Ce este Natura 2000?

Natura2000 reprezintă o rețea de arii protejate la nivelul Uniunii Europene. Scopul acesteia este acela de a păstra biodiversitatea europeană și de a promova activitățile economice favorabile biodiversitatății.

Rețeaua Natura2000 este principalul instrument al UE de protejare a naturii, prin care habitatele și speciile associate acestora sunt protejate, iar activitățile economice sunt premise doar în cazul în care acestea nu dăunează habitatelor și speciilor identificate ca având nevoie de protecție. În zona Natura2000, se pot adopta o serie de măsuri de protejare, adaptate condițiilor locale.

Selectarea unei zone ca fiind sit Natura2000 reprezintă recunoașterea importanței zonei la nivel European - un motiv de mândrie pentru comunitățile locale, dar și oportunități economice considerabile.

Protejarea peisajelor cu Înaltă Valoare Naturală

ADEPT a susținut cu succes includerea zonei Târnava Mare în Rețeaua UE Natura 2000. În 2008, zona Târnava Mare a fost aprobată ca sit Natura 2000 de către Guvernul României și DG Mediu al UE (Sit de Interes Comunitar, SCI, sub Directiva UE Habitate) și cuprinde aproximativ 85,000 de ha. Aceasta este cel mai mare sit agricol Natura din România și reprezintă așadar un stindard a protejării naturii bazat pe sisteme agricole în România.

Zona Târnava Mare este o importantă zonă-pilot la nivel national pentru testarea stimulentelor UE pentru o bună gospodărire a pajiștilor. ADEPT și colaboratorii săi au elaborat un plan cuprinzător de management și protejare a habitatelor mozaicate și a speciilor care le populează, sprijinind în același timp fermierii să respecte obligațiile Natura 2000 și să acceseze finanțările speciale sau să profite de alte oportunități ce rezultă din includerea în rețeaua Natura 2000. Măsurile de protejare a biodiversității vor fi practice și eficiente doar dacă acestea sunt elaborate printr-o strânsă colaborare cu localnicii.

Proiecte

Cercetare: identificarea și conservarea habitatelor și speciilor din Târnava Mare ca model pentru conservarea europeană

Studii necesare pentru a justifica protecția sitului Târnava Mare

Finanțat de: UK Darwin Initiative
Durată Proiect: 2004 - 2007 (4 ani)

RBAPS- Plăți pentru Biodiversitate pe Baza Rezultatelor: O nouă schemă pilot de agri-mediu pentru regiunile Târnava Mare și Pogany Havas

O schemă de agri-mediu ”bazată pe rezultate” ce are în centru fânețele cu Înaltă Valoare Naturală, și oferă recompense managementului practic ce produce fân de de calitate și protejează speciile sălbatice.

Finanțat de: DG Mediu, Comisia Europeană
Durată proiect: 2016 - 2019 (3 ani)

STACCATO - Susținerea schimbării agro-culturale prin ingineria ecologică și utilizarea optimă a resurselor naturale

Analiza și evaluarea Serviciilor Ecosistemice (ESS), atât în mod izolat, cât și în raport unele cu celelalte, și sensibilitatea acestora față de modelele de utilizare a terenurilor în peisaje dominate de agricultură.

Finanțat de:BiodivERsA, fonduri UE
Durată proiect: 2014 - 2018 (4 ani)

Protejarea habitatelor prin achiziționarea de teren

Protejarea prin achiziționarea unor parcele de teren cu o valoare a biodiversității importantă, amenințate de schimbarea metodelor de management

Finanțat de: Fauna and Flora International și Grass Valley Trust
Durată proiect: 2013- 2018 (5 ani)

Pentru natură și comunități locale -elemente de bază ale unui sistem de management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare- Olt-

Elaborarea Planului de Management pentru Situl Natura 2000 Sighișoara- Târnava Mare, RO SCI 0027

Finanțat prin: POS Mediu
Durată Proiect: 2011 - 2015 (4 ani)

Servicii Ecosisteme din Zonele Agricole cu Înaltă Valoare Naturală - Industria Verde - România

Producția ecologică și profitabilă a agricultorilor în cinci comunități locale din regiunea transilvănenei prin combinarea serviciilor tradiționale de gestionare a terenurilor și a ecosistemelor

Finanțat de:o subvenție din partea Norvegiei prin Granturile Norvegiei 2009-2014, în cadrul Programului de Inovare a Industriei Verzi din România
Durată Proiect: 2012 - 2014 (2 ani)

Târnava Mare SCI: Salvarea unui important ecosistem pastoral al Transilvaniei (STIPA)

Îmbunătățirea stării de conservare a sitului Sighișoara-Târnava Mare SCI Natura 2000, un habitat prioritar pentru pășuni uscate

Finanțat de: Programul LIFE +, Programul Natura și Biodiversitate al Uniunii Europene
Durată Proiect: 2011 - 2014 (3 ani)

Flori Sălbatice ale Europei – sărbătoare a culturilor și peisajelor rurale

Celebrarea diversității artistice și culturale în comunitățile rurale și promovarea acestei diversități în Europa

Finanțat de: DG Cultura - Comisia Europeană
Durată Proiect: 2012 - 2014 (2 ani)

Parteneri Strategici

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității în Transilvania
TOP