Punct unic de informare

Punct de contact unic pentru fermieri ce furnizează informații despre o gamă largă de subiecte care pot crea confuzii: cereri de măsuri de sprijin; modul de îndeplinire a obligațiilor legate de aceste măsuri; siguranța alimentară și normele de igienă pentru prelucrare și vânzări directe; marketing; planificarea afacerii. Parteneriatele locale pot contribui semnificativ în rezolvarea problemelor complexe transversale: sociale, economice și de mediu. Cheia este contactul direct la nivel local cu agricultorii și alte părți interesate și crearea unor legături creative între problemele acestora și instituțiile locale și naționale, care le pot rezolva. Îmbunătățirea comunicării rezolvă problemele și adesea toate părțile salută o soluție oferită de un parteneriat local. Aceasta include găsirea de soluții la problemele de interpretare a reglementărilor, care altfel pot bloca implementarea.

Networking

Fundația ADEPT a creat rețele de informare eficiente și atractive, inclusiv prin intermediul asociațiilor de fermieri cu capacitate îmbunătățită. Împreună cu partenerii locali, au înființat Asociația Turistică Târnava Mare, sub numele Discover Târnava Mare.

Rețeaua promovează turismul responsabil, durabil și accesibil ca principal motor al creșterii economice și dezvoltării zonei Târnava Mare și, în același timp, ca instrument important de promovare și păstrare a peisajelor unice de Înaltă Valoare Naturală din satele săsești din Transilvania. Rețeaua vizează reducerea sărăciei, creșterea veniturilor din activitățile legate de turism și promovarea dezvoltării durabile a zonei, cu accent pe conservarea biodiversității. Prin această asociație, Fundația ADEPT Transilvania dorește să genereze cunoștințe despre piață, să promoveze turismul competitiv și durabil, să facă din turism un instrument eficient pentru dezvoltarea viitoare.

Vizitați www.discovertarnavamare.org pentru mai multe informații.

Sprijinirea pășunatului comunal

Pășunatul comunal este vital pentru supraviețuirea comunităților de mici fermieri din zonă. Și totuși, această practică se pierde din cauza presiunii economice.

Ca exemplu de sprijinire a înființării unor asociații comunale de pășunat, ADEPT a dezvoltat o inițiativă inovatoare care a permis unei asociații de pășunat acces la subvenții europene. Cei 40 de proprietari de vaci, oi și capre folosesc plățile pentru investiții comune de capital cum ar fi cositori mecanice, adăpători pentru animale, căi de acces mai bune pentru animale. Acesta este un model care poate fi replicat în alte zone din România pentru a întări și sprijini pășunatul comunal. Experiența noastră a arătat că elementele cheie sunt: capacitatea de management, un proces de luare a deciziilor transparent și încredere între membri. Un partener din afară, spre exemplu un ONG, este adeseori necesar.

Proiecte

Dezvoltarea unei rețele europene pentru protejarea terenurilor private – LIFE ELCN

Programul LIFE, Proiectele pregătitoare LIFE. Înființarea unei rețele europene pentru protejarea terenurilor private ADEPT - acțiune pilot: Crearea de stimulente comerciale pentru cooperarea proprietarilor de terenuri cu scopul protejării naturii

Finanțat de: Comisia Europeană
Durată proiect: 2017 - 2020 (3 years)

AgriSpin- Spațiu pentru Inovare în Agricultură

Agrispin sporește diseminarea inovațiilor agricole în comunitatea agricolă europeană, prin amplificarea exemplelor de bună practică în ceea ce privește sistemele de sprijin al inovării și prin studierea multifactorială a metodelor de stimulare a inovării și de eliminare a obstacolelor.

Finațat prin: Programul de cercetare și inovare al UE Horizon 2020
Durată proiect: 2014-2017 (3 ani)

Parteneri Strategici

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității în Transilvania
TOP