Protejarea habitatelor prin achiziționare de terenuri

Protejarea prin achiziționarea unor parcele de teren cu o valoare a biodiversității importantă, amenințate de schimbarea metodelor de management

Finanțat de: Fauna and Flora International și Grass Valley Trust

Durată proiect: 2013- 2018 (5 ani)

Buget: 800.000 USD

Obiective Proiect

Context

Peisajele cu Înaltă Valoare Naturală sunt fragile. Utilizarea de îngrășăminte artificiale ar deteriora grav sau chiar ar distruge pajiștile cu flori, permițând buruienilor și ierburilor viguroase să se înmulțească. Cele mai considerabile amenințări pentru plate, animale și habitatele acestora în peisajele HNV sunt:

  • Intensificarea managementului pajiștilor, prin supra-utilizarea de îngrășăminte sau prin rate de încărcare cu animale mari, și în special cu oi;
  • Abandonul terenurilor sau încetarea practicilor tradiționale de gospodărire a terenurilor,  precum cositul sau curățarea tufărișului.

 

Obiectivele proiectului

  • Protejarea, prin achiziție, a unor parcele de teren cu o biodiversitate semnificativă, care sunt amenințate de schimbarea sistemului de management al terenurilor.
  • Crearea unui model de protejare a peisajelor agricole HNV, și asigurarea serviciilor ecosistemice pe care acestea le furnizează.

Status Proiect

Până în prezent, ADEPT a achiziționat, prin acest parteneriat, peste 200 ha de pajiști cu Înaltă Valoare Naturală și le gestionează în vederea protejării florei. Pe lângă protejarea biodiversității, terenul oferă ADEPT oportunitatea de a întreprinde experimente și demonstrații de gestionare a terenurilor pentru a monitoriza biodiversitatea și totodată continuitatea și sustenabilitatea prin generarea de beneficii prin anumite tipuri de gestionare a acestor terenuri.

Managing Body & Contact

Cristi Gherghiceanu

Președinte Executiv- Fundația ADEPT Transilvania

Răzvan Popa

Director Technic - Fundația ADEPT Transilvania

Tel: 004 (0) 752 264 592
razvan@fundatia-adept.org

Puteți descărca mai jos hărțile cu terenurile achiziționate pănâ în prezent, în fiecare comună din Târnava Mare

Apold

Apold

Parteneri

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității din Transilvania
TOP