Antreprenoriatul - o alternativă de carieră excelentă (ACE)

Creșterea ocupării de muncă prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană prin promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale și manageriale în regiunea Sud Muntenia (județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

POCU/82/3/7/105905

Durată proiect: 2017 - 2020 (3 ani)

Buget: 11.757.901,42 lei

Obiectivele Proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană prin promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale și manageriale în rândul a 300 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) din regiunea Sud Muntenia (județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman), facilitând inițierea de noi afaceri, încurajându-se astfel antreprenoriatul și ocuparea pe cont propriu.

Obiectiv Specific 1.

Încurajarea antreprenoriatului prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale. Realizarea acestui obiectiv constă în furnizarea unui program de formare profesională privind dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru un număr de 300 de persoane (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: intenționează să înființeze o afacere non agricolă în mediul urban, îsi au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban în regiunea Centru, regiunea în care se implementează proiectul. Din 300, 70 de persoane vor fi din categoria șomeri, 160 de persoane din categoria persoane inactive și 70 de persoane care au un loc de muncă și își doresc înființarea unei afaceri în scopul creării de noi locuri de muncă.

Obiectiv Specific 2.

Stimularea ocupării pe cont propriu prin dezvoltarea și finanțarea a 40 de planuri de afacere și prin furnizarea de sprijin și consultanță de specialitate pentru inițierea de afaceri (tip startup). Beneficiul direct, rezultat prin atingerea acestui obiectiv, este reprezentat de înființarea a cel puțin 40 de întreprinderi (în urma unui concurs de idei de afacere), care, prin intermediul activităților desfășurate în cadrul proiectului, vor beneficia de sprijin/ asistență tehnică și financiară pentru punerea în practică a planurilor de afacere. De asemenea, un alt beneficiu direct constă și în faptul că se vor crea cel puțin 80 locuri de muncă în cadrul celor 40 de start-up-uri înființate.

Obiectiv Specific  3.

Promovarea culturii antreprenoriale în rândul a cel puțin 300 de persoane din grupul țintă, prin creșterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile oferite de antreprenoriat precum și cu privire la principiile dezvoltării durabile, urmărind astfel asigurarea unui echilibru între aspectele legate de mediu, coeziune socială și creștere economică. Acest obiectiv va fi atins prin implementarea unei campanii de conștientizare și promovare a antreprenoriatului și principiilor dezvoltării durabile. Campania va cuprinde organizarea unor evenimente de informare cu privire la formarea antreprenorială, protecția mediului, eficiență energetică, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, biodiversitate, rezistența la dezastre, prevenirea și gestionării riscurilor, egalitate de șanse. Informațiile vor fi diseminate prin intermediul materialelor de promovare și informare specifice, dar mai ales prin organizarea de evenimente și sesiuni de informare pentru viitorii antreprenori din cadrul proiectului.

Grup Țintă

Grupul țintă vizat de proiect este reprezentat de 300 de persoane fizice care se încadrează în una din următoarele categorii:

  • șomeri;
  • persoane inactive cu vârsta cuprinsă între 18-64 ani care nu se încadrează nici în populația ocupată și nici cea aflată în șomaj (studenți, persoane casnice, pensionari în măsura în care pot fi încadrați într-una din categoriile de grup țintă eligibile ale apelului;
  • persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membri ai întreprinderilor familiale).

Totodată, pentru a fi eligibile, persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • intenționează să înființeze o afacere non agricolă în mediul urban;
  • au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea Sud Muntenia (județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman).

Din 300, 70 de persoane vor fi din categoria șomeri, 160 de persoane din categoria persoane inactive și 70 de persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă. În același timp, cel puțin 150 (50%) dintre persoanele din grupul țintă vor fi femei.

Activități

A1. Managementul proiectului

ETAPA a I-a – Formarea antreprenorială

Formarea antreprenorială este una din cele mai importante și complexe activități ale proiectului.

(ianuarie 2018 - decembrie 2018)

A2.1. Informarea publicului

A2.2. Selectarea grupului țintă

A2.3. Derularea programului de formare antreprenorială

A2.4. Selectarea planurilor de afacere

A2.5. Efectuarea stagiilor de practică

Prin aceste subactivități vor fi informate, selectate și instruite persoanele din GT în vederea înființării și derulării activităților unei firme, planificarea/conducerea eficientă a afacerilor ce urmează a fi înființate.

Această primă etapă a proiectului se va derula pe o perioadă de 12 luni (L1-L12).

 

ETAPA a II-a – Implementarea planurilor de afaceri

(ianuarie 2019 – iunie 2020)

A3.1. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/consultanță/ mentorat

A3.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor

A3.3. Monitorizarea funcționării afacerilor înființate

Aceste subactivități au rolul de a sprijini beneficiarii planurilor de afaceri selectate în vederea demarării activității, prin furnizarea de servicii de consultanță în diferite domenii de interes pentru beneficiari.  Persoanele ale căror planuri de afacere vor fi selectate în cadrul primei etape vor primi sprijin financiar, sub formă de ajutor de minimis, în valoare de 40.000 euro, în scopul de a pune în aplicare planul lor de afacere.

Această activitate se va desfășura pe o perioadă de 18 luni (L13-L30).

 

ETAPA a III-a – Monitorizarea afacerilor înființate în perioada de sustenabilitate

(iulie 2020 - decembrie 2020)

A4.1 Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în perioada de sustenabilitate (L31-L36).

Rezultate Preconizate

300 de persoane identificate și recrutate (cel puțin 20 de persoane identificate și recrutate din fiecare județ al Regiunii de implementare);

300 de persoane din grupul țintă participante la cursul de formare antreprenorială;

40 de participanți la stagiile de practică;

înființarea unui HUB de sprijin pentru viitorii antreprenori;

30 evenimente de informare și promovare (conferințe, ateliere de lucru, webinarii, videoconferințe, etc);

40 de planuri de afacere selectate (cel puțin 2 planuri de afacere selectate din fiecare județ al regiunii de implementare);

40 de firme finanțate cu 40.000 euro fiecare

Status Proiect

A1. Managementul Proiectului

A2.1. Campanii informative

  • informări referitoare la obiectivele proiectului
  • informări referitoare la criterial de alleger a grupului țintă
  • lansare formularului de aplicare

Știri

Participăm la Bursa generală a locurilor de muncă din Regiunea Sud Muntenia

20 aprilie 2018

Experții proiectului nostru participă la Bursele locurilor de muncă organizate de către Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de muncă, după cum urmează: La Ploiești, la Hotel CENTRAL (Sala de Cristal) din bl. Republicii, nr.1, începând cu ora 09.00; La Pitești, la Sala Sporturilor, începând cu ora 10:00; În municipiul Giurgiu – în incinta Restaurantului “Mioriţa”, începând cu ora 09.00; La Bolintin Vale – la sediul Bibliotecii din localitate, începând cu ora 09.00.

Vă așteptăm la standul nostru să vă spunem  cum puteți obține o finanțare nerambursabilă de aprox. 178.000 de lei pentru o afacere nouă!

Mulțumim AJOFM pentru invitație!

Eveniment de Informare, Giurgiu

6 martie 2018

Marți, 6 martie, a avut loc la Giurgiu un eveniment de informare a grupului țintă al proiectului Antreprenoriatul - o alternativă de carieră excelentă (ACE). Evenimentul a avut loc la sala de ședințe a Consiliului Județean Giurgiu și a fost foarte bine primit de către participanți, care au fost foarte interesați de proiect și au pus numeroase întrebări.
Mulțumim Consiliului Județean pentru sprijinul oferit în activitatea de informare a grupului țintă!

Mulțumim tuturor participanților și îi așteptăm să se înscrie în grupul țintă!

Înscrie-te la România Start-Up Plus

23 ianuarie 2018

Începe Etapa de informare, identificare și selecție a grupului țintă în regiunea Sud Muntenia în cadrul proiectului Antreprenoriatul – o alternativă de carieră excelentă (ACE).

Cei care doresc să participe la cursurile de formare privind dezvoltarea competențelor antreprenoriale și îndeplinesc condițiile de recrutare sunt invitați să completeze chestionarul online publicat pe website-ul nostru la secțiunea Documente. În urma  verificării chestionarelor, candidații eligibili vor fi invitați să furnizeze cel puțin următoarele documente:  formular de înscriere în grupul țintă, cerere de înscriere în grupul țintă, copie carte de identitate/buletin/pașaport, copie după ultimul act de studiu, declarația de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal, declarația pe propria răspundere privind apartenența la grupul țintă, declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări, alte documente care dovedesc apartenența la grupul țintă (după caz: adeverință de șomaj, adeverință de salariat, adeverință de student, declarație pe propria răspundere că sunt persoane casnice, copie talon pensie, copie CUI sau CIF pentru PFA).

Vă așteptăm eventualele întrebări la adresa de email proiect.ace.muntenia@asociatia-asura.ro .

Evenimente

Eveniment Slobozia, Ialomița, 27 aprilie 2018

Slobozia în data de 27 aprilie, la Centrul Cultural Unesco "Ionel Perlea", sala Cinemateca, parter, din B-dul Matei Basarab, nr. 26.
Trimite chiar acum un email la adresa proiect.ace.muntenia@asociatia-asura.ro și rezervă-ți un loc în sală!

Eveniment Ploiești, 20 aprilie

20 aprilie 2018, sala IP5 din cadrul Universitatii de Petrol si Gaze din Bulevardul Bucuresti nr 39, Ploiesti, începând cu ora 16:00.
Trimite chiar acum un email la adresa proiect.ace.muntenia@asociatia-asura.ro și rezervă-ți un loc în sală!

Eveniment Pitești, 27 martie

27 martie 2018, Pitești, sala de ședințe a Consiliului Județean, începând cu orele 14.00.
Trimite un email la proiect.ace.muntenia@asociatia-asura.ro și rezervă-ți un loc! Participarea este gratuită.

Eveniment Giurgiu, 6 martie

06 Martie 2018, la sala de ședințe a Consiliului Județean Giurgiu.
Trimite un email la proiect.ace.muntenia@asociatia-asura.ro și rezerva-ți un loc! Participarea este gratuită.

Eveniment Călărași, 23 februarie

23 februarie 2018 la sala de ședințe a Consiliului Județean Călărași.
Trimite un email la proiect.ace.muntenia@asociatia-asura.ro și rezerva-ți un loc! Participarea este gratuită.

Documente Utile

ACE Formular de preînscriere
ACE Cerere de înscriere în grupul țintă
ACE Formular de înregistrare
ACE Declarație privind utilizarea datelor personale
ACE Declarație eligibilitate grup țintă
ACE Declarație privind evitarea dublei finanțări
ACE Angajament
ACE Formular privind persoanele casnice

Echipa de Proiect

Cristi Gherghiceanu

Președinte Executiv - Fundația ADEPT Transilvania

Ciprian Manea

Președinte și Fondator Asociația ASURA

Tel: 004 (0) 749 310 735
ciprian.manea@asociatia-asura.ro

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Parteneri Proiect

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității din Transilvania
TOP