Bucate din proximitate

Facilitarea cooperării între fermieri din teritoriul GAL Podișul Mediașului pentru comercializarea produselor locale prin intermediul lanțurilor scurte alimentare, înființarea unei structuri asociative și promovarea lanțurilor scurte alimentare.

Finanțat de: Grupul de Acțiune Locală Podișul Mediașului
Durată Proiect: octombrie 2018 - iulie 2020 (21 de luni)
Buget: 59.835,53 Euro

Obiective Proiect

Facilitarea cooperării între fermieri din teritoriul GAL Podișul Mediașului pentru comercializarea produselor locale prin intermediul lanțurilor scurte alimentare, înființarea unei structuri asociative și promovarea lanțurilor scurte alimentare.

 

DESCRIERE GENERALĂ:

În cadrul proiectului sunt incluși 15 producători locali din satele Curciu, Micasasa, Darlos, Moșna și Bazna, care au participat inițial la un curs de formare, unde au realizat și un plan de marketing personalizat după specificul activității pe care o desfășoară.

Ulterior s-au creat coșuri diferite cu produsele provenite de la cei 15 producători, iar acestea sunt livrate în fiecare zi de marți la domiciliul clienților cu ajutorul unei mașini frigorifice.

Clienții se abonează on-line, printr-un magazin on-line www.bucatedinproximitate.ro în funcție de necesitate - o livrare pe luna, două sau chiar patru livrări pe lună, cu posibilitatea alegerii unui coș vegetarian.

 

Promovarea lanțului alimentar scurt se face prin evenimentele organizate și anume:

  • Întâlniri cu producătorii și clienții
  • Ziua Fermei
  • Târguri
  • Bike-brunch organizat în parteneriat cu „Colinele Transilvaniei”
  • Organizare ,,Courtyard Dinning”
  • Acțiuni de animare – prezentări, seminarii, vizite în comunele din teritoriul GAL PM
  • Website cu magazin onlie
  • Promovare în mediul online și offline

 

De asemenea, dorim ca producătorii să cunoască și alte exemple din țară, așa că vom organiza 2 vizite externe:

  • Vizită la cooperativa Lunca Someșului Mic, una din primele cooperative înființate, care realizează vânzare directă în piețe și magazine, fiind un model de bună practică în ceea ce privește desfacerea la nivel local și regional prin lanț scurt alimentar.
  • Vizită de studiu la cooperativa agricolă horticolă Alba, un exemplu de succes în ceea ce privește comercializarea produselor, și anume 60 de producători asociați care au deschis un magazin propriu în Alba Iulia.

 

Status Proiect

15 producători locali din satele Curciu, Micasasa, Darlos, Moșna și Bazna au participat  la un curs de formare, unde au realizat și un plan de marketing personalizat după specificul activității pe care o desfășoară.

Ulterior s-au creat coșuri diferite cu produsele provenite de la cei 15 producatori, iar acestea sunt livrate în fiecare zi de marți la domiciliul clienților cu ajutorul unei mașini frigorifice.

Clienții se abonează on-line, printr-un magazin on-line www.bucatedinproximitate.ro în funcție de necesitate - o livrare pe luna, două sau chiar patru livrări pe lună, cu posibilitatea alegerii unui coș vegetarian.

Responsabili Proiect

Anamaria Țeglaș

Coordonator Proiect

Tel: 004 (0) 742 387 976
contact@bucatedinproximitate.ro

Ben Mehedin

Food & Farming Communities Manager

Tel: 0044 (0)752 264 580
ben@fundatia-adept.org

Proiect finanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ și GUVERNUL ROMÂNIEI prin PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ,

implementat de Fundația ADEPT Trasilvania în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltare Durabilă Transilvania Mea

Nr.Crt. C1920164L101373403033

Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.

Parteneri Proiect

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității din Transilvania
TOP