Pentru natură și comunități locale- elemente de bază ale unui sistem de management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu -Târnava Mare - Olt

Elaborarea Planului de Management pentru Situl Natura 2000 Sighișoara- Târnava Mare, RO SCI 0027.

Finanțat de: Comisia Europeană prin POS Mediu

Durată project  2011 - 2015 ( 4 ani)

Buget: 650.000 Euro

Obiective Proiect

Obiectiv general:

Stabilirea unui cadru necesar pentru un management adecvat pentru terenurile și activitățile din Aria de Protecție Specială Avifaunistică (SPA) și Situl de Importanță Comunitară (SCI), pentru a proteja speciile și habitatele de interes comunitar și national și pentru a asigura condițiile minime necesare finanțării din fonduri europene, atât ca plăți compensatorii, cât și pentru implementarea planurilor comunitare sustenabile și a proiectelor pentru dezvoltare durabilă.

Obiective specifice:

Inventarierea speciilor și a habitatelor de interes comunitar și crearea unei baze de date pentru fundamentarea managementului siturilor SPA și SCI;

Implementarea unui plan de management integrat pentru SPA-urile și SCI-urile incluse în proiect;

Sprijinirea autorităților locale, a proprietarilor de terenuri/administratori în implementarea măsurilor de management, în vederea menținerii statusului de conservare a habitatelor și a speciilor;

Realizarea unei infrastructuri turistice minime de uz public, ce are drept scop protejarea și managementul siturilor Natura 2000 din zona Hârtibaciu- Târnava Mare;

Informarea și sensibilizarea comunităților locale astfel încât membrii acestora să devină mai implicați în managementul siturilor Natura 2000 și în promovarea zonei;

Creșterea capacității instituționale de coordonare și management a siturilor Natura 2000 incluse în proiect.

Status Proiect

  • Implementarea inventarierii și a metodologiei de cartare pentru 65 de specii (28 de păsări, 5 mamifere, peste 7 amfibieni și 3 reptile, 15 nevertebrate, 7 specii de plante) și 21 de tipuri de habitat;
  • Raport cu privire la modul de utilizare a terenurilor, tendințelor de gestionare a terenurilor, structura proprietăților, manageri (asociații) și amenințări/ presiune la adresa speciilor și a habitatelor de interes comunitar din siturile incluse în proiect;
  • Implementarea strategiei zonale pentru dezvoltarea unui turism integrat și responsabil, inclusiv o propunere tehnică pentru un sistem de semnalizare;
  • Studiu cu privire la nivelul de conștientizare și înțelegere a conceptului de sit Natura 2000;
  • Studiu cu privire la beneficiile socio-economice ale incluziunii zonei Hârtibaciu - Târnava Mare - Olt în rețeaua ecologică Natura 2000;
  • Materiale informative precum newsletter (Gazeta Natura 2000 distribuită trimestrial în mod gratuit), calendare de perete, agende, orare școlare, broșuri și afișe ce prezintă zona;
  • Întâlniri cu fermierii pentru a-i informa despre zonele protejate din arie, oportnitățile de marketing pentru produsele alimentare, măsuri publice de sprijin pe care le pot accesa pentru continuarea practicilor agricole tradiționale. Ghid Informativ pentru srpijinirea fermierilor în accesarea de fonduri;
  • Set educațional cu privire la siturile Natura 2000 distribuit școlilor locale, Informarea a 15 profesori și organizarea de competiții inter-școlare;
  • Crearea brandului local - Colinele Transilvaniei.

Responsabili Proiect

Cristi Gherghiceanu

Președinte Executiv
Fundația ADEPT Transilvania

Ben Mehedin

Food & Farming Communities Manager
Fundația ADEPT Transilvania

Tel: 004 (0) 752 264 580
ben@fundatia-adept.org

Publicații

Dorești să ne susții proiectele?

Parteneri

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității din Transilvania
TOP