RBAPS- Plăți pentru Biodiversitate pe Baza Rezultatelor: O nouă schemă pilot de agro-mediu pentru regiunile Târnava Mare și Pogány Havas

O schemă de agro-mediu ”bazată pe rezultate” ce are în centru fânețele cu Înaltă Valoare Naturală, și oferă recompense managementului practic ce produce fân de de calitate și protejează speciile sălbatice.

Finanțat de: DG Environment and Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

Durată proiect: 2015- 2019 (4 ani)

Buget: 415.000 Euro

Obiective Proiect

Proiectul își propune să testeze aplicabilitatea și practicabilitatea schemelor de agro-mediu bazate pe rezultate pentru menținerea unui spectru larg de habitate și specii în două regiuni bio-geografice Târnava Mare (Continental) și Pogány Havas (Alpin) în peisajele agricole cu Înaltă Valoare Naturală, a căror caracteristică este agricultura extensivă.

ADEPT este acum membru al Rețelei de Plăți Bazate pe Rezultate, o rețea care reunește proiecte și abordări UE, bazate pe rezultate, în vederea evaluării proiectelor și metodologiilor aferente și în vederea promovării utilizării la scară largă a abordării bazate pe rezultate în întreaga Europă. Pentru mai multe informații vezi www.rbpnetwork.eu.

Obiective: folosirea zonelor HNV din Transilvania, România, ca zone pilot pentru:

  • testarea schemelor de plăți bazate pe rezultate, concepute și dezvoltate de ADEPT;
  • protejarea și sporirea biodiversității zonelor;
  • creșterea nivelului de înțelegere a factorilor care contribuie la succesul sau eșecul unor astfel de scheme;
  • identificarea de oportunități și condiții pentru creșterea utilizării unor astfel de scheme în România și, la scară mai largă, în Europa, și, în mod special, în următorul Program de Dezvoltare Rurală al PAC;
  • demonstrarea potențialului acestor scheme de a atinge ținte ecologice, prin utilizarea indicatorilor de monitorizare și control al pajiștilor;
  • creșterea gradului de înțelegere în interiorul comunităților rurale a beneficiilor aduse de schemele de remunerare bazate pe rezultate ;
  • promovarea schemelor de remunerare bazate pe rezultate în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rural și al Ministerului Mediului și Apelor, pe baza rezultatelor obținute.

Status Proiect

Acest proiect s-a încheiat cu succes la sfârșitul anului 2019. Pentru mai multe informații puteți consulta raportul final de mai jos. De când am dezvoltat această schema în cooperare cu Guvernul României, au sporit șansele unei aplicări la scară mai mare a acestui sistem în România, în viitor.

ADEPT este acum membru al Rețelei de Plăți Bazate pe Rezultate, o rețea care reunește proiecte și abordări UE, bazate pe rezultate, în vederea evaluării proiectelor și metodologiilor aferente și în vederea promovării utilizării la scară largă a abordării bazate pe rezultate în întreaga Europă. Pentru mai multe informații vezi www.rbpnetwork.eu.

În 2015, am dezvoltat și implementat metodologia și lista speciilor-indicator pentru cele 2 regiuni ale proiectului, Târnava Mare și Pogány Havas

Proiectul s-a dovedit a fi foarte popular printre fermieri, care apreciază flexibilitatea pe care le-o oferă. Am primit un număr mare de solicitări.

În vara anului 2016, specialiștii au efectuat studiile necesare testării eligibilității pajiștilor care au fost propuse de fermieri pentru plăți. În Târnava Mare și Pogány Havas au fost semnate 73 de contracte cu fermierii.

56 de fermieri, ce dețin în total 98.95 ha de fânețe, din zona Pogány Havas, și 17 fermieri, ce dețin 72.91 ha de fânețe, din Târnava Mare, au primit plăți la finele anului 2016 și vor primi plăți până la finele anului 2018.

Pentru a promova succesul acestui proiect, ADEPT a fost singurul ONG invitat să susțină o prezentare la un atelier de lucru despre schemele de agro-mediu la în Bruxelles, Comisia Europeană, în luna decembrie a anului 2017, la care au participat 80 de persoane din 25 de țări.

În 30 martie 2017, ADEPT a fost principalul prezentator al rezultatelor proiectului inovator de plăți, cu scopul de a influența politica europeană în perioada următoare (post 2020) la un eveniment la Bruxelles, la care au participat peste 120 de persoane, inclusiv factori de decizie politică din Comisia Europeană, specialiști ai guvernelor naționale din peste 18 țări UE, reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale orientate spre de conservarea naturii, cu sediul în Bruxelles și din multe alte țări.

Ce sunt schemele bazate pe rezultate?

Aceste pajiști - în special pajiștile uscate permanente, au făcut obiectul acestui proiect. Dar este important să ne amintim că acestea se află într-un peisaj mozaicat foarte important, alcătuit din păduri și terenuri arabile, rezultat al gestionării tradiționale a terenurilor. Aceasta a generat o biodiversitate extraordinară. Ca indicator, S Transilvaniei este ultimul peisaj de pășuni din Europa, care încă prezintă populații de lupi și urși.

La începutul anilor 1990, majoritatea sașilor și-au părăsit satele și orașele și s-au mutat "acasă" în Germania. Acest lucru a provocat o revoluție socială și economică și o depopulare a zonei, ceea ce a dus la schimbări și la abandonarea gestionării tradiționale a terenurilor. Habitatele și speciile de pășune uscate din Târnava Mare sunt de importanță europeană. Aceste pajiști bogate în flori sălbatice au dispărut din o mare parte a Europei prin intensificarea agriculturii, dar sunt încă răspândite în această zonă din România. Pajiștile uscate ale Transilvaniei au o parte din cea mai mare diversitate floristică înregistrată oriunde în lume și susțin populații de vertebrate și nevertebrate rare.

Dar aceste pășuni sunt amenințate. Dintre cele 5000 de hectare ale acestor pășuni din zonă, aproximativ 1000 de hectare sunt gestionate necorespunzător: suprapășunarea pe zone ușor accesibile, abandonarea pășunilor mai puțin accesibile (cauzând răspândirea mărăcinilor). Aceste efecte sunt evidente, dar încă ușor reversibile prin restabilirea managementului tradițional.

Proiectul este conceput pentru a ajuta la continuarea sau restabilirea managementului tradițional al pășunilor care va readuce aceste habitate în regimuri adecvate de gestionare pe termen lung.

Aceste scheme de agro-mediu bazate pe rezultate țintesc fânețele cu Înaltă Valoare Naturală. Schema recompensează managementul practic, ce produce fân de bună calitate și protejează totodată speciile sălbatice de plante.

În loc să acorde plățile în funcție de direcțiile de management trasate, ca în cazul schemelor tipice de agro-mediu, acestea recompensează ”rezultatul”: pajiști bogate în specii, determinat prin prezența unor plante indicatoare.

Acest lucru înseamnă că fermierii au libertatea de a-și gospodări pajiștile în funcție de condițiile locale și condițiile meteo în loc să fie nevoiți să urmărească riguros datele de cosit și alte reguli, care nu țin cont de aceste condiții sau de diferențele climatice de la an la an.

Aceste pajiști furnizează fân pentru animale, polen pentru albine, plante medicinale și venituri suplimentare din turismul ”verde” sau produse locale prin piața HNV.

Astfel de scheme sunt deja puse în practică în Franța, Germania și Elveția. Fermierii preferă schemele bazate pe rezultate datorită faptului că astfel le este recunoscută expertiza, au libertatea de a-și gestiona pajiștile în funcție de condițiile locale și meteorologice și sunt răsplătiți în mod direct pentru serviciile pe care le aduc naturii, recunoscute de societate.

Ce trebuie să facă fermierii - obligații

30 de specii sau grupe de specii au fost selectate și testate ca specii indicator pentru pajiștile HNV din regiunile în care se aplică schema-pilot, deoarece acestea cresc doar în pajiștile getionate după sistem puțin intensiv și sunt asociate cu o diversitate mare de plante și animale precum și cu fân de calitate superioară.

Acestea sunt sensibile la schimbările în modul de gospodărire și vor dispărea dacă se utilizează îngrășăminte sau ierbicie sintetice, dacă pajiștile sunt cosite prea devreme (înainte de mijlocul lunii iunie) sau nu sunt cosite, dacă pajiștea este folosită pentru pășunat în sezonul de creștere a fânului.

Toate speciile sunt ușor de recunoscut.

Fermierii trebuie să:

  • țină evidența anuală a speciilor din listă, care se regăsesc pe pajiștea lui în fiecare an, de-a lungul unei linii drepte (de secțiune);
  • cosească pajiștile cel puțin o data pe an, prima cosire să fie abia după 10 iunie pentru a permite efectuarea controalelor.

Ce beneficii au fermierii - plăți directe

Plățile variază între 14 și 180 pe ha în funcție de numărul de specii. Plăți suplimentare vor exista pentru cositul manual, 100 pe hectar și pentru cositul cu mașinării ușoare, 21 pe hectar.

Controale

În cadrul acestei scheme pilot, se vor semna contracte, iar plățile și controalele se vor efectua de Fundația ADEPT și partenerii acesteia, cu finanțare direct de la Comisia Europeană.

Fundația ADEPT se consultă cu fermierii și asociațiile de fermieri din regiunile Târnava Mare și Pogány Havas/ Munții Ciucului în vederea identificării fermierilor ce dețin până la 100 ha de fânețe și care sunt interesați să participle la această schemă. Contractele vor acoperi 3 ani de plăți: 2016, 2017 și 2018.

Zonele în care se aplică acest proiect

Schema este aplicată în zonele Tărnava Mare și Pogany Havas/ Munții Ciucului. Aceasta este, în fapt, aplicată ca un exercițiu în aceste două zone pe perioada cuprinsă în proiect.

Experiența noastră cu schemele de plată bazate pe rezultate va fi împărtășită cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Dacă se dovedește că acest program pilot este agreat de fermieri și este practic și pentru agențiile de control al plăților, pe viitor, acestea ar putea fi disponibile în întreaga țară.

Responsabili Proiect

Răzvan Popa

Director Technic - Fundația ADEPT Transilvania

Tel: 004 (0) 752 264 592
razvan@fundatia-adept.org

László Demeter

Director Științific - Pogány-havas Kistérségi Társulás

Publicații

RBAPS - Raport Final

Acest proiect are ca scop testarea aplicării schemelor de agromediu bazate pe rezultate în pajiștile din sud-estul Transilvaniei, acoperind 150 ha, în două zone biogeografice, zona Continentală și zona Alpină. În zonele se regăsesc terenuri agricole cu Înaltă Valoare Naturală, de o bogație peisagistică rar întâlnită în Europa.

Peisajele cu Înaltă Valoare Naturală sunt adevărate grădini ale paradisului pentru o gamă largă de plante, care adesea au cerințe de gestionare diferite.

RBAPS - Formular de indetificare a indicatorilor

30 de specii sau grupuri de specii au fost selectate ca indicatori ai pajiștilor cu Înaltă Valoare Naturală în regiunile proiectului pilot. Acestea au fost selectate deoarece cresc numai în pajiști de fân gestionate la intensitate redusă și sunt asociate cu o mare bogăție de specii de plante și animale, precum și cu fân de bună calitate.

Dorești să ne susții proiectele?

Parteneri Proiect

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității din Transilvania
TOP