Economia socială - stimulent al dezvoltării economice în regiunile București - Ilfov, Centru, Nord Vest și Sud Muntenia - POSDRU/173/6.1/S/148732

Dezvoltarea a 5 structuri de economie socială și creșterea șanselor de integrare durabilă pe piața muncii în structurile economiei sociale a unui număr de 100 de persoane (din care 50% femei) din regiunile Ilfov, Centru, Nord Vest și Sud-Muntenia

Proiect finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie: 6.1 Dezvoltarea economiei sociale

Durată Proiect: 2015 (1 an)

Buget:  182.795 Euro

Obiective Proiect

Obiectiv general

Dezvoltarea a 5 structuri de economie socială și creșterea șanselor de integrare durabilă pe piața muncii în structurile economiei sociale a unui număr de 100 de persoane (din care 50% femei) din regiunile Centru, Nord Vest, BI și Sud-Muntenia.

Pe termen lung proiectul va produce efecte pozitive ca urmare a adaptării activităților atât la specificul grupului țintă cât și la specificul local și a abordării integrate a nevoilor membrilor săi.

Echiparea membrilor grupului țintă cu competențe necesare atât pentru a ocupa un loc de muncă în cadrul structurilor economiei sociale cât și pentru a cunoaște, a acționa, a se dezvolta pe sine și a fi membru activ al societății contribuie la creșterea coeziunii sociale.

Obiective specifice:

  • Promovarea economiei sociale la nivel naţional și regional ca un instrument flexibil și durabil pentru dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă.
  • Asigurarea unei mai bune inserţii sociale a persoanelor care trăiesc din venitul minim garantat prin consolidarea şi valorificarea capacităţilor, competenţelor şi a stimei de sine;
  • Reducerea gradului de dependență a persoanelor care trăiesc din venitul minim garantat faţă de ajutoarele sociale și reducerea gradului de sărăcie a acestora;
  • Crearea unui cadru constructiv de consiliere și orientare profesională.

Cele 5 structuri de economie socială vor fi înfiinţate pentru a oferi şanse de angajare persoanelor care beneficiază de venitul minim garantat înscrise în programul de formare profesională.

De asemenea, aceste entităţi vor contribui la dezvoltarea economiei comunităţii locale, vor reprezenta un exemplu de urmat şi vor încuraja reiterarea acestui tip de antreprenoriat social.

Cele cinci structuri de economie socială vor avea activităţi diferite pentru a oferi diversitate în ceea ce priveşte oferta de angajare.

SES 1: VOPSITORIE ELEMENTE METAL ȘI LEMN

SES 2: SPĂLĂTORIE ȘI CĂLCARE A RUFELOR

SES 3: SERVICII DE CURĂȚENIE

SES 4: PROCESARE LEGUME ȘI FRUCTE PROASPETE

SES 5: PRELUCRAREA ARTISTICĂ A LEMNULUI

Status Proiect

În calitate de partener în proiectul ” Economia socială - stimulent al dezvoltării economice în regiunile București - Ilfov, Centru, Nord Vest și Sud Muntenia POSDRU 173/6.1/S/148732”, Fundația Adept Transilvania a înființat o structură de economie socială cu scopul dezvoltării economice și sociale a comunităților aflate în zona Sighișoara-Târnava Mare.

Înființarea SES Fruleco HNV vine în continuarea activităților ADEPT de susținere a micilor producători și, implicit, de protejare a peisajelor agricole de Înaltă Valoare Naturală (HNV) din Transilvania.

Sediul Fruleco HNV este amenajat și dotat cu echipamentele necesare colectării, depozitării și procesării legumelor și fructelor proaspete, congelate, dar și a gemurilor, dulcețurilor și siropurilor. Clădirea în care se desfășoară activitatea întreprinderii funcționează și ca un centru de colectare regional și distribuție la nivel național.

Structura de economie socială Fruleco HNV își propune să susțină și să fie susținută atât de micii producători locali, cât și de culegătorii de fructe din flora spontană. Această întreprindere reprezintă un sector economic aflat la granița între sectorul privat (afaceri) și sectorul public (guvernamental) și este menită să genereze soluții inovatoare pentru problemele sociale, economice și de mediu ale membrilor comunității locale.

SES Fruleco HNV își propune să contribuie la dezvoltarea locală și la coeziunea socială, având un potențial ridicat de a genera și menține locuri de muncă stabile. În prezent, întreprinderea socială numără șapte angajați cu normă întreagă, din care cinci persoane fac parte din grupuri vulnerabile. Toate persoanele angajate au beneficiat de servicii de consiliere și formare profesională.

Centrul de colectare funcționează și ca un centru de informare pentru cei interesați și poate fi vizitat de alți antreprenori. Echipa Fruleco HNV și-a propus să încurajeze transferabilitatea acestei inițiative prin realizarea un manual de bune practici care să înglobeze toți pașii de urmat pentru înființarea și dezvoltarea durabilă a întreprinderii sociale în acest domeniu.

HNV SES Fruleco comercializează gemuri, fructe congelate, sucuri și murături din zona Târnava Mare. Pentru mai multe informații despre produsele noastre, vă rugăm să vizitați pagina web www.frulecohnv.ro

Urmăriți povestea noastră aici:

Responsabil Proiect

Cristi Gherghiceanu

Președinte Executiv - Fundația ADEPT Transilvania
Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității din Transilvania
TOP