Antreprenoriatul - o alternativă de carieră excelentă (ACE)

Creșterea ocupării de muncă prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană prin promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale și manageriale în regiunea Sud Muntenia (județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

POCU/82/3/7/105905

Durată proiect: 2017 - 2020 (3 ani)

Buget: 11.757.901,42 lei

Obiectivele Proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană prin promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale și manageriale în rândul a 300 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) din regiunea Sud Muntenia (județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman), facilitând inițierea de noi afaceri, încurajându-se astfel antreprenoriatul și ocuparea pe cont propriu.

Obiectiv Specific 1.

Încurajarea antreprenoriatului prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale. Realizarea acestui obiectiv constă în furnizarea unui program de formare profesională privind dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru un număr de 300 de persoane (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: intenționează să înființeze o afacere non agricolă în mediul urban, îsi au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban în regiunea Centru, regiunea în care se implementează proiectul. Din 300, 70 de persoane vor fi din categoria șomeri, 160 de persoane din categoria persoane inactive și 70 de persoane care au un loc de muncă și își doresc înființarea unei afaceri în scopul creării de noi locuri de muncă.

Obiectiv Specific 2.

Stimularea ocupării pe cont propriu prin dezvoltarea și finanțarea a 40 de planuri de afacere și prin furnizarea de sprijin și consultanță de specialitate pentru inițierea de afaceri (tip startup). Beneficiul direct, rezultat prin atingerea acestui obiectiv, este reprezentat de înființarea a cel puțin 40 de întreprinderi (în urma unui concurs de idei de afacere), care, prin intermediul activităților desfășurate în cadrul proiectului, vor beneficia de sprijin/ asistență tehnică și financiară pentru punerea în practică a planurilor de afacere. De asemenea, un alt beneficiu direct constă și în faptul că se vor crea cel puțin 80 locuri de muncă în cadrul celor 40 de start-up-uri înființate.

Obiectiv Specific  3.

Promovarea culturii antreprenoriale în rândul a cel puțin 300 de persoane din grupul țintă, prin creșterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile oferite de antreprenoriat precum și cu privire la principiile dezvoltării durabile, urmărind astfel asigurarea unui echilibru între aspectele legate de mediu, coeziune socială și creștere economică. Acest obiectiv va fi atins prin implementarea unei campanii de conștientizare și promovare a antreprenoriatului și principiilor dezvoltării durabile. Campania va cuprinde organizarea unor evenimente de informare cu privire la formarea antreprenorială, protecția mediului, eficiență energetică, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, biodiversitate, rezistența la dezastre, prevenirea și gestionării riscurilor, egalitate de șanse. Informațiile vor fi diseminate prin intermediul materialelor de promovare și informare specifice, dar mai ales prin organizarea de evenimente și sesiuni de informare pentru viitorii antreprenori din cadrul proiectului.

Grup Țintă

Grupul țintă vizat de proiect este reprezentat de 300 de persoane fizice care se încadrează în una din următoarele categorii:

  • șomeri;
  • persoane inactive cu vârsta cuprinsă între 18-64 ani care nu se încadrează nici în populația ocupată și nici cea aflată în șomaj (studenți, persoane casnice, pensionari în măsura în care pot fi încadrați într-una din categoriile de grup țintă eligibile ale apelului;
  • persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membri ai întreprinderilor familiale).

Totodată, pentru a fi eligibile, persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • intenționează să înființeze o afacere non agricolă în mediul urban;
  • au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea Sud Muntenia (județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman).

Din 300, 70 de persoane vor fi din categoria șomeri, 160 de persoane din categoria persoane inactive și 70 de persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă. În același timp, cel puțin 150 (50%) dintre persoanele din grupul țintă vor fi femei.

Activități

A1. Managementul proiectului

ETAPA a I-a – Formarea antreprenorială

Formarea antreprenorială este una din cele mai importante și complexe activități ale proiectului.

(ianuarie 2018 - decembrie 2018)

A2.1. Informarea publicului

A2.2. Selectarea grupului țintă

A2.3. Derularea programului de formare antreprenorială

A2.4. Selectarea planurilor de afacere

A2.5. Efectuarea stagiilor de practică

Prin aceste subactivități vor fi informate, selectate și instruite persoanele din GT în vederea înființării și derulării activităților unei firme, planificarea/conducerea eficientă a afacerilor ce urmează a fi înființate.

Această primă etapă a proiectului se va derula pe o perioadă de 12 luni (L1-L12).

 

ETAPA a II-a – Implementarea planurilor de afaceri

(ianuarie 2019 – iunie 2020)

A3.1. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/consultanță/ mentorat

A3.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor

A3.3. Monitorizarea funcționării afacerilor înființate

Aceste subactivități au rolul de a sprijini beneficiarii planurilor de afaceri selectate în vederea demarării activității, prin furnizarea de servicii de consultanță în diferite domenii de interes pentru beneficiari.  Persoanele ale căror planuri de afacere vor fi selectate în cadrul primei etape vor primi sprijin financiar, sub formă de ajutor de minimis, în valoare de 40.000 euro, în scopul de a pune în aplicare planul lor de afacere.

Această activitate se va desfășura pe o perioadă de 18 luni (L13-L30).

 

ETAPA a III-a – Monitorizarea afacerilor înființate în perioada de sustenabilitate

(iulie 2020 - decembrie 2020)

A4.1 Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în perioada de sustenabilitate (L31-L36).

 

Rezultate Preconizate

300 de persoane identificate și recrutate (cel puțin 20 de persoane identificate și recrutate din fiecare județ al Regiunii de implementare);

300 de persoane din grupul țintă participante la cursul de formare antreprenorială;

40 de participanți la stagiile de practică;

înființarea unui HUB de sprijin pentru viitorii antreprenori;

30 evenimente de informare și promovare (conferințe, ateliere de lucru, webinarii, videoconferințe, etc);

40 de planuri de afacere selectate (cel puțin 2 planuri de afacere selectate din fiecare județ al regiunii de implementare);

40 de firme finanțate cu 40.000 euro fiecare

Status Proiect

A1. Managementul Proiectului

A2.1. Campanii informative

  • informări referitoare la obiectivele proiectului
  • informări referitoare la criterial de alleger a grupului țintă
  • lansare formularului de aplicare

A2.2. Selectarea grupului țintă

A2.3. Derularea programului de formare antreprenorială

Știri

Read more +01 februarie 2021 By Fundatia ADEPT in ACE Stiri & Evenimente, Stiri

ANUNŢ DE FINALIZARE PROIECT- ”Antreprenoriatul – o alternativă de carieră excelentă (ACE)” POCU/82/3/7/105905

Read more +23 martie 2020 By Fundatia ADEPT in ACE Stiri & Evenimente, ADA Stiri & Evenimente, ES VIES Stiri, Stiri

Fundația ADEPT Transilvania – gânduri de bine

Read more +01 septembrie 2019 By Fundatia ADEPT in ACE Stiri & Evenimente, ADA Stiri & Evenimente, Stiri

AM POCU: Metodologia actualizată privind verificarea subvențiilor acordate prin proiecte!

Read more +19 august 2019 By Fundatia ADEPT in ACE Stiri & Evenimente, Stiri

Premiile surpriză din cadrul proiectului “Antreprenoriatul – o alternativă de carieră excelentă (ACE)” au fost decernate

Read more +01 august 2019 By Fundatia ADEPT in ACE Stiri & Evenimente, Stiri

Anunț câștigători competiție Antreprenoriatul – o alternativă de carieră excelentă (ACE)”

Read more +31 iulie 2019 By Fundatia ADEPT in ACE Stiri & Evenimente, Stiri

Ziua 20 și ultima zi în care vă prezentăm două idei de afaceri

Read more +30 iulie 2019 By Fundatia ADEPT in ACE Stiri & Evenimente, Stiri

Ziua 19: Vă prezentăm două idei de afaceri

Read more +29 iulie 2019 By Fundatia ADEPT in ACE Stiri & Evenimente, Stiri

Ziua 18: Vă prezentăm două idei de afaceri

Read more +26 iulie 2019 By Fundatia ADEPT in ACE Stiri & Evenimente, Stiri

Ziua 17: Vă prezentăm două idei de afaceri

Read more +25 iulie 2019 By Fundatia ADEPT in ACE Stiri & Evenimente, Stiri

Ziua 16: Vă prezentăm două idei de afaceri

Read more +24 iulie 2019 By Fundatia ADEPT in ACE Stiri & Evenimente, Stiri

Ziua 15: Vă prezentăm două idei de afaceri

Read more +23 iulie 2019 By Fundatia ADEPT in ACE Stiri & Evenimente, Stiri

Ziua 14: Vă prezentăm două idei de afaceri

Read more +22 iulie 2019 By Fundatia ADEPT in ACE Stiri & Evenimente, Stiri

Ziua 13: Vă prezentăm două idei de afaceri

Read more +19 iulie 2019 By Fundatia ADEPT in ACE Stiri & Evenimente, Stiri

Ziua 12: Vă prezentăm două idei de afaceri

Read more +18 iulie 2019 By Fundatia ADEPT in ACE Stiri & Evenimente, Stiri

Ziua 11: Vă prezentăm două idei de afaceri

Read more +17 iulie 2019 By Fundatia ADEPT in ACE Stiri & Evenimente, Stiri

Ziua 10: Vă prezentăm două idei de afaceri

Read more +16 iulie 2019 By Fundatia ADEPT in ACE Stiri & Evenimente, Stiri

Ziua 9: Vă prezentăm două idei de afaceri

Read more +15 iulie 2019 By Fundatia ADEPT in ACE Stiri & Evenimente, Stiri

Ziua 8: Vă prezentăm două idei de afaceri

Read more +12 iulie 2019 By Fundatia ADEPT in ACE Stiri & Evenimente, Stiri

Ziua 7: Vă prezentăm două idei de afaceri

Read more +11 iulie 2019 By Fundatia ADEPT in ACE Stiri & Evenimente, Stiri

Ziua 6: Vă prezentăm două idei de afaceri

Evenimente

Read more +27 iunie 2019 By Fundatia ADEPT in ACE Evenimente, ACE Stiri & Evenimente, Evenimente, Stiri

Eveniment de promovare ACE

Read more +10 octombrie 2018 By Fundatia ADEPT in ACE Evenimente, ACE Stiri & Evenimente, Evenimente, Stiri

Al doilea curs de formare a competențelor antreprenoriale de la Călărași,
12-16 octombrie 2018

Read more +01 octombrie 2018 By Fundatia ADEPT in ACE Evenimente, ACE Stiri & Evenimente, Evenimente, Stiri

Curs de formare a competențelor antreprenoriale, Ploiești,
5-9 octombrie 2018

Read more +25 septembrie 2018 By Fundatia ADEPT in ACE Evenimente, ACE Stiri & Evenimente, Evenimente, Stiri

Curs de formare a competențelor antreprenoriale, Prahova,
28 septembrie – 2 octombrie 2018

Read more +14 septembrie 2018 By Fundatia ADEPT in ACE Evenimente, ACE Stiri & Evenimente, Evenimente, Stiri

Curs de formare a competențelor antreprenoriale, Giurgiu, septembrie 2018

Read more +11 august 2018 By Fundatia ADEPT in ACE Evenimente, ACE Stiri & Evenimente, Evenimente, Stiri

Curs competențe antreprenriale, Comarnic, 11 – 15 august 2018

Read more +11 iulie 2018 By Fundatia ADEPT in ACE Evenimente, ACE Stiri & Evenimente, Stiri

Cursuri de formare în luna iulie

Read more +10 iulie 2018 By Fundatia ADEPT in ACE Evenimente, ACE Stiri & Evenimente, Stiri

Curs de formare la Pitești, 6-10 iulie

Read more +25 iunie 2018 By Fundatia ADEPT in ACE Evenimente, ACE Stiri & Evenimente, Stiri

Eveniment Târgoviște, 29 iunie 2018

Read more +02 iunie 2018 By Fundatia ADEPT in ACE Evenimente, ACE Stiri & Evenimente, Stiri

Eveniment Alexandria, 8 iunie 2018

Read more +22 aprilie 2018 By Fundatia ADEPT in ACE Evenimente, ACE Stiri & Evenimente, Stiri

Eveniment Slobozia, Ialomița, 27 aprilie 2018

Read more +12 aprilie 2018 By Fundatia ADEPT in ACE Evenimente, ACE Stiri & Evenimente, Stiri

Eveniment de informare Ploiești, 20 aprilie 2018

Read more +22 martie 2018 By Fundatia ADEPT in ACE Evenimente, ACE Stiri & Evenimente, Stiri

Eveniment Pitești, 27 martie 2018

Read more +01 martie 2018 By Fundatia ADEPT in ACE Evenimente, ACE Stiri & Evenimente, Stiri

Eveniment Giurgiu, 6 martie 2018

Read more +17 februarie 2018 By Fundatia ADEPT in ACE Evenimente, ACE Stiri & Evenimente, Stiri

Eveniment Călărași, 23 februarie 2018

Documente Grup Țintă

ACE Formular de preînscriere
ACE Cerere de înscriere în grupul țintă
ACE Formular de înregistrare
ACE Declarație privind utilizarea datelor personale
ACE Declarație eligibilitate grup țintă
ACE Declarație privind evitarea dublei finanțări
ACE Angajament
ACE Formular privind persoanele casnice

Metodologia de depunere, selecție și evaluare a planurilor de afacere

Administratorul schemei de antreprenoriat a publicat Instructiunea nr. 2/10.12.2018privind Metodologia de depunere, evaluare și selecția a planurilor de afaceri din cadrul Concursului ”Antreprenoriatul – o alternativă de carieră excelentă (ACE)”.

Instrucțiunea descrie procesul ce trebuie urmat de către solicitanții ajutorului de minimis care au depus planuri de afaceri în cadrul Concursului de planuri de afaceri ”Antreprenoriatul – o alternativă de carieră excelentă (ACE), în vederea participării la ETAPA C – Etapa de evaluare calitativă.
De asemenea, este descris procesul prin care vă puteți face programare pentru sesiunile de pitching, desfășurate în perioada 13-15 decembrie 2018.

 

Am publicat spre consultare Metodologia de depunere, selecție și evaluare a planurilor de afacere în cadrul Concursului de planuri de afaceri ”Antreprenoriatul- o aternativă de carieră excelentă (ACE).

Pentru a vă înscrie la concurs consultați Metodologia și Anexele le puteți descărca AICI.

În perioada 26.10.2018 - 02.11.2018 ne puteți solicita clarificări cu privire la prevederile metodologiei, iar în cazul în care aveți neclarități ne puteți scrie prin intermediul următorului FORMULAR.

Vom răspunde solicitărilor dvs în cel mai scurt timp!

Vă aducem aminte că în cadrul acestui Concurs se pot înscrie atât absolvenții cursurilor noastre de competențe antreprenoriale, cât și persoane care nu au participat până acum în proiect dar care dețin un certificat de absolvire a unui curs de competențe antreprenoriale și are, în același timp domiciliul /reședința în Regiunea Sud Muntenia. De asemenea, Proiectele depuse trebuie să vizeze o activitate cu profil non-agricol și să se desfășoare în mediul urban din Regiunea  Sud Muntenia.

În urma concursului vor fi finanțate 40 de planuri de afaceri. Câștigătorii concursului vor beneficia de stagii de practică, de servicii personalizate de consultanță, mentorat și de monitorizarea implementării noii afaceri pentru o perioadă de 18 luni de la înființare.

Pentru mai multe informații privind desfășurarea activităților proiectului: proiect.ace.muntenia@asociatia-asura.ro.

Alte documente utile

Manualul Beneficiarului ajutorului de minimis
ACE Cerere de subvenție
ACE Lista documentelor justificative
ACE Raport monitorizare PA
ACE Raport vizită
ACE Notificare modificare contract
ACE Raport verificare tehnică
ACE Raport verificare financiară
ACE Execuție bugetară
ACE Anexa 1
ACE Anexa 2
ACE Norme Metodologice
ACE Norme Aprobare Ajutor de Minimis
ACE Ordin Aprobare România Start Up Plus

Video

Mai jos puteți vizualiza clipurile despre proiectul ACE.

Echipa de Proiect

Cristi Gherghiceanu

Președinte Executiv - Fundația ADEPT Transilvania

Ciprian Manea

Președinte și Fondator Asociația ASURA

Tel: 004 (0) 749 310 735
ciprian.manea@asociatia-asura.ro

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Parteneri Proiect

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității din Transilvania
TOP