Cercetare

O pondere crescândă a probelor privind progresul conservării pășunilor în Europa indică o scădere constantă a gradului și calității habitatelor pajiștilor, a diversității pășunilor și a faunei sălbatice asociate cu pajiștile, inclusiv fluturii.

Au fost propuse diferite motive pentru acest declin, inclusiv politica europeană (în special PAC) și eșecul elementelor de conservare a biodiversității (în special agro-mediu) în cadrul axelor de dezvoltare rurală pentru a aborda potențialele  riscuri. Intensificarea terenurilor agricole și dezvoltarea transporturilor, locuințelor și industriei au fost, de asemenea, citate în ceea ce privește fragmentarea habitatului. În ciuda implicării considerabile a ONG-urilor în implementarea legislației naționale și a legislației UE în domeniul mediului, în multe state membre, declinul continuă să fie nesatisfăcător. Obiectivele inițiativei din 2010 nu sunt îndeplinite.

ADEPT efectuează monitorizarea efectelor negative ale factorilor amintiți mai sus și efectele pozitive ale schemelor de agromediu. Fundația ADEPT a identificat specii de flori sălbatice și fluturi amenințate cu dispariția. Se va observa rolul habitatului, managementul mozaicului și conectivitatea ca factori pozitivi pentru conservarea speciilor, în contrast cu pierderea habitatului, calitatea și fragmentarea care duce la pierderea speciilor.

ADEPT gestionează loturi de gestionare experimentală în cadrul proiectului UE LIFE Aquila pomerine, precum și monitorizarea siturilor restaurate în cadrul proiectului UE LIFE STIPA.

Monitorizarea zonei

Suntem singurul partener european al Operațiunii Wallacea, care aduce în România elevi și studenți din universități din întreaga lume pentru monitorizarea pe termen lung a zonelor naturale importante. Operațiunea Wallacea desfășoară activități de monitorizare a biodiversității și socio-economice în zona Târnava Mare, peste 150 de studenți ne vizitează anual și lucrează împreună cu studenți universitari români. Aceasta acțiune va genera valoroase date pe termen lung despre evoluția zonei.

Citiți mai multe despre proiectul Operation Wallacea.

Proiecte

RBAPS- Plăți pentru Biodiversitate pe Baza Rezultatelor: O nouă schemă pilot de agri-mediu pentru regiunile Târnava Mare și Pogany Havas

O schemă de agri-mediu ”bazată pe rezultate” ce are în centru fânețele cu Înaltă Valoare Naturală, și oferă recompense managementului practic ce produce fân de de calitate și protejează speciile sălbatice.

Finanțat de: DG Mediu, Comisia Europeană
Durată proiect: 2016 - 2019 (3 ani)

Cercetare: identificarea și conservarea habitatelor și speciilor din Târnava Mare ca model pentru conservarea europeană

Studii necesare pentru a justifica protecția sitului Târnava Mare

Finanțat de: UK Darwin Initiative
Durată Proiect: 2004 - 2007 (4 ani)

STACCATO - Susținerea schimbării agro-culturale prin ingineria ecologică și utilizarea optimă a resurselor naturale

Analiza și evaluarea Serviciilor Ecosistemice (ESS), atât în mod izolat, cât și în raport unele cu celelalte, și sensibilitatea acestora față de modelele de utilizare a terenurilor în peisaje dominate de agricultură.

Finanțat de:BiodivERsA, fonduri UE
Durată proiect: 2014 - 2018 (4 ani)

Târnava Mare SCI: Salvarea unui important ecosistem pastoral al Transilvaniei (STIPA)

Îmbunătățirea stării de conservare a sitului Sighișoara-Târnava Mare SCI Natura 2000, un habitat prioritar pentru pășuni uscate

Finanțat de: Programul LIFE +, Programul Natura și Biodiversitate al Uniunii Europene
Durată Proiect: 2011 - 2014 (3 ani)

Flori Sălbatice ale Europei – sărbătoare a culturilor și peisajelor rurale

Celebrarea diversității artistice și culturale în comunitățile rurale și promovarea acestei diversități în Europa

Finanțat de: DG Cultura - Comisia Europeană
Durată Proiect: 2012 - 2014 (2 ani)

Parteneri Strategici

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității în Transilvania
TOP