după 1 august. Tunderea nu a fost întârziată niciodată până la sfârșitul lui august și totuși corncrakes și multe alte specii sălbatice s-au dezvoltat; de-a lungul secolelor, fermierii au cosit atunci când condițiile au fost favorabile, acestea variind de la an la an și în loturi mici, practică ideală pentru speciile sălbatice și pentru producția de alimente, care se pot adapta la condițiile în schimbare.

Impunerea acestei măsuri amenință viitorul acestor peisaje și comunități. Fânul cosit târziu are o valoare nutritivă mult redusă și, de asemenea, este mult mai dificil de cosit manual. Cositul întârziat va deteriora, de asemenea, diversitatea floristică deoarece permite unor specii invazive mai puțin variate să se mențină.

Zona marcată în galben, în care fermierii urmau să fie sacrificați dintr-o obligație de gestionare necorespunzătoare, a fost redusă de la 500.000 ha (afectând aproximativ 20.000 de familii de mici fermieri) la 50.000 ha (care afectează aproximativ 2.000 de familii de mici fermieri). Lucrăm în continuare să îmbunătățim lucrurile. Acesta este un exemplu al impactului enorm pe care ONG-urile îl poate avea asupra mijloacelor de trai ale fermierilor și asupra conservării peisajelor prin lobby-ul politic. Ca urmare a acestui lobby, peste 18.000 de ferme și familii de mici dimensiuni au fost protejate de impactul măsurilor greșite în sprijinul finanțării, ceea ce ar fi făcut ca agricultura lor să nu fie viabilă din punct de vedere economic.

Principiul fundamental al Fundației ADEPT este că, prin menținerea agriculturii la scară mică și a proprietății funciare, aceasta va genera o mai mare prosperitate a fermierilor, care vor beneficia de biodiversitate în același timp. La urma urmei, corncrakes există doar din cauza sistemului de agricultură practicat cu grijă și atenție de sute de ani.

Dacă acest sistem nu este stricat, nu încercați să îl reparați!

Știința trebuie combinată cu o abordare practică.

Agro-mediu

Biodiversitatea zonei poate fi păstrată doar prin continuarea practicilor tradiționale de gospodărire a terenurilor.
Fundația ADEPT oferă prioritate creării de stimulente pe termen lung a gospodăririi tradiționale a terenurilor fie sub formă de granturi fie sub forma unor stimulente comerciale.


Prioritatea imediată este aceea de a îmbunătăți viitorul agriculturii și de a crește veniturilor fermierilor, asigurându-se că în același timp protejarea naturii deține un rol central în managementul zonelor rurale. În astfel de cazuri în care influențele umane se resimt la nivelul peisajelor semi-naturale, activitățile economice tradiționale devin necesare în protejarea habitatelor și a speciilor.

Agromediul reprezintă interfața dintre protejarea biodiversității și agricultură. În cazul Transilvaniei (spre deosebire de alte zone europene), măsurile de agromediu susțin continuarea managementului actual (traditional).
*Aceste activități sunt sprijinite de către UE prin granturi de agromediu, prin EU agri-environment Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)

Fundatia ADEPT- factor de influență a politicilor

Câteva exemple de măsuri de agromediu concepute și implementate în zonă de către ADEPT:

  • Identificarea pajiștilor cu Înaltă Valoare Naturală, identificarea speciilor indicator utile pentru stabilirea condiției pajiștii și crearea de sisteme de cartare inovatoare utile nu doar managementului de conservare ci și managementului agricol.
  • Crearea de linii directoare pentru continuarea managementului traditional, de exemplu: cosirea fânețelor cel puțin o data pe an, dar după 1 iulie; rate de încărcare cu animale vii scăzute pe pășuni; pășunatul prin rotire pentru a preveni erodarea; stoparea utilizării îngrășămintelor artificiale; plăți opționale mai mari pentru cositul manual-opțional.
  • Promovarea stimulentelor financiare pentru managementul tradițional. Măsurile de agromediu implică anumite costuri pentru fermieri prin creșterea orelor de muncă necesare și scăderea productivității și astfel devine vitală oferirea de stimulente economice rezonabile sub forma plăților compensatorii.

ADEPT a oferit suport tehnic Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) în vederea asistării pregătirilor pentru PNDR, ce stabilește cadrul pentru sprijinul financiar existent pentru dezvoltarea rurală după aderarea României la UE. Un aspect important a fost asigurarea integrării complete a măsurilor de dezvoltare economică și socială pentru zonele rurale cu măsurile necesare pentru asigurarea utilizării resurselor naturale în mod sustenabil.

ADEPT a ghidat implementarea măsurilor de agromediu (SAPARD 3.3) în zona Târnava Mare, ce a ajutat în mod real și semnificativ România în conceprea schemelor de agromediu la nivel national sub PNDR (Măsura 214).

Activitatea ADEPT a contribuit la identificarea unor scheme pilot, ce au modelat ulterior politicile adoptate la nivel național. Fundația ADEPT este membră a Comitetului Consultativ PNDR.

Prin activitatea sa pilot, ADEPT a contribuit la politica stabilită la București. Fundația ADEPT este membră a Comitetului Consultativ PNDR.

Serviciul de consultanță agricolă oferit de ADEPT a demonstrat valoarea acestor serviciilor: de 7 ori numărul fermierilor și de zone 5 ori mai mari în schemele de agromediu, în comparație cu zonele învecinate care nu beneficiază de un Serviciul de consultanță agricolă.

Asimilarea comparativă a schemelor de agro-mediului în comunele în care Fundația ADEPT a fost activă, în comparație cu alte comune din județul Mureș, 2009 (date oficiale):

Păstorii din zona noastră primesc 124 EUR/ha pentru plățile de bază pentru agro-mediu cu pajiști + 58 EUR, pentru non-mecanizare + 100 EUR/ha pentru plățile directe = 282 EUR pe hectar pe an. Aceștia nu își schimbă comportamentul, dar fără plățile pentru agromediu nici nu ar continua. Astfel putem identifica mai multe beneficii ale biodiversități și ale serviciilor ecosistemice.

Măsura 214 sprijină și pășunatul comunitar. Plățile pentru agrio-mediu, atunci când sunt utilizate de asociațiile comune de pășunat, inversează scăderea numărului de bovine. Acest lucru este important pentru menținerea managementului fânețelor: pășunatul comun ajută proprietarii de turme mici. Fiecare agricultor cu 2-3 vaci cosește în perioade diferite, creând un mozaic ideal pentru biodiversitate

Încercarea de îndepărtare a gunoiului este strict aplicată în cadrul Măsurii 214.

Sumar

Criteriul riguros și pregătit pentru pășunatul HNV din România are totuși unele lacune. Unele pășuni HNV cartografiate de Corine nu sunt incluse în regula actuală, mai mult de 50% pășune pe comună. Cu toate acestea, cooperarea imaginativă între ONG-uri și Minister a permis ca unele dintre aceste lacune să fie completate.

Măsură suplimentară din 2012

Protecția livezilor tradiționale pășunate - ADEPT, Societatea Lepidopterologică Română și MARD.
Începând cu anul 2012, sunt eligibile încă 195 000 ha de livezi extinse pentru plățile pentru pășuni pe întreg teritoriul HNV, în conformitate cu Măsura 214/1 modificată cu 9 milioane de euro pe an, plăți suplimentare pentru stimulente. Măsură foarte importantă pentru supraviețuirea livezilor tradiționale bogate în biodiversitate.

Noua măsură 214/6 - Pachet Maculinea

Utilizarea fluturilor ca specii umbrelă pentru conservarea pășunilor umede în afara zonei HNV desemnate. Alte 26 de comune din Cluj și Bucovina sunt eligibile, deși în afara zonei "HNV". Abordare inovatoare. Aproximativ 200.000 ha de pajiști noi introduse în zona HNV. Plata 252 Euro/ha. 50 de milioane de euro pe an au adus sprijin direct pentru conservarea pășunilor umede.

Factorii cheie ai succesului

Design simplu. Deși ar putea exista unele lacune care rezultă din definiții simple (de exemplu, din High Nature Value - HNV), acestea sunt compensate de absorbția ridicată rezultată din simplitate.

Proces simplu de aplicare: o pagină din IACS care are nevoie doar de câteva casete pentru a fi bifată și o semnătură.

Ministerul are o relație de lucru foarte bună cu ONG-urile, care știu la rândul lor de ce are nevoie Ministerul pentru noile măsuri (justificare bună, criterii clare, monitorizare clară).

Viitorul

Ministerul evaluează plățile de agromediu ca fiind eficiente în ceea ce privește absorbția (cheltuielile bugetare) și pentru că susțin în mod efectiv peisajele agricole de Înaltă Valoare Naturală din România.

Fundația ADEPT lucrează la două noi măsuri cu Ministerul, care au fost introduse pentru cererile din 2013.

Ministerul român speră să mărească procentul de pilon 2 pentru plățile agro-mediu peste nivelul actual de 25%, în perioada 2014-2020.

Proiect

RBAPS- Plăți pentru Biodiversitate pe Baza Rezultatelor: O nouă schemă pilot de agri-mediu pentru regiunile Târnava Mare și Pogany Havas

O schemă de agri-mediu ”bazată pe rezultate” ce are în centru fânețele cu Înaltă Valoare Naturală, și oferă recompense managementului practic ce produce fân de de calitate și protejează speciile sălbatice.

Finanțat de: DG Mediu, Comisia Europeană
Durată proiect: 2016 - 2019 (3 ani)

Parteneri Strategici

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității din Transilvania
TOP