Igienă alimentară

Promovarea unei politici de igienă alimentară pentru a proteja producătorii mici/tradiționali

Încă de la momentul aderării României la UE, în ianuarie 2007, ADEPT s-a aflat în prim-planul unei campanii de flexibilizare a aplicării reglementărilor. Nici UE, nici Guvernul României nu doresc să amenințe tradiția producției de alimente la scară mică, parte importantă a culturii oricărei țări.

Următoarele extrase din Directiva 852/2004 a UE și instrucțiunile DG SANCO privind obiectivul sunt relevante:

  • 852/2004 Articolul 13: autoritățile ar trebui să fie flexibile în ceea ce privește standardele echipamentelor și măsurile de siguranță, pe care le impun micilor producători, atât timp cât igiena alimentară nu este compromisă.
  • Direcția Generală SANCO a UE privind Directiva 852/2004: cerințele ar trebui adaptate pentru a se conforma metodelor tradiționale de producție și nevoilor producătorilor din regiunile dezavantajate din punct de vedere geografic.

Cu toate acestea, producătorii mici din România se simt amenințați și confuzi din cauza aplicării inconsecvente a reglementărilor, atât la nivelul punctelor de producție, cât și la nivelul piețelor locale/tradiționale.

Este esențial ca politica privind igiena produselor alimentare să fie dezvoltată în mod transparent, consultând proactiv reprezentanții producătorilor mici/tradiționali și trimisă ulterior inspectorilor de la nivel local.

Ca parte a acestei campanii, la începutul anului 2008, ADEPT, Milvus și WWF au publicat o broșură privind condițiile minime de igienă alimentară, cu sprijinul delegației UE București și al Agenției Naționale pentru Sănătate și Alimentație Veterinară din România. Aceasta publicație aduce clarificări importante, care permit micilor producători să reziste amenințării reprezentate de reglementările excesive.

40.000 de exemplare în limba română și 10.000 în limba maghiară au fost distribuite pe întreg teritoriul României în 2008.

Broșură publicată cu sprijinul UE și al Guvernului României, clarificând condițiile de igienă și siguranță alimentară, care sunt mai simple și mai flexibile pentru micii producători, permițând astfel continuarea producției tradiționale de alimente. Poate fi descărcată în versiunea în engleză, română sau maghiară.

Legătura dintre igiena laptelui și asigurarea viitorului peisajelor HNV

Producția de lactate la scară mică este esențială pentru supraviețuirea peisajelor cu Înaltă Valoare Naturală din România

În zona Târnava Mare există un colaps pe piața laptelui. Numărul de vaci a scăzut cu 25% numai în ultimul an. Cauza acestui declin este că fermierii mici nu pot garanta calitatea și cantitatea necesare, pentru a atrage procesatorii de lapte. Multe sate au rămas fără posibilitatea de a colecta laptele produs local.

ADEPT, într-un proiect finanțat de Innovation Norway, a lucrat cu fermierii pentru a îmbunătăți igienei laptelui atât în cadrul unor ateliere de lucru cu fermieri, cât și prin discuții cu asociațiile de fermieri și prin teste ale laptelui făcute la fața locului în centrele de colectare a laptelui comunale încă existente.

Cu ajutorul acestui proiect, opt sate au beneficiat de reabilitarea și dotarea centrelor de colectare a laptelui cu echipamente moderne. Acest proiect a generat venituri din nou micilor fermieri din zonă (65 de mici fermieri).

Fundatia ADEPT a lucrat, de asemenea, la crearea unor rețele de informare eficiente și atractive, inclusiv prin intermediul asociațiilor de fermieri. Informațiile prezentate și transmise în mod corespunzător atât direct fermierilor, cât și prin intermediul asociațiilor includ ghiduri pentru construirea de centre de colectare a laptelui și de procesare a alimentelor, care oferă condiții minime de autorizare. Aceste planuri sunt disponibile gratuit în format tipărit sau electronic pentru putea fi ușor accesate de orice grup comunitar din România.

Ghid pentru Managementul calității laptelui

Acest ghid simplu ajută mii de fermieri din România să obțină o calitate superioară a laptelui și prețuri mai ridicate, prin practici de management îmbunătățite, dintre care multe nu necesită investiții de bani.

Proiecte

Promovarea producției sustenabile pentru comunitățile de ferme de familie într-un sit Natura 2000 din Transilvania

Sprijinirea comunităților rurale în identificarea beneficiilor locale rezultate din managementul tradițional al terenurilor

Finanțat de: Innovation Norway
Durată Proiect: 2009 - 2011 (2 ani)

Parteneri Strategici

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității din Transilvania
TOP